يكشنبه، 24 شهريور ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
نیازمندی

  تلگرام موژ

  دانلود تصفيه همزمان مخلوط گازهاي استايرن و آكريلونيتريل با استفاده از بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي دانلود تصفيه همزمان مخلوط گازهاي استايرن و آكريلونيتريل با استفاده از بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي تصفيه ...
  بازدید:521
  دانلود بررسي تاثير MTBE موجود در بنزين در محيط زيست شهري مطالعه موردي جايگاه هاي سوخت رساني و سطح شهر تهران دانلود بررسي تاثير MTBE موجود در بنزين در محيط زيست شهري مطالعه موردي جايگاه هاي سوخت رساني و سطح شهر ...
  بازدید:512
  دانلود بررسي ميزان AUV در ارتفاع هاي مختلف دانلود بررسي ميزان AUV در ارتفاع هاي مختلفبررسي ميزان A_UV در ارتفاع هاي ...
  بازدید:517
  دانلود بررسي چگونگي پراكنش و غلظت عناصر نيكل و موليبدن در مناطق مجاور مجتمع فولاد مباركه دانلود بررسي چگونگي پراكنش و غلظت عناصر نيكل و موليبدن در مناطق مجاور مجتمع فولاد مباركهبررسي چگونگي پراكنش ...
  بازدید:515
  دانلود كارآيي راكتورهاي بيهوازي UASB در تصفيه شيرابه محل دفن زباله كهريزك تهران دانلود كارآيي راكتورهاي بيهوازي UASB در تصفيه شيرابه محل دفن زباله كهريزك تهرانكارآيي راكتورهاي بيهوازي UASB در ...
  بازدید:518
  دانلود مقايسه جنبه هاي فني، بهداشتي و اقتصادي سه روش دفع مواد زائد بيمارستاني شامل استريليزاسيون، سوزاندن و دفن بهداشتي در شهر كرد دانلود مقايسه جنبه هاي فني، بهداشتي و اقتصادي سه روش دفع مواد زائد بيمارستاني شامل استريليزاسيون، سوزاندن و ...
  بازدید:517
  دانلود اهميت و جايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوست سازي دانلود اهميت و جايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوست سازياهميت و جايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت ...
  بازدید:517
  دانلود بررسي ارزش كودي كمپوست حاصل از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهري دانلود بررسي ارزش كودي كمپوست حاصل از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهريبررسي ارزش كودي كمپوست حاصل از لجن تصفيه خانه ...
  بازدید:512
  دانلود بررسي مديريت مواد زائد جامد با تاكيد بر بازيافت آن در شهر اردبيل دانلود بررسي مديريت مواد زائد جامد با تاكيد بر بازيافت آن در شهر اردبيلبررسي مديريت مواد زائد جامد با تاكيد ...
  بازدید:521
  دانلود بررسي ميزان صرفه جويي اقتصادي طرح بازيافت زباله از مبدا در شهر ازنا دانلود بررسي ميزان صرفه جويي اقتصادي طرح بازيافت زباله از مبدا در شهر ازنابررسي ميزان صرفه جويي اقتصادي طرح ...
  بازدید:518
  دانلود بررسي كمي و كيفي زايدات ميادين ميوه و تره بار شهر تهران دانلود بررسي كمي و كيفي زايدات ميادين ميوه و تره بار شهر تهرانبررسي كمي و كيفي زايدات ميادين ميوه و تره بار ...
  بازدید:519
  دانلود ارزيابي اثرات محيط زيستي شهر صنعتي تبريز بر تلخه رود دانلود ارزيابي اثرات محيط زيستي شهر صنعتي تبريز بر تلخه رودارزيابي اثرات محيط زيستي شهر صنعتي تبريز بر تلخه ...
  بازدید:516
  دانلود بررسي مقايسه اي نظام ارزيابي اثرات زيست محيطي در ايران چالشها و راهبردها دانلود بررسي مقايسه اي نظام ارزيابي اثرات زيست محيطي در ايران چالشها و راهبردهابررسي مقايسه اي نظام ارزيابي ...
  بازدید:522
  دانلود ارزيابي اثرات زيست محيطي كارخانه الكل اتيليك مجتمع صنايع شيميايي پارچين دانلود ارزيابي اثرات زيست محيطي كارخانه الكل اتيليك مجتمع صنايع شيميايي پارچينارزيابي اثرات زيست محيطي ...
  بازدید:515
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload