تاریخ : چهارشنبه، 1 ارديبهشت ماه، 1389
موضوع : عمومی

کسب و کار بدون اندیشه

متن فایل پی دی اف پیوستی قسمتی از کتاب کسب و کار بر بال اندیشه به قلم بیل گیتس است.علت اینکه اینکه متن مذکور نظرم را جلب کرد کارهایی است که ما در این زمینه در ادارات انجام میدهیم.
1.در بخش استخدام یک سیستم کارگزینی بزرگ داریم ولی در نهایت افرادی که توسط کارگزینی ها انتخاب و جذب میشوند اغلب دارای طیف وسیع تجربه بجز تجربیات مورد نیازمان میباشند. 2.از فرم های متعدد کاغذی در مراحل مختلف استفاده میکنیم،


وقت زیادی رو صرف پر کردن فرم ها، بایگانی و وارد کردن اطلاعات آن دربانک های اطلاعاتی جهت ذخیره سازی دیجیتال مینماییم ولی اغلب در هنگام نیاز این فرم ها بکارمان نمیاید و دوباره فرم دیگری را تهیه کرده و روز از نو روزی از نو

3.مورد قابل توجه در این متن پر کردن فرم مشخصات داوبطلبان استخدام توسط خودشان است، که این اطلاعات فقط یکبار از داوطلبان اخذ میگردد و مبنای بانک اطلاعاتی قرار گیرد.برای سایر فرم های مورد نیاز در طول دوره کاری مانند فرم ترفیع، فرم بیمه و...
حال مطالب عنوان شده را با قسمتی از کتاب بیل گیتس با نام کسب و کار بر بال اندیشه از لینک ذیل دریافت و مقایسه نمایید.همچنین قضاوت نمایید که آیا عنوان این مطلب درست انتخاب شده است یا نه؟؟؟؟

دانلودکتاب:کسب و کار بر بال اندیشه نوشته بیل گیتس


مدیریت بیل گیتس کسب و کار بر بال اندیشه

منبع این مقاله : :پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران
آدرس این مطلب : http://www.shop.mozh.org/283/Public/مدیرت-انرژِی/