تاریخ : سه شنبه، 7 ارديبهشت ماه، 1395
موضوع : آب

عدم توجیه اقتصادی انتقال آب مازندران به سمنان

یک استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه انتقال آب دریای مازندران به سمنان توجیه اقتصادی ندارد، گفت: به راحتی با توقف کشت هندوانه در استان سمنان می‌توانیم همین میزان آب را به دست بیاوریم.به گزارش خبرنگار مهر یک استاد دانشگاه تهران در یک برنامه رادیویی انتقال آب دریای مازندران به سمنان را فاقد توجیه اقتصادی دانست و گفت: تنها با توقف کشت هندوانه در این استان می‌توان همین میزان آب را به دست آورد.

گفتگوی دکتر حسین آخانی با برنامه چراغ رادیو تهران درباره انتقال آب مازندران به سمنان را از لینک زیر بشنوید


انتقال آب مازندران به سمنان

منبع این مقاله : :پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران
آدرس این مطلب : http://www.shop.mozh.org/1247/Water/عدم-توجیه-اقتصادی-انتقال-آب-مازندران-به-سمنان/