يكشنبه، 24 شهريور ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
نیازمندی

  تلگرام موژ

  دانلود بررسي كارائي فرايند بستر بيهوازي لجن با جريان رو به بالا (UASB) در تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي دانلود بررسي كارائي فرايند بستر بيهوازي لجن با جريان رو به بالا (UASB) در تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازيبررسي ...
  بازدید:516
  دانلود بررسي مشكلات طراحي، اجرا و بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي در ايران دانلود بررسي مشكلات طراحي، اجرا و بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي در ايرانبررسي مشكلات طراحي، ...
  بازدید:525
  دانلود واكنش Secuence –Fenton (فنتون متوالي) براي كاهش تشكيل فنل طي تبديل بنزن در محلولهاي مائي دانلود واكنش Secuence –Fenton (فنتون متوالي) براي كاهش تشكيل فنل طي تبديل بنزن در محلولهاي مائيواكنش Secuence –Fenton ...
  بازدید:514
  دانلود حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوي رنگ با پايه آلي با استفاده از فرايند انعقاد دانلود حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوي رنگ با پايه آلي با استفاده از فرايند انعقادحذف رنگ و COD از فاضلاب حاوي رنگ با ...
  بازدید:520
  دانلود ارزيابي طرح تصفيه پساب صنعتي كارخانجات روغن خوراكي(مطالعه موردي كارخانه روغن نباتي جهان) دانلود ارزيابي طرح تصفيه پساب صنعتي كارخانجات روغن خوراكي(مطالعه موردي كارخانه روغن نباتي جهان)ارزيابي طرح ...
  بازدید:517
  دانلود بررسي حذف فنل بوسيله كربن فعال دانه اي (GAC) دانلود بررسي حذف فنل بوسيله كربن فعال دانه اي (GAC) بررسي حذف فنل بوسيله كربن فعال دانه اي (GAC) ...
  بازدید:517
  دانلود بررسي كارايي سيستم لجن فعال با افزودن ماده معدني (خاك نسوز) دانلود بررسي كارايي سيستم لجن فعال با افزودن ماده معدني (خاك نسوز)بررسي كارايي سيستم لجن فعال با افزودن ماده ...
  بازدید:518
  دانلود بررسي سيستم Biolak در تصفيه فاضلاب دانلود بررسي سيستم Biolak در تصفيه فاضلاببررسي سيستم Biolak در تصفيه ...
  بازدید:513
  دانلود بررسي عملكرد سيستم نيزار مصنوعي در تصفيه فاضلاب معدن سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق دانلود بررسي عملكرد سيستم نيزار مصنوعي در تصفيه فاضلاب معدن سنگ آهن مركزي ايران ـ بافقبررسي عملكرد سيستم ...
  بازدید:516
  دانلود طراحي، ساخت و راه اندازي سيستم سه شاخه اي (منيفلد) فيلتر هولدر دانلود طراحي، ساخت و راه اندازي سيستم سه شاخه اي (منيفلد) فيلتر هولدرطراحي، ساخت و راه اندازي سيستم سه شاخه اي ...
  بازدید:519
  دانلود تعيين ميزان كروم كل و شش ظرفيتي و منشاء در سيمان توليد شده در كارخانجات سيمان ايران در سال 1382 الي ي1383 دانلود تعيين ميزان كروم كل و شش ظرفيتي و منشاء در سيمان توليد شده در كارخانجات سيمان ايران در سال 1382 الي ي1383 ...
  بازدید:527
  دانلود امنيت بهداشتي و اقتصادي با اجراي پروژه پخش سيلاب دانلود امنيت بهداشتي و اقتصادي با اجراي پروژه پخش سيلابامنيت بهداشتي و اقتصادي با اجراي پروژه پخش ...
  بازدید:517
  دانلود بررسي شيوع آسم و اختلالات تنفسي در بين كاركنان خدماتي شاغل در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) شهر زاهدان درتماس با تركيبات گندزدا و شيميايي و آگاهي و رفتار آنان نس دانلود بررسي شيوع آسم و اختلالات تنفسي در بين كاركنان خدماتي شاغل در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) شهر زاهدان ...
  بازدید:520
  دانلود آلودگي آب و گزارش همه گيري با باكتري سراشي مارسينس در بخش نوزادان بيمارستان كودكان رازي كرمانشاه دانلود آلودگي آب و گزارش همه گيري با باكتري سراشي مارسينس در بخش نوزادان بيمارستان كودكان رازي ...
  بازدید:512
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload