يكشنبه، 24 شهريور ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
نیازمندی

  تلگرام موژ

  دانلود بررسي وضعيت جمع آوري و نگهدار و جداسازي پسماندهاي بيمارستاني درمجتمع درماني حضرت رسول اكرم (ص) ـ تهران دانلود بررسي وضعيت جمع آوري و نگهدار و جداسازي پسماندهاي بيمارستاني درمجتمع درماني حضرت رسول اكرم (ص) ـ ...
  بازدید:519
  دانلود بررسي توليد ورمي كمپوست Vermicomposting دانلود بررسي توليد ورمي كمپوست Vermicomposting بررسي توليد ورمي كمپوست Vermicomposting ...
  بازدید:521
  دانلود مديريت صحيحي كاهش، تصفيه و دفع پسماندهاي بيمارستاني دانلود مديريت صحيحي كاهش، تصفيه و دفع پسماندهاي بيمارستانيمديريت صحيحي كاهش، تصفيه و دفع پسماندهاي ...
  بازدید:519
  دانلود بررسي ميزان آگاهي زنان خانه دار شهر كاشان در زمينه بازيافت مواد جامد در سال 82 دانلود بررسي ميزان آگاهي زنان خانه دار شهر كاشان در زمينه بازيافت مواد جامد در سال 82بررسي ميزان آگاهي زنان ...
  بازدید:514
  دانلود بررسي فرايند مديريت مواد زائد جامد با رويكرد مديريت كيفيت فراگير در بيمارستانهاي آموزشي شهر كرمان در نيمه دوم سال 1383 دانلود بررسي فرايند مديريت مواد زائد جامد با رويكرد مديريت كيفيت فراگير در بيمارستانهاي آموزشي شهر كرمان در ...
  بازدید:523
  دانلود دي اكسين در محيط زيست دانلود دي اكسين در محيط زيستدي اكسين در محيط ...
  بازدید:514
  دانلود بررسي وضعيت دفع زباله و فاضلاب در مراكز بهداشتي درماني شهر تهران دانلود بررسي وضعيت دفع زباله و فاضلاب در مراكز بهداشتي درماني شهر تهرانبررسي وضعيت دفع زباله و فاضلاب در ...
  بازدید:515
  دانلود معرفي روش نوين ميتسوبيشي دربازيافت PET دانلود معرفي روش نوين ميتسوبيشي دربازيافت PET معرفي روش نوين ميتسوبيشي دربازيافت PET ...
  بازدید:518
  دانلود بررسي راهكارهاي موثر در آموزش دانش آموزان به مسائل محيط زيست بويژه بازيافت مواد زائد جامد از مبدا توليد دانلود بررسي راهكارهاي موثر در آموزش دانش آموزان به مسائل محيط زيست بويژه بازيافت مواد زائد جامد از مبدا ...
  بازدید:519
  دانلود نقش و ضرورت آموزش در مديريت جامع مواد زائد جامد در ايران دانلود نقش و ضرورت آموزش در مديريت جامع مواد زائد جامد در ايراننقش و ضرورت آموزش در مديريت جامع مواد زائد جامد ...
  بازدید:513
  دانلود عملكرد كربن فعال توليدي از پوسته بادام و اصلاح شده با سولفات فريك در حذف نيترات از آب دانلود عملكرد كربن فعال توليدي از پوسته بادام و اصلاح شده با سولفات فريك در حذف نيترات از آب عملكرد كربن فعال ...
  بازدید:517
  دانلود آلودگي ويروسي منابع آب و خاك و مباني حركت و بقاء ويروس دانلود آلودگي ويروسي منابع آب و خاك و مباني حركت و بقاء ويروسآلودگي ويروسي منابع آب و خاك و مباني حركت و بقاء ...
  بازدید:515
  دانلود جذب استرونيسوم پايدار و استرونسيوم ـ 90 (راديواكتيو) به كمك جلبك سبز ـ آب (سيانوباكتري) اسيلاتوريا هوموژنا دانلود جذب استرونيسوم پايدار و استرونسيوم ـ 90 (راديواكتيو) به كمك جلبك سبز ـ آب (سيانوباكتري) اسيلاتوريا ...
  بازدید:517
  دانلود بررسي جذب نيترات از محيطهاي آبي بوسيله گياه آزولا دانلود بررسي جذب نيترات از محيطهاي آبي بوسيله گياه آزولابررسي جذب نيترات از محيطهاي آبي بوسيله گياه ...
  بازدید:521
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload