دوشنبه، 13 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  کدهای برچسب‌ گذاری ايمنی و خطر
  کدهای برچسب‌ گذاری ايمنی و خطر

  در روش بر چسب‌گذاري (Labeling) به كدهاي S و R اشاره مي‌شود. مفاهيم اين كدها به قرار ذيل مي‌باشند:  الف : عبارت ايمني (Safety Phrase)
  به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، اين عبارت معمولا با كد S بر روي برچسب ديده مي‌شود. به عنوان مثال كد اسيد سولفوريک S: 2-26-36 مي‌باشد. يعني اين ماده بايد دور از دسترس اطفال نگهداري شود – در صورت تماس با چشم‌ها، محل را با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نماييد – در طول کار از لباس محافظ مناسب استفاده شود.

  ب: عبارت خطر (Risk Phrase)
  اين عبارت معمولا با كد R برروي برچسب ديده مي‌شود. به عنوان مثال كد اسيد سولفوريک R-35 مي‌باشد. يعني اين ماده سوختگي‌هاي خورنده شديد ايجاد مي‌نمايد.

  در رابطه با عبارات ايمني كدهاي S1 الي S62 به صورت ذيل تعريف مي‌شوند:
  S1 – در محل امن نگهداري شود.
  S2 – دور ازدسترس اطفال نگهداري شود.
  S3 – در جاي خنک نگهداري شود.
  S4 – دور از محل زندگي نگهداري شود.
  S5 – در مايعي که توسط کارخانه سازنده توصيه شده نگهداري شود.
  S5.1 – آب
  S5.2 – نفت
  S6 – در گاز بي‌اثر که توسط کارخانه سازنده توصيه شده نگهداري شود.
  S6.1 – نيتروژن
  S6.2 – آرگون
  S6.3 – دي اکسيد کربن
  S7 – در ظرف کاملا در بسته نگهداري شود.
  S8 – در ظرف کاملا خشک نگهداري شود.
  S9 – در محلي با تهويه خوب نگهداري شود.
  S10 – ندارد.
  S11 – از نفوذ هوا جلوگيري شود.
  S12 – در ظرف مهر و موم شده نگهداري شود.
  S13 – به دور از مواد غذايي، نوشيدني و خوراک دام نگهداري شود.
  S14 – به دور از مواد ناسازگار که توسط کارخانه سازنده اعلام شده نگهداري شود.
  14.1 – فلزات سنگين، اسيدها، بازها.
  14.2 – اکسيدکننده‌ها و اسيدها و فلزات سنگين
  14.3 – آهن
  14.4 – آب و بازها
  14.5 – اسيدها
  14.6 – بازها
  14.7 – فلزات
  14.8 – اکسيدکننده‌ها و اسيدها
  14.9 – مواد آلي قابل اشتعال
  14.10 – مواد قابل اشتعال، اسيدها
  14.11 – مواد قابل اشتعال
  S15 – دور از گرما نگهداري شود.
  S16 – به دور از منابع جرقه و احتراق نگهداري شود.
  S17 – به دور مواد قابل احتراق نگهداري شود.
  S18 – درب ظرف با احتياط باز شود.
  S19 – ندارد.
  S20 – در هنگام استفاده از خوردن و آشاميدن خودداري شود.
  S21 – در هنگام استفاده سيگار نکشيد.
  S22 – گرد و غبار آن را تنفس نکنيد.
  S23 – بخارات آن را تنفس نکنيد.
  23.1 – گازهاي آن را تنفس نکنيد.
  23.2 – بخارات آن را تنفس نکنيد.
  23.3 – اسپري آن را تنفس نکنيد.
  23.4 – فيوم‌هاي آن را تنفس نکنيد.
  23.5 – بخارات و اسپري آن را تنفس نکنيد.
  S24 – از تماس با پوست اجتناب شود.
  S25 – از تماس با چشم‌ها اجتناب شود.
  S26 – در صورت تماس با چشم‌ها، محل را سريعا با آب جاري شسته و به پزشک مراجعه کنيد.
  S27 – سريعا همه لباس‌ها را عوض کنيد.
  S28 – بعد از تماس با پوست محل را سريعا با کف صابون فراوان بشوييد.
  28.1 – با آب
  28.2 – آب و صابون
  28.3 – آب و صابون، در صورت امکان پلي‌اتيلن گليکول 400
  28.4 – پلي‌اتيلن گليکول 300 و اتانول (2 به 1) و مقداري آب و صابون.
  28.5 – پلي‌اتيلن گليکول 400
  28.6 – پلي‌اتيلن گليکول 400 با آب فراوان
  28.7 – آب و صابون اسيدي
  S29 – در فاضلاب تخليه نکنيد.
  S30 – هرگز به اين محصول آب اضافه نکنيد.
  S31 – دور از موارد قابل انفجار نگهداري شود.
  S32 – ندارد.
  S33 – نکات ايمني در مورد مواد  و اجسام الکتريسيته‌دار را رعايت نماييد.
  S34 – از ايجاد اصطکاک و وارد آمدن ضربه خودداري کنيد.
  S35 – مواد زايد و ظروف بايد به روش ايمني دفع شود.
  S36 – از لباس محافظ مناسب استفاده کنيد.
  S37 – از دستکش مناسب استفاده کنيد.
  S38 – اگر تهويه کافي نبود از ماسک تنفس مناسب استفاده کنيد.
  S39 – از عينک مناسب استفاده کنيد.
  S40 – کف محل کار و اشياي آلوده را با ماده‌اي که توسط کارخانه سازنده توصيه کرده تميز نماييد.
  S41 – در صورت آتش‌سوزي يا انفجار از استنشاق فيوم‌ها خودداري شود.
  S42 – به هنگام انتشار دود يا اسپري کردن، از تجهيزات تنفسي مناسب استفاده کنيد.
  S43 – در صورت بروز حريق از خاموش کننده‌اي که توسط کارخانه سازنده توصيه شده استفاده کنيد.
  43.1 – آب
  43.2 – خاموش کننده آب يا پودر
  43.3 – خاموش کننده پودر، هرگز از آب استفاده نشود.
  43.4 – دي‌اکسيد کربن، هرگز از آب استفاده نشود.
  43.5 – هالون‌ها، هرگز از آب استفاده نشود.
  43.6 – ماسه، هرگز از آب استفاده نشود.
  43.7 – پودر فلزات، هرگز از آب استفاده نشود.
  43.8 – ماسه، دي‌اکسيدکربن يا پودر، هرگز از آب استفاده نشود.
  S44 – در صورت احساس ناراحتي به پزشک مراجعه کنيد (در صورت امکان برچسب را نشان دهيد)
  S45 – به هنگام بروز حادثه يا احساس ناراحتي سريعا به پزشک مراجعه کنيد (در صورت امکان برچسب را به پزشک نشان دهيد).
  S46 – در صورت خوردن آن سريعا به پزشک مراجعه کنيد – ظرف يا برچسب را به پزشک نشان دهيد.
  S47 – در دماي پايين نگهداري شود.
  S48 – با توجه به نوع ماده در آب نگهداري شود.
  S49 – فقط در ظرف اصلي نگهداري شود.
  S50 – اجازه ندهيد با مواد زير مخلوط شود:
  50.1 – اسيدها
  50.2 – قلياها
  50.3 – اسيدهاي قوي، بازهاي قوي، فلزات غير آهني
  S51 – فقط در محلي با تهويه خوب استفاده شود.
  S52 – توصيه نمي‌شود به مقدار زياد در داخل محيط استفاده شود.
  S53 – از تماس با آن اجتناب شود (قبل از استفاده دستورالعمل آن را بگيريد) .
  S54 – ندارد.
  S55 – ندارد.
  S56 – مواد زايد و ظروف خطرناک و ضايعات ويژه آن را در نقطه‌اي جمع کنيد.
  S57 – از ظرف مخصوص استفاده کرده و از آلوده کردن محيط اجتناب کنيد.
  S58 – ندارد.
  S59 – با مراجعه به کارخانه سازنده و تهيه کننده اطلاعات بازيافت را بدست آوريد.
  S60 – اين ماده و ظروف آن بايد به عنوان ضايعات خطرناک دفع شوند.
  S61 – از رها کردن آن در محيط اجتناب شود (مراجعه به دستورالعمل مخصوص MSDS).
  S62 – در صورت خوردن، از استفراغ جلوگيري شود. سريعا به پزشک مراجعه کرده و ظرف يا برچسب را به پزشک نشان دهيد.
  كدهاي ترکيبيS
  S1/2 = در محل امن (قفل دار) و دور از دسترس اطفال نگهداري مي‌شود.
  S3/7/9 = در ظرفي کاملا در بسته در محل خنک و با تهويه خوب نگهداري شود.
  S3/9 = در ظرفي کاملا در بسته در محلي با تهويه خوب نگهداري شود.
  S3/9/14 = در محل خنک با تهويه خوب بدور از مواد زير نگهداري شود:
  3/9/14.1 = فلزات سنگين، اسيدها و قلياها
  3/9/14.2 = اکسيد کننده، اسيدي، ترکيبات فلزي سنگين
  3/9/14.3 = آهن
  3/9/14.4 = آب و قلياها
  3/9/14.5 = اسيدها
  3/9/14.6 = قلياها
  3/9/14.7 = فلزات
  3/9/14.8 = اکسيدکننده و مواد اسيدي
  3/9/14.49 = فقط در ظرف اصلي در محل خنک با تهويه خوب بدور از مواد ذيل نگهداري شود:
  3/9/14.1/49 = ترکيبات فلزي سنگين اسيدها و قلياها
  3/9/14.2/49 = اکسيد کننده، اسيدها ترکيبات فلزي سنگين
  3/9/14.3/49 =  آهن
  3/9/14.4/49 = آب و قلياها
  3/9/14.5/49 = اسيدها
  3/9/14.6/49 = قلياها
  3/9/14.7/49 = فلزات
  3/9/14.8/49 = اکسيد کننده و اسيد
  3/9/49 =در ظرف اصلي در جاي خنک در محلي با تهويه خوب
  3/14 = در جاي خنک بدور از مواد ذيل نگهداري شود:
  3/14.1 = مواد کاهنده ترکيبات فلزي سنگين، اسيدها و قلياها
  3/14.2 = اکسيدکننده ، مواد اسيدي ترکيبات فلزي سنگين
  3/14.3 = آهن
  3/14.4 = آب و قلياها
  3/14.5 = اسيدها
  3/14.6 = قلياها
  3/14.7 = فلزات
  3/14.8 = اکسيدکننده و مواد اسيدي
  S7/8 = در ظرف کاملا در بسته و خنک نگهداري شود.
  S7/9 = در ظرف کاملا در بسته در محلي با تهويه خوب نگهداري شود.
  S20/21 = در موقع کار و استفاده، از خوردن آشاميدن و سيگار کشيدن خودداري کنيد.
  S24/25 =  از تماس با پوست و چشم‌ها اجتناب شود.
  S36/37 = از دستکش و عينک مناسب استفاده کنيد.
  S36/37/39 = از لباس، دستکش و عينک مناسب استفاده کنيد.
  S36/39 = از لباس و عينک مناسب استفاده کنيد.
  S37/39 = از دستکش و عينک مناسب استفاده کنيد.
  S47/49 = فقط در ظرف اصلي و در دمايي که توسط کارخانه سازنده توصيه شده نگهداري ‌شود.

  در رابطه با عبارات خطر كدهاي R1 الي R68 به صورت ذيل تعريف مي‌شوند:
  R1 – در حالت خشک قابل انفجار است.
  R2 – در اثر ضربه، اصطکاک، آتش و يا ديگر منابع جرقه، خطر انفجار وجود دارد.
  R3 – در اثر ضربه، اصطکاک، آتش و يا ديگر منابع جرقه، خطر انفجار زياد است.
  R4 – شکل ترکيبات فلزي بسيار حساس و قابل انفجار است.
  R5 – گرما ممکن است باعث انفجار شود.
  R6 – در صورت وجود يا عدم وجود هوا، قابل انفجار است.
  R7 -  ممکن است آتش بگيرد.
  R8 – در صورت تماس با مواد قابل احتراق ممکن است آتش بگيرد.
  R9 – در صورت ترکيب با مواد قابل احتراق خطر انفجار وجود دارد.
  R10 – قابل اشتعال است.
  R11 – قابليت اشتعال بالا دارد.
  R12 – به شدت مشتعل مي‌شود.
  R13 – گاز مايع با اشتعال بالا
  R14 – با آب واکنش شديد مي‌دهد.
  R15 – در صورت تماس با آب، گازهاي قابل اشتعال زيادي توليد مي‌کند.
  R16 – در صورت تماس و اختلاط با مواد اکسيد کننده، خطر انفجار وجود دارد.
  R17 – در هوا خود بخود مشتعل مي‌شود.
  R18 – در هنگام استفاده و مخلوط هوا و بخار ممکن است مشتعل يا منفجر شود.
  R19 – ممکن است پروکسيدهاي قابل انفجار تشکيل دهند.
  R20 – براي تنفس مضر است.
  R21 – در تماس با پوست، مضر است.
  R22 – اگر خورده شود، مضر است.
  R23 – براي تنفس سمي است.
  R24 – در تماس با پوست، سمي است.
  R25 – اگر خورده شود، سمي است.
  R26 – براي تنفس، خيلي سمي است.
  R27 – در تماس با پوست خيلي سمي است.
  R28 – اگر خورده شود خيلي سمي است.
  R29 – در تماس با آب گاز سمي توليد مي‌کند (آزاد مي‌کند).
  R30 – هنگام استفاده ممکن است شديدا مشتعل شود.
  R31 – در تماس با اسيدها گاز سمي توليد مي‌کند (آزاد مي‌کند).
  R32 – در تماس با اسيدها گاز خيلي سمي آزاد مي‌کند.
  R33 – خطر اثرات تجمعي وجود دارد.
  R34 – باعث سوختگي مي‌شود.
  R35 – باعث سوختگي‌هاي شديد مي‌شود.
  R36 – باعث تحريک چشم‌ها مي‌شود.
  R37 – باعث تحريک سيستم تنفس مي‌شود.
  R38 – باعث تحريک پوست مي‌شود.
  R39 – خطر خيلي جدي و اثرات غير قابل برگشت وجود دارد.
  R40 – اثر سرطان‌زاي محدودي مشاهده شده است.
  R41 – خطر آسيب جدي به چشم‌ها وجود دارد.
  R42 – در صورت تنفس ممکن است باعث حساسيت شود.
  R43 – در صورت تماس با پوست ممکن است باعث حساسيت شود.
  R44 – در صورت محبوس شدن گرما خطر انفجار وجود دارد.
  R45 – ممکن است باعث سرطان شود.
  R46 – ممکن است باعث آسيب توارث ژنتيکي شود.
  R47 – ممکن است باعث تولد ناقص شود.
  R48 – در تماس طولاني، خطر جدي داشته و باعث آسيب به سلامتي فرد مي‌شود.
  R49 – در صورت تنفس ممکن است باعث سرطان شود.
  R50 – براي موجودات آبي خيلي سمي است.
  R51 – براي موجودات آبي سمي است.
  R52 – براي موجودات آبي ضرر دارد.
  R53 – در طولاني مدت ممکن است باعث اثرات مضر در محيط آبي شود.
  R54 – براي کليه گياهان سمي است.
  R55 – براي کليه جانوران سمي است.
  R56 – براي موجودات خاکي سمي است.
  R57 – براي زنبور عسل سمي است.
  R58 – در تماس طولاني مدت ممکن است باعث اثرات مضر در محيط شود.
  R59 – براي لايه ازون خطرناک است.
  R60 – ممکن است به حاصلخيزي خاک آسيب برساند.
  R61 – ممکن است باعث آسيب به جنين شود.
  R62 – خطر صدمه به حاصلخيزي خاک وجود دارد.
  R63 – امکان وارد شدن صدمه به جنين وجود دارد.
  R64 – ممکن است باعث صدمه به بچه‌هايي که با شير مادر تغذيه مي‌شوند، گردد.
  R65 – اگر خورده شود مضر است؛ ممکن است باعث آسيب ديدگي شود.
  R66 – در صورت تکرار تماس ممکن است باعث خشکي و ترک پوست شود.
  R67 – بخارات آن ممکن است باعث گيجي و خواب آلودگي شود.
  R68 – خطر اثرات غير قابل برگشت ممکن است وجود داشته باشد.

  كدهاي ترکيبي R
  R14/15 – به شدت با آب واکنش داده و گازهاي قابل اشتعال آزاد مي‌کند.
  R45/29 – با آب واکنش داده و گازهاي سمي و قابل اشتعال آزاد مي‌کند.
  R20/21 – در صورت تماس با پوست و استنشاق مضر است.
  R20/22 – در صورت خوردن و استنشاق مضر است.
  R20/21/22 – در صورت خوردن، استنشاق و تماس با پوست مضر است.
  R21/22 – در صورت خوردن و تماس با پوست مضر است.
  R23/24 – در تماس با پوست و استنشاق، مسموميت ايجاد مي‌کند.
  R23/25 – در صورت خوردن و استنشاق مسموميت ايجاد مي‌کند.
  R23/24/25 – در صورت استنشاق، خوردن و تماس با پوست مسموميت ايجاد مي‌کند.
  R24/25 – در صورت تماس با پوست يا خوردن مسموميت ايجاد مي‌کند.
  R26/27 – در صورت استنشاق و تماس با پوست مسموميت شديد ايجاد مي‌کند.
  R26/28 – در صورت استنشاق و خوردن مسموميت شديد ايجاد مي‌کند.
  R26/27/28 – در صورت استنشاق، تماس با پوست و خوردن، مسموميت شديد ايجاد مي‌کند.
  R27-28 – در تماس با پوست و خوردن مسموميت شديد ايجاد مي‌کند.
  R36/37 – چشم ها و دستگاه تنفسي را تحريک مي‌کند.
  R36/38 – باعث تحريک چشم‌ها، و پوست مي‌شود.
  R36/37/38 – باعث تحريک چشم‌ها دستگاه تنفسي و پوست مي‌شود.
  R37/38 – باعث تحريک دستگاه تنفسي و پوست مي‌شود.
  R42/43 – در صورت استنشاق و تماس با پوست ممکن است باعث حساسيت شود.

  روح‌الله قاسم زاده، كارشناس بهداشت حرفه‌اي

  

  برچسب‌ گذاری ایمنی و خطر کدهای برچسب‌ گذاری ایمنی و خطر کدهای برچسب‌ گذاری ایمنی و خطر


  ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 2 دي ماه، 1392 توسط naderloo  پرینت
  کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

  HADI21S , kazemalavi67 , 09135234172 , aydin_alavi67 , fmp1979

  جدیدترین اخبار مرتبط با موضوع:

   ایمنی و بهداشت در سندبلاست و شات بلاست  [ شنبه، 22 ارديبهشت ماه، 1397 ]
   اصول ارتینگ و حفاظت در مخازن نفت و گاز  [ شنبه، 22 ارديبهشت ماه، 1397 ]
   دانلود فایل راهنمای انجام HAZOP  [ چهارشنبه، 4 بهمن ماه، 1396 ]
   مرجع حدود مواجهه مجاز مواد 2015 توسط ACGIH  [ چهارشنبه، 4 بهمن ماه، 1396 ]
   سقوط پرواز ۵۹۱۵ طبس در حوالی مهرآباد  [ يكشنبه، 19 مرداد ماه، 1393 ]
   افزایش تلفات صاعقه در کشورهای در حال توسعه  [ پنجشنبه، 7 فروردين ماه، 1393 ]
   دریا عامل مرگ شناگران در تابستان  [ سه شنبه، 5 شهريور ماه، 1392 ]
   21 کلید طلایی برای ایمنی در ساختمان  [ سه شنبه، 24 ارديبهشت ماه، 1392 ]
   
  نام شما: [ کاربر جدید ]

  نظر:
  کد امنیتی
  کد امنیتی

    [ بازگشت ]

  بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
  برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
  امتیاز دهی به مطلب
  انتخاب ها

   فایل پی دی اف فایل پی دی اف

   گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

   ارسال به دوستان ارسال به دوستان

   گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

  اشتراک گذاري مطلب
  تلگرامگوگل پلاسفیس بوکتویترlinkedinیاهو مسنجرAndroid
  Google Bookmarks