چهارشنبه، 8 بهمن ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
سلامت آب، تحليل آلودگي هوا و آنتن‌هاي BTS
سلامت آب، تحليل آلودگي هوا و آنتن‌هاي BTS

رييس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت در نشستي با خبرنگاران اقدامات انجام شده در زمينه سلامت آب تهران، تحليل آلودگي هواي تهران، سلامت آب معدني‌ها، غلظت نيترات در آب تهران، آبياري مزارع با فاضلاب، پارازيت‌هاي ماهواره اي و آنتن‌هاي BTS و غيره را تشريح كرد.به گزارش ايسنا دكتر كاظم ندافي درباره مصوبه حذف آزبست گفت:مركز مديريت بيماريهاي غيرواگير وزارت بهداشت بر روي عوامل خطر بيماري‌ها كار مي‌كند. در مورد ممنوعيت استفاده از آزبست، هيات دولت در سال 78 مصوبه‌اي براي توقف استفاده از آزبست ارائه داد. آن زمان براي حذف آزبست پنج سال زمان در نظر گرفته شد و پس از آن حذف آزبست به مدت سه سال تمديد شد. به اين ترتيب بايد در سال 86 آزبست به طور كامل در كشور جمع مي‌شد اما متاسفانه مصوبه دولت براي حذف آزبست اجرايي نشد.

مصوبه دولت براي حذف آزبست اجرايي نشده است
وي ادامه داد: علت عدم اجراي اين مصوبه آن بود كه بحث اشتغال برخي گروه‌هاي شغلي مطرح مي‌شود و عنوان شده كه 25 هزار شغل به طور مستقيم با آزبست در ارتباط است و حذف يك باره اين موضوع منجر به بيكاري كارگران مي‌شود. براين اساس مجددا مهلت خواسته شده كه اين موضوع تحقق يابد اما در مجموع در بسياري از مشاغل مانند بخش‌هاي ساختماني استفاده از آزبست به طور كامل تعطيل شده است. همچنين در مورد آزبست پيگيري‌هايي انجام داده‌ايم و پرونده‌هايي را به دستگاه قضايي ارجاع داده‌ايم.

ميزان آزبست در مناطق جنوب و غرب تهران بالاست
هشدارهاي لازم براي عدم استفاده از لنت ترمزهاي فاقد استاندارد را به وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني داده‌ايم
ندافي درباره آزبست در هواي آزاد نيز گفت:‌ در اين زمينه متاسفانه بررسي‌هاي دائم و پايش مستمر انجام نمي‌شود اما مطالعات در دانشگاه علوم پزشكي تهران نشان مي‌دهد كه ميزان آزبست هواي آزاد در برخي مناطق به ويژه منطقه جنوب و غرب تهران بالاست. عامل اصلي اين موضوع را لنت ترمز خودروها به ويژه وسائط نقليه سنگين مي‌دانيم. در اين زمينه هشدارهاي لازم را به وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني به منظور جلوگيري از استفاده از اين لنت ترمزها داده‌ايم و اميدواريم شاهد استفاده اين كالاها در كشور نباشيم. متاسفانه بسياري از اين لنت ترمزها به عنوان كالاي قاچاق هستند كه بايد سازمانهاي مربوطه اين موضوع را پيگيري كنند.

بنزن در بروز سرطان خون نقش دارد
ندافي درباره بنزن به عنوان يكي از تركيبات بنزين كه در بروز سرطان خون نقش دارد، گفت: براساس بررسي‌هاي انجام شده عمدتا در حوالي پمپ بنزين‌ها و مراكز پرترافيك شهري ميزان بنزن بالاتر از حد استاندارد است. چند منشا براي بنزن عنوان مي‌شود كه پمپ بنزين‌ها و موتور خودروهاي فاقد كنستر منشا مهم آن هستند. بسياري ازخودروهايي كه در تهران تردد مي‌كنند كنستر ندارند و زماني ساخته شده‌اند كه استفاده از اين قطعه اجباري نبوده است.
وي ادامه داد: دو راه‌حل براي كنترل بنزن مطرح است كه در طرح جامع كاهش آلودگي هوا مطرح شده است. ابتدا آن كه پمپ بنزين‌ها، تبخير بنزين از مخازن را كنترل كنند و از طرف ديگر تمام خودروها قطعه كنستر را داشته باشند. اميدواريم كه وزارت نفت با عملياتي كردن اين برنامه كمك كند كه ميزان بنزن كنترل شود. توصيه ما به مردم آن است كه هنگام مراجعه به پمپ‌بنزين‌ها براي سوختگيري از همراه بردن خانواده خودداري كنند.

 تعداد روزهاي داراي هواي خوب در سال 89 صفر بوده است
رييس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت در ادامه با بيان اينكه تحليل كامل آلودگي هواي تهران در طول سال 89 را تهيه كرده‌ايم و به مقامات مسوول ارايه داديم. براين اساس تعداد روزهاي داراي هواي خوب در چهار فصل سال 89 صفر بوده است.

به گزارش ايسنا، وي در توضيح هواي متوسط گفت: هواي متوسط به هوايي گفته مي‌شود كه مقدار آلاينده‌هاي هوا در آن بين 50 تا صد درصد مقدار مجاز باشد. براين اساس در بهار سال گذشته 35 روز، در تابستان، پنج روز در پاييز 8 روز و در زمستان 89 روز به عنوان هواي متوسط داشته‌ايم و در بقيه روزها هوا داراي درجه ناسالمي بوده است و در تابستان گذشته يك روز نيز به عنوان روز خطرناك پشت سر گذاشته‌ايم كه آلودگي آن به دليل آلاينده ازن بوده است.

‌ آلودگي هواي تهران نسبت به 10 سال قبل كاهش يافته است
دكتر ندافي در عين حال با بيان اين كه آلودگي هواي تهران نسبت به 10 سال قبل كاهش يافته است، تصريح كرد كه امروزه در ايران استانداردهاي كيفيت هوا ارتقا يافته و باعث شده تعداد روزهاي ناسالم از نظر هوا افزايش يابد. علت كم شدن آلاينده‌ها نيز آن است كه يك ميليون خودرو فرسوده از چرخه استفاده خارج شده و خودروهاي جديد با استانداردهاي بالاتر به كار گرفته مي‌شوند.

‌ سه هزار و 600 مرگ و مير منتسب به آلودگي هوا در سال گذشته
وي درباره بيماريها و مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا گفت: برآوردها بر آن است كه حدود سه هزار و 600 مرگ و مير منتسب به آلودگي هوا در سال گذشته رخ داده است اما در اين زمينه يك اقدام باليني صورت نگرفته بلكه اين برآوردها براساس مطالعات اپيدميولوژيك و مدلهاي سازمان جهاني بهداشت است. در مجموع وزارت بهداشت بر اين ارتباط جلسات زيادي را در مجلس، دولت و كميسيون‌هاي تخصصي برگزار كرده و تقريبا هيچ موردي نبوده كه ما به وظايفمان عمل نكنيم.

وي ادامه داد: براساس ماده 7 قانون جلوگيري از آلودگي هوا، وزارت بهداشت دو راهنما براي محاسبه كيفيت هوا منتشر كرده است.

 بحث آلودگي صوتي در تهران جدي است
ندافي درادامه با جدي خواندن بحث آلودگي صوتي در تهران گفت: در اين زمينه مراكز بهداشتي درماني از اهميت بيشتري برخوردارند. اين مراكز براساس نيازها شكل گرفته‌اند و هيچ روشي براي كنترل صدا به جز كنترل آن در منشاء وجود ندارد. يكي از منابع آلودگي صوتي بحث موتورسيكلت‌هاست. در طرح جامع كاهش آلودگي هوا نيز قسمتي از فعاليتها روي موتورسيكلتها و ديگر وسائط نقليه متمركز است.
وي ادامه داد: كنترل آلودگي صوتي در منشاء مستلزم آن است كه تردد وسائط نقليه فرسوده و موتورسيكلت‌ها محدود شود. از طرف ديگر در طرح جامع بحث فرودگاه مهرآباد نيز مطرح است كه پروازهاي فرودگاه مهرآباد كاهش يافته تا به اين ترتيب آلودگي صوتي تقليل يابد.

پرونده شركت‌هاي خصوصي آبرساني به عنوان توزيع‌كننده آب آلوده به دادگاه ارجاع شد
وي در ادامه درباره كيفيت آب تهران نيز به خبرنگاران گفت: به دنبال پيگيري‌هاي وزير بهداشت درسال گذشته حدود 20 تا 40 چاه آلوده به طور كلي از چرخه استفاده خارج شد.
همچنين شش دستگاه پيشرفته RO براي تسويه آب چاهها نصب شد. اقدامات ديگري نيز در زمينه تغيير فشار شبكه انجام شد. تمام اين اقدامات سبب شد كه تقريبا در تمام مناطق تحت پوشش آب و فاضلاب تهران غلظت نيترات به حد قابل قبول برسد و بودجه سنگيني نيز براي بحث آب تهران در اختيار وزارت نيرو قرار گرفت.

وي ادامه داد: در تهران مناطق محدودي هستند كه تحت پوشش شركتهاي خصوصي آبرساني قرار دارند. پرونده اين شركتها به عنوان توزيع‌كننده آب آلوده به دادگاه ارجاع شده است. اخيرا نيز شنيده‌ايم كه پيگيريهاي وزارت بهداشت در اين زمينه نتيجه داده و مردم نيز براي گرفتن انشعاب از شركت آب و فاضلاب استقبال كرده‌اند. وزارت بهداشت از شوراي شهر خواسته تا تسهيلاتي را فراهم كند كه مردم براي گرفتن انشعاب از شركت آب و فاضلاب از مشكلات مربوطه اين موضوع معاف شوند.

ندافي ادامه داد: حداكثر مجاز ميزان نيترات در آب شرب حدود 50 است. بدترين نقاط تهران از نظر ميزان نيترات در حدود همين ميزان است. اين در حالي است كه در سال گذشته 28 درصد نمونه‌ها غلظت نيتراتشان بيشتر از 60 تا 70 بوده است و همين موضوع باعث موضع‌گيري وزير بهداشت شد كه به دنبال آن نقشه كيفيت آب تهران تغيير كرد.

سند راهبرد ملي كيفيت آب آشاميدني تدوين شد
به گزارش ايسنا، وي از تدوين سند راهبرد ملي كيفيت آب آشاميدني به دستور وزير بهداشت خبر داد و گفت: اين سند با همكاري تعداد زيادي از كارشناسان تدوين شده و به امضاي تمام سازمان‌هاي مشاركت كننده رسيده است و مقرر شده براي تصويب به شوراي عالي سلامت ارائه شود. در اين سند تمام نگراني‌ها درباره كيفيت آب در 30 سال آينده مطرح شده، سازمان‌هاي مسوول مشخص و موظف شده‌اند فعاليت‌هاي مرتبط با سند را در قالب بسته‌هاي اجرايي در برنامه‌هاي خودشان قرار دهند.

آب معدني‌هاي داراي مجوز وزارت بهداشت از نظر كيفيت در مبدا پاك هستند
ندافي در ادامه درباره سلامت آب معدني‌ها نيز گفت: آب‌هاي معدني كه از وزارت بهداشت مجوز دارند ازمنشاء كنترل مي‌شوند. اين موضوع توسط معاونت غذا و دارو صورت مي‌گيرد.
مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت نيز به طور مستقل اين آب‌ها را با پيشرفته‌ترين دستگاه‌هاي سنجش آزمايش مي‌كند. درمجموع آب‌معدني‌هايي كه مجوز وزارت بهداشت دارند از نظر كيفيت در مبدا پاك هستند و نگراني ندارند. تنها بحث كنترل آنها در سطح عرضه مطرح است كه كنترل اين موضوع دشوار است و كمتر جايي است كه نگهداري آب‌هاي معدني در فضاي باز و آفتاب را نداشته باشد.

‌ آبياري محصولات كشاورزي با فاضلاب بايد محدود باشد
وي در ادامه درباره آبياري برخي مزارع كشور با آب فاضلاب گفت: متاسفانه آبياري مزارع با آب فاضلاب در برخي شهرها وجود دارد. اين آبياري براي صيفي‌جات و سبزيجات نگران كننده است. در اين زمينه دو مصوبه وجود دارد، مصوبه اول مربوط به سال 1385 است كه وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت نيرو بايد اقدامات لازم را براي رفع اين مشكل انجام مي‌داد. در سال 86 نيز دولت اين مصوبه را براي استانها نيز اعلام كرد. وظايف مربوطه توسط هيات دولت مشخص شده است.
وي در اين زمينه ادامه داد: اساسا آبياري محصولات با آب فاضلاب به طور كلي مردود نيست؛ اما محصولاتي كه با آب فاضلاب آبياري مي‌شوند محدود هستند و محصولات خام نبايد با فاضلاب آبياري شوند. از طرف ديگر در آبياري با آب فاضلاب سلامت كشاورزان نيز بايد حفظ شود. اين موضوع بايد ساماندهي شود. در قانون برنامه پنجم توسعه نيز ساماندهي كشت محصولات كشاورزي برعهده وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است. وزارت بهداشت نيز اين موضوع را پيگيري مي‌كند.
ندافي ادامه داد: در مجموع حدود 5 تا 6 هزار هكتار از مزارع با آب و فاضلاب آبياري مي ‌شوند. به اين ترتيب لازم است سبزيجات و صيفي‌جات به صورتي صحيح شست‌وشو شده و سپس استفاده شوند. در مجموع مزارع جنوب تهران تمامشان آلوده نيستند و تنها بخشي از سبزيجات شهر تهران با آب فاضلاب آبياري مي‌شود.

در رابطه با گاز رادون در مترو نگراني جدي نداريم
رييس مركز سلامت محيط وكار وزارت بهداشت در ادامه درباره نگراني هاي مطرح شده در زمينه گاز رادون در ايستگاه هاي مترو گفت: به طوركلي در بسياري از مناطق دنيا در طبقات زيرزمين اين گاز وجود دارد اما در مكانهايي كه امكان تهويه طبيعي يا مصنوعي وجود دارد اين گاز نگران كننده نيست. در اين زمينه در مترو نيز نگراني جدي نداريم اما در بحث تهويه مترو بايد كار اساسي انجام شود.
‌ هيچ ادعايي در زمينه تاثير پارازيت‌هاي ماهواره‌اي بر افزايش بروز سرطان كودكان پذيرفته شده نيست

 اطلاعي از ميزان امواج ماهواره‌اي نداريم
به گزارش ايسنا، وي در مورد پارازيت‌هاي ماهواره‌اي و پرتوهاي آنتن‌هاي BTS و تاثير آنها برسلامت انسان گفت: در مجموع هر نوع پرتوي از نظر بهداشتي بايد با شرايط كنترل شده و مشخص باشد. براساس اندازه‌گيري‌هاي انجام شده مقدار تابش آنتن‌هاي BTS از حد استاندارد كمتر است و خطري متوجه سلامت انسان نيست. درزمينه پارازيت‌هاي ماهواره‌اي هيچ مطالعه موثق وجود ندارد و هيچ ادعايي در زمينه افزايش سرطان‌ها به ويژه سرطان كودكان به واسطه چنين پرتوهايي پذيرفته نيست. در مجموع ما هيچ اطلاعي از اينكه اين امواج به چه ميزان است نداريم.
رييس مركز سلامت و محيط و كار وزارت بهداشت در پايان به مطالعه در دست انجام در مورد آسفالت‌هاي خيابانها و اينكه پس از تابش آفتاب چه تركيباتي را آزاد مي‌كنند اشاره كرد و گفت: نمونه برداري آنها در حال پايان است و اواخر شهريورماه نتايج اين مطالعه در قالب پايان نامه PhD در اختيار همكاران قرار مي‌گيرد.آلودگی آب هوا


ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 3 شهريور ماه، 1390 توسط naderloo  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

majeed , nilfam , aramis , mahnaz1022 , aydin_alavi67

جدیدترین اخبار مرتبط با موضوع:

 کاشت درخت در محیط داخلی فروشگاه  [ سه شنبه، 30 خرداد ماه، 1396 ]
 تجزیه زیستی پلاستیک توسط کرم موم  [ شنبه، 9 ارديبهشت ماه، 1396 ]
 اخبار فناوری و محیط زیست در اردیبهشت  [ شنبه، 9 ارديبهشت ماه، 1396 ]
 محیط زیست موضوعی فانتزی شده است  [ جمعه، 27 آذر ماه، 1394 ]
 ارسال ایمیل به محیط زیست آسیب می زند  [ پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 ]
 غفلت های گذشته در حوزه محیط زیست  [ چهارشنبه، 13 آبان ماه، 1394 ]
 مرگ فک های خزری در ساحل آذربایجان  [ شنبه، 2 آبان ماه، 1394 ]
 تالاب هورالعظیم خشک نشده است  [ يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1394 ]
 نصب سیستم پایش لحظه ایی در صنایع  [ يكشنبه، 18 مرداد ماه، 1394 ]
 دریاچه ی مهارلو بطور کامل خشک شد  [ پنجشنبه، 1 مرداد ماه، 1394 ]
 بام زیست محیطی ساخته شد  [ دوشنبه، 25 خرداد ماه، 1394 ]
 کشند قرمز عامل تلف شدن ماهیان جزیره کیش  [ سه شنبه، 19 خرداد ماه، 1394 ]
 تلاش برای ايجاد نظام مهندسی محیط زیست  [ چهارشنبه، 30 ارديبهشت ماه، 1394 ]
 مرگ هزاران ماهی در جزیره کیش  [ جمعه، 25 ارديبهشت ماه، 1394 ]
 گیاهان پاک کننده هوای تهران با مصرف آب کم  [ پنجشنبه، 28 اسفند ماه، 1393 ]
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب
تلگرامگوگل پلاسفیس بوکتویترlinkedinیاهو مسنجرAndroid
Google Bookmarks