تاریخ : پنجشنبه، 19 آذر ماه، 1388
موضوع : عمومی,کارشناسی ارشد

دانشکده مجازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دوره های کارشناسی ارشد برای راه اندازی در دانشکده کارآفرینی طراحی شده اند و مقدمات راه اندازی دانشکده در دوره گذشته وزارت بهداشت فراهم شده بود.وی اضافه کرد: راه اندازی این دانشکده در دوره جدید وزارت بهداشت مورد تاکید قرار گرفته و دستور تسریع برای ایجاد آن اعلام شده است.کشاورز با اشاره به ایجاد دانشکده مجازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ارائه آموزش مداوم به صورت الکترونیک،


برگزاری دوره های e-learning، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی و سایر دوره هایی که به صورت الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی تهران وجود دارد، در دانشکده مجازی ساماندهی می شود.
وی گفت: دانشکده مجازی امکان توسعه دوره های متنوع آموزش از راه دور و آموزش الکترونیک را در دانشگاه ایجاد می کند.


دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

منبع این مقاله : :پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران
آدرس این مطلب : http://www.shop.mozh.org/215/MS/دانشکده-مجازی-دانشگاه-تهران/