تاریخ : دوشنبه، 20 بهمن ماه، 1393
موضوع : کتاب دانشگاهی

دانلود کتاب برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب

دانلود کتاب برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب  Water Resources Planning and Managementآب به‌طور فزاینده‌ای یک مسئله مهم در صف اول تغییر، مدیریت و برنامه‌ریزی سیاست جهانی است. نگرانی در مورد آب به‌عنوان یک منبع تجدیدپذیر، دردسترس بودن آن برای طیف گسترده‌ای از مصرف‌کنندگان، سلامت اکوسیستم‌های آبی و مسائل جهانی مربوط به تغییرات آب و هوایی، امنیت آب، تامین آب، تجارت آب، آب‌شناسی و رفتارهای آب، مشکلات کیفیت آب و کمبود آب از منظر جهانی، رو به رشد می‌باشد.
کتاب مرجع برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب، جامع‌ترین منبعی که تا به حال در مورد مسائل منابع آب منتشر شده است را ارائه کرده است…

Water Resources Planning and Management

Water Resources Planning and Management

Water Resources Planning and Management

by R. Quentin Grafton, Karen Hussey Quentin Grafton Karen Hussey

2011 | 801 | ISBN: 9780521762588 | 11.01 MB

Water is an increasingly critical issue at the forefront of global policy change, management and planning. There are growing concerns about water as a renewable resource, its availability for a wide range of users, aquatic ecosystem health, and global issues relating to climate change, water security, water trading and water ethics. This handbook provides the most comprehensive reference ever published on water resource issues. It brings together multiple disciplines to understand and help resolve problems of water quality and scarcity from a global perspective. Its case studies and 'foundation' chapters will be greatly valued by students, researchers and professionals involved in water resources, hydrology, governance and public policy, law, economics, geography and environmental studies

Water Resources Planning and Management Quentin Grafton Karen Hussey Water Resources

Water Resources Planning and Management

 

 

برای بحث و گفتگو در خصوص این کتاب به مبحث دانلود کتاب Water Resources Planning and Management مراجعه کنید       


Water Resources Planning and Management Quentin Grafton Karen Hussey Water Resources برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب مدیریت منابع آب منابع آب

منبع این مقاله : :پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران
آدرس این مطلب : http://www.shop.mozh.org/1121/Water/Water-Resources-Planning-and-Management/