چهارشنبه، 14 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
دانلود مقالات هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
دانلود مقالات هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده در هشتمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - تهران را از لینک های ذیل دانلود نمایید 

 1. نقش و ضرورت آموزش در مديريت جامع مواد زائد جامد در ايران
 2. بررسي راهكارهاي موثر در آموزش دانش آموزان به مسائل محيط زيست بويژه بازيافت مواد زائد جامد از مبدا توليد
 3. معرفي روش نوين ميتسوبيشي دربازيافت PET
 4. بررسي وضعيت دفع زباله و فاضلاب در مراكز بهداشتي درماني شهر تهران
 5. دي اكسين در محيط زيست
 6. بررسي فرايند مديريت مواد زائد جامد با رويكرد مديريت كيفيت فراگير در بيمارستانهاي آموزشي شهر كرمان در نيمه دوم سال 1383
 7. بررسي ميزان آگاهي زنان خانه دار شهر كاشان در زمينه بازيافت مواد جامد در سال 82
 8. مديريت صحيحي كاهش، تصفيه و دفع پسماندهاي بيمارستاني
 9. بررسي توليد ورمي كمپوست Vermicomposting
 10. بررسي وضعيت جمع آوري و نگهدار و جداسازي پسماندهاي بيمارستاني درمجتمع درماني حضرت رسول اكرم (ص) ـ تهران
 11. بررسي ميزان آگاهي نگرش و عملكرد دانشجويان خوابگاهي دانشگاه علوم پزشكي ايران در مورد مواد زائد و بازيافت آن در سال 1383
 12. مديريت بسته بندي، جمع آوري و حمل ونقل پسماندهاي راديواكتيو
 13. بررسي ميزان كاغذ قابل بازيافت از زباله هاي مدارس شهر اروميه
 14. خطرات زيست محيطي استفاده از كمپوست خاصل از مخلوط زباله هاي شهري در شهرهاي ايران
 15. بررسي جامع تكنيكهاي بسترسازي و پوشش تاسيسات دفن مواد زائد جامد
 16. بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در زمينه بازيافت و دفع مواد زايد
 17. مديريت تصفيه، بازيافت و دفع پسماندهاي راديواكتيو
 18. بررسي ميزان آگاهي و نگرش خانوارهاي شهري قم جهت افزايش مشاركت دربازيافت از مبداء پسماندها شهري در طرح بررسي الگوي بازيافت پسماندهاي شهري قم
 19. بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زائد بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني شهر بيرجند در سال 1383
 20. پروسه مدلسازي منابع آب
 21. استفاده از برنامه هاي كامپيوتري درتفسير آزمايشات رديابي
 22. مدلسازي ارزيابي ريسك بهداشتي ناشي از آزاد سازي مواد شيميايي در محيط زيست
 23. طراحي و ساخت بيوسنسور ميكروبي يوكاريوتيك جهت سنجش آلودگي هاي محيطي
 24. بررسي عوامل وقوع حوادث جاده ي و مرگهاي حاصله از آن در شهرستان سپيدان در سال 83
 25. آلودگي آب و گزارش همه گيري با باكتري سراشي مارسينس در بخش نوزادان بيمارستان كودكان رازي كرمانشاه
 26. بررسي شيوع آسم و اختلالات تنفسي در بين كاركنان خدماتي شاغل در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) شهر زاهدان درتماس با تركيبات گندزدا و شيميايي و آگاهي و رفتار آنان نسبت به آن در سال 1383
 27. امنيت بهداشتي و اقتصادي با اجراي پروژه پخش سيلاب
 28. تعيين ميزان كروم كل و شش ظرفيتي و منشاء در سيمان توليد شده در كارخانجات سيمان ايران در سال 1382 الي ي1383
 29. طراحي، ساخت و راه اندازي سيستم سه شاخه اي (منيفلد) فيلتر هولدر
 30. بررسي عملكرد سيستم نيزار مصنوعي در تصفيه فاضلاب معدن سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق
 31. بررسي سيستم Biolak در تصفيه فاضلاب
 32. بررسي كارايي سيستم لجن فعال با افزودن ماده معدني (خاك نسوز)
 33. بررسي حذف فنل بوسيله كربن فعال دانه اي (GAC)
 34. ارزيابي طرح تصفيه پساب صنعتي كارخانجات روغن خوراكي(مطالعه موردي: كارخانه روغن نباتي جهان)
 35. حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوي رنگ با پايه آلي با استفاده از فرايند انعقاد
 36. واكنش Secuence –Fenton (فنتون متوالي) براي كاهش تشكيل فنل طي تبديل بنزن در محلولهاي مائي
 37. بررسي مشكلات طراحي، اجرا و بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي در ايران
 38. بررسي كارائي فرايند بستر بيهوازي لجن با جريان رو به بالا (UASB) در تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي
 39. تحليلي بر تعيين ضريب سرعت(k) و BOD نهايي در سنتيك واكنش تجزيه بيولوژيكي مواد آلي، با روش گرافيكي توماس
 40. بررسي پساب نيروگاه برق شهيد مدحج اهواز ارائه راهكاري كنترلي
 41. بررسي پساب شماره 2 نمك زدايي شركت بهره برداري نفت و گاز كارون و ارائه، راهكارهاي موثر بر بهبود، كاهش و كنترل آلودگيها
 42. كاربرد فرايند PACT در حذف مواد رنگزا از فاضلاب صنايع نساجي
 43. كارائي تصفيه خانه هاي فاضلاب بيمارستانهاي آموزشي ساري در حذف كلي فرم مدفوعي
 44. بررسي حذف فنل بوسيله بيوماس باكتريايي و كربن فعال بيولوژيكي
 45. بررسي درجه موفقيت طرح بهينه سازي يك سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستاني
 46. حذف سرب از پساب معدن سرب دونا
 47. بررسي روشهاي تصفيه پسابهاي آلوده به روغن صنايع پتروشيمي در مقياس آزمايشگاهي و پايلوت
 48. بررسي عملكرد راكتورهاي ناپيوسته با عمليات متوالي (SBR) درتصفيه فالابهاي صنعتي حاوي فلزات سنگين نيكل، كروم و سرب
 49. بررسي عملكرد تصفيه خانه بيمارستان اتيه سازان همدان و امكان سنجي استفاده مجدد پساب جهت آبياري فضاي سبز بيمارستان
 50. بررسي حذف آمونيوم موجود در پساب خروجي سيستمهاي بسته پرورش ماهي با استفاده از فرايندهاي تبادل يون و ايراستريپينگ
 51. بررسي روشهاي جمع آوري، تصفيه و دفع سپتاژ
 52. بررسي روند سيستم تصفيه خانه فاضلاب كارخانه سيمان آبيك
 53. بررسي ميزان فلزات سنگين پساب تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و مقايسه آن با استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست ايران و استاندارد BPT سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا (US-EPA)
 54. استفاده از نانوفيلتراسيون براي تغليظ و حذف يونهاي معدني نامطلوب از پساب صنايع لبني
 55. بررسي عملكرد سيستم تصفيه فاضلاب كارخانه توليد فراورده هاي لبني دامنه سهند تبريز و ارائه راه حل جهت رفع مشكل آن
 56. برسي كمي و كيفي فاضلاب شهرك صنعتي جهان آباد ميبد يزد جهت امكان سنجي قابليت تصفيه توسط فرايندهاي بيولوژيك
 57. بررسي حذف تركيبات آلي قابل تجزيه، مقاوم و سمي توسط تصفيه بيولوژيكي اب
 58. كاربرد انرژي اتمي (پرتوفراوري) در تبديل گازهاي آلاينده، تميز كردن آبها و بازيافت فاضلابها
 59. خطرات بهداشتي انتشار امواج الكترومغناطيس از نمايشگرها
 60. نقش كاهش مصرف سموم در افزايش بهداشت و ايمني مواد غذايي
 61. آب و غذاي سالم و تغذيه مناسب در حادثه سيل
 62. بررسي تاثير وجود آلومينيوم در آب و غذا بر روي سلامتي انسان
 63. رويكدر جديد در سيستم ملي كنترل مواد غذايي
 64. بررسي وجود آلودگي در بستني هاي توليد شده در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهر شاهرود در سال 82
 65. بررسي ويژگيهاي ميكروبي چاي خشك
 66. بهداشت مواد غذايي درزمان اضطرار
 67. بررسي همه گيري ناشي از مواد غذايي در يك پايگاه نظامي و اهميت بهداشت محيط در كاهش مسمويتهاي مواد غذايي
 68. استراتژي جهاني سازمان بهداشت جهاني براي دستيابي به ايمني غذايي
 69. بررسي مخاطرات شيميايي (PV, TVN) جهت ارزيابي كيفيت خاويار در طول فراوري و نگهداري آن
 70. مدلي براي بكارگيري سيستم حصپ (HACCP) در توليد پنير سفيد ايراني نگهداري شده در آب نمك
 71. بررسي كيفيت گز انگبيني در شهر بلداجي در سالهاي 78 لغايت 81
 72. بررسي تاثيروضعيت بهداشتي نانواييهاي شهر مشهد بر كيفيت نان
 73. بررسي وجود سالمونلا در مواد غذايي و راههاي كنترل آن
 74. تعيين آلودگي ميكروبي از لحاظ باكتريهاي خانواده آنتروباكترياسه و كيك در شيريني هاي تر و خشك قناديهاي شهر دامغان 1383
 75. نقش آموزش بهداشت (بهداشت لوازم و ابزاركارها مواد اوليه مصرفي، گندزدايي و...) در كاهش آلودگي آبميوه و شير موز سنتي عرضه شده در آبميوه فروشي هاي منطقه تحت پوشش مركز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد
 76. گندزداهاي شيميايي استاندارد مورد مصفر در صنايع لبني
 77. بررسي آلودگيهاي انگلي روده در كاركنان مراكز تهيه و توزيع غذايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايلام سال 1380
 78. تاثير توام حرارت و لاكتات سديم در غير فعال كردن سالمونلاتيفي موريوم در گوشت چرخ كرده
 79. مقالات همایش ملی بهداشت محیط همایش ملی بهداشت محیط مقالات بهداشت محیط همایش ملی بهداشت محیط همایش کشوری بهداشت محیط همایش دانشجویی بهداشت محیط شیوه نامه برگزاری همایش بهداشت محیط مقالات دریافت مقالات دریافت مقالات بهداشت محیط دانلود مقالات نهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران تهران همایش ملی بهداشت محیط مقالات


ارسال شده در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 توسط naderloo  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

soheel , kazemalavi67


تبلیغات در سایت موز

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب
تلگرامگوگل پلاسفیس بوکتویترlinkedinیاهو مسنجرAndroid
Google Bookmarks