جمعه، 15 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

دانلود بررسي كارآيي سيستم شناورسازي با هواي محلول در كاهش بار آلودگي فاضلاب كارخانه روغن نباتي ناز اصفهان دانلود بررسي كارآيي سيستم شناورسازي با هواي محلول در كاهش بار آلودگي فاضلاب كارخانه روغن نباتي ناز ...
بازدید:607
دانلود بررسي رادمان حذف رنگ آزوي راكتيو از فاضلاب بوسيله سيستم بيولوژيكي تركيبي بيهوازي ABR و هوازي FAS دانلود بررسي رادمان حذف رنگ آزوي راكتيو از فاضلاب بوسيله سيستم بيولوژيكي تركيبي بيهوازي ABR و هوازي FAS بررسي ...
بازدید:602
دانلود بررسي تاثير طرح جايگزيني خودروهاي پيكان در حال تردد با پرايد نو در كاهش انتشار گازهاي CONOXHC دانلود بررسي تاثير طرح جايگزيني خودروهاي پيكان در حال تردد با پرايد نو در كاهش انتشار گازهاي CONOXHCبررسي تاثير ...
بازدید:602
دانلود تحليلي بر وضعيت آلاينده هاي هواي شهر تبريز در سال 1384 دانلود تحليلي بر وضعيت آلاينده هاي هواي شهر تبريز در سال 1384تحليلي بر وضعيت آلاينده هاي هواي شهر تبريز در سال ...
بازدید:606
دانلود آلودگي ناشي از پمپ بنزين هاي شهر اهواز دانلود آلودگي ناشي از پمپ بنزين هاي شهر اهوازآلودگي ناشي از پمپ بنزين هاي شهر ...
بازدید:604
دانلود تصفيه همزمان مخلوط گازهاي استايرن و آكريلونيتريل با استفاده از بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي دانلود تصفيه همزمان مخلوط گازهاي استايرن و آكريلونيتريل با استفاده از بيوفيلتر در مقياس آزمايشگاهي تصفيه ...
بازدید:605
دانلود بررسي تاثير MTBE موجود در بنزين در محيط زيست شهري مطالعه موردي جايگاه هاي سوخت رساني و سطح شهر تهران دانلود بررسي تاثير MTBE موجود در بنزين در محيط زيست شهري مطالعه موردي جايگاه هاي سوخت رساني و سطح شهر ...
بازدید:619
دانلود بررسي ميزان AUV در ارتفاع هاي مختلف دانلود بررسي ميزان AUV در ارتفاع هاي مختلفبررسي ميزان A_UV در ارتفاع هاي ...
بازدید:605
دانلود بررسي چگونگي پراكنش و غلظت عناصر نيكل و موليبدن در مناطق مجاور مجتمع فولاد مباركه دانلود بررسي چگونگي پراكنش و غلظت عناصر نيكل و موليبدن در مناطق مجاور مجتمع فولاد مباركهبررسي چگونگي پراكنش ...
بازدید:603
دانلود كارآيي راكتورهاي بيهوازي UASB در تصفيه شيرابه محل دفن زباله كهريزك تهران دانلود كارآيي راكتورهاي بيهوازي UASB در تصفيه شيرابه محل دفن زباله كهريزك تهرانكارآيي راكتورهاي بيهوازي UASB در ...
بازدید:608
دانلود مقايسه جنبه هاي فني، بهداشتي و اقتصادي سه روش دفع مواد زائد بيمارستاني شامل استريليزاسيون، سوزاندن و دفن بهداشتي در شهر كرد دانلود مقايسه جنبه هاي فني، بهداشتي و اقتصادي سه روش دفع مواد زائد بيمارستاني شامل استريليزاسيون، سوزاندن و ...
بازدید:580
دانلود اهميت و جايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوست سازي دانلود اهميت و جايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوست سازياهميت و جايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت ...
بازدید:598
دانلود بررسي ارزش كودي كمپوست حاصل از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهري دانلود بررسي ارزش كودي كمپوست حاصل از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهريبررسي ارزش كودي كمپوست حاصل از لجن تصفيه خانه ...
بازدید:615
دانلود بررسي مديريت مواد زائد جامد با تاكيد بر بازيافت آن در شهر اردبيل دانلود بررسي مديريت مواد زائد جامد با تاكيد بر بازيافت آن در شهر اردبيلبررسي مديريت مواد زائد جامد با تاكيد ...
بازدید:606
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload