تاریخ : جمعه، 3 شهريور ماه، 1391
موضوع : بهداشت محیط

دستورالعمل های مرکز سلامت و محیط کار

 دانلود دستورالعمل های مركز سلامت محيط و كار که  با همكاري پژوهشكده محيط زيست در حوزه های بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، دخانیات، و طب کار منتشر شده است. 

 1. راهنمای محاسبه، تعيين و اعلام شاخص كيفيت هوا    
 2. نحوه صحيح امحاء مواد شيميايي    
 3. راهنمای كنترل سيليس در محيط كار    
 4. راهنمای جامع طراحي ايستگاه كار ارگونوميكي    
 5. راهنما و دستورالعمل مواد شيميايي خطرناك    
 6. راهنمای آموزشی دستورالعملی پايش و نظارت در برنامه ابتكارات جامعه محور    
 7. انجام معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان خانواده    
 8. راهنمای جامع حمل دستي بار    
 9. شاخص هاي آنتروپومتري استاتيكي كارگران ايراني    
 10. راهنمای كنترل دخانيات براي دانشجويان    
 11. راهنمای آموزشی كنترل دخانيات    
 12. راهنمای كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني در كارهاي اداري    
 13. راهنمای كنترل سرب در محيط كار     
 14. حدود مجاز مواجهه شغلي    
 15. راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني  
 16. راهنمایی شناسایی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار
 17. راهنمای آموزش کنترل دخانیات
 18. راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاههای تشخیص طبی
 19. راهنمای آموزشی کنترل دخانیات برای دانشجویان
 20. راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار
 21. شاخص های آنتروپی استاتیکی کارگران ایرانی
 22. دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی توسط پزشک خانواده
 23. راهنمای کنترل سرب در محیط کار
 24. راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری
 25. راهنمای جامه بهداشت رانندگان
 26. راهنمای مدیریت بهداشت محیط در بلایا و شرایط اضطرار
 27. راهنمای عملیات بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بلایا
 28. راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت پرتو کاران-پرتوهای غیر یونساز
 29. راهنمای سرفصل ها و محتوای برنامه آموزش مدیریت پسماند پزشکی
 30. راهنما و دستورالعمل جامه مواد شیمیایی خطرناک
 31. راهنمای بهداشت محیط مطب
 32. راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران
 33. راهنمای جامع بهداشت کارگران خدمات خودرو
 34. راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کشاورزی ایران
 35. راهنمای بهداشت محیط مراکز جراحی محدود و سرپایی
 36. دستورالعمل حدود مجاز مواجهه شغلی
 37. راهنمای محاسبه تعیین و اعلام شاخص کیفیت هوا
 38. راهنمای جامع حمل دستی بار
 39. راهنمای کلر سنجی و ثبت نتایج آن
 40. راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم بخش چهار
 41. راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم بخش سه
 42. راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم بخش دو
 43. راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم بخش یک
 44. راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد چهارم
 45. راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد سوم
 46. راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد دوم
 47. راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری-جلد اول
 48. راهنمای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری
 49. راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی
 50. راهنمای جامع طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی
 51. راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی
 52. راهنمای آموزشی ترک دخانیات
 53. راهنمای آموزش دستورالعمل پایش و نظارت در برنامه ابتکارات جامعه محور
 54. راهنمای بهداشت حرفه ای در ریخته گری
 55. راهنمای بازرسی بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
 56. راهنماي برنامه هاي پيش نيازي و شرايط خوب ساخت براي سلامت و ايمني مواد غذايي
 57. راهنماي بهداشت محيط صنوف-مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي
 58. راهنمای جامع ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی
 59. راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني
 60. راهنمای بهداشت آب و فاضلاب در شرایط اضطراری و بلایا
 61. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات باطری سازی
 62. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات ساختمانی
 63. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات تعویض روغنی
 64. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات آهنگری
 65. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات جوشکاری
 66. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات تراشکاری
 67. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات نجاری
 68. راهنمای بهداشت حرفه ای در نقاشی اتومبیل
 69. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات صافکاری
 70. دانلود راهنمای بهداشت قالیبافان
 71. راهنماي طبقه بندي پسماندها براي بازرسين بهداشت محيط
 72. راهنماي بهداشت حرفه اي در مشاغل كوچك
 73. راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كارگران ساختماني
 74. چك ليست هاي خوداظهاري كارفرمايان در كارگاه
 75. حدود مجاز مواجهه شغلي-بخش دوم
 76. حدود مجاز مواجهه شغلي-بخش اول
 77. راهنماي نظارت آب استخرهاي شنا و شناگاه هاي طبيعي
 78. راهنماي محاسبه و اعلام شاخص پرتوهاي فرابنفش
 79. دستورالعمل محافظت از خود از پرتوهاي فرابنفش خورشيدي
 80. دستور العمل صدور پروانه بهداشتی واحد سيار عرضه مواد غذايی
 81. دستورالعمل کاهش اثرات ریزگردها بر سلامت
 82. دستورالعمل كاربرد لامپ هاي كم مصرف
 83. دستورالعمل مؤسسات مشاوره بهداشت محیطی
 84. راهنماي برنامه هاي سلامت و ايمني مواد غذايي در سطح توزيع
 85. آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13
 86. نحوه صحيح امحاء مواد شيميايي    
 87. راهنمای كنترل سيليس در محيط كار    
 88. راهنمای جامع طراحي ايستگاه كار ارگونوميكي    
 89. راهنما و دستورالعمل مواد شيميايي خطرناك   
 90. انجام معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان خانواده    
 91. راهنمای جامع حمل دستي بار    
 92. شاخص هاي آنتروپومتري استاتيكي كارگران ايراني
 93. راهنمای كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني در كارهاي اداري    
 94. راهنمای كنترل سرب در محيط كار     
 95. حدود مجاز مواجهه شغلي    
 96. راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني  
 97. راهنمایی شناسایی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار
 98. راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار
 99. شاخص های آنتروپی استاتیکی کارگران ایرانی
 100. دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی توسط پزشک خانواده
 101. راهنمای کنترل سرب در محیط کار
 102. راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری
 103. راهنمای جامه بهداشت رانندگان
 104. راهنما و دستورالعمل جامه مواد شیمیایی خطرناک
 105. راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران
 106. راهنمای جامع بهداشت کارگران خدمات خودرو
 107. دستورالعمل حدود مجاز مواجهه شغلی
 108. راهنمای جامع حمل دستی بار
 109. راهنمای جامع طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی
 110. راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی
 111. راهنمای بهداشت حرفه ای در ریخته گری
 112. راهنمای جامع ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی
 113. راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني
 114. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات باطری سازی
 115. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات ساختمانی
 116. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات تعویض روغنی
 117. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات آهنگری
 118. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات جوشکاری
 119. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات تراشکاری
 120. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات نجاری
 121. راهنمای بهداشت حرفه ای در نقاشی اتومبیل
 122. راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات صافکاری
 123. دانلود راهنمای بهداشت قالیبافان
 124. راهنماي بهداشت حرفه اي در مشاغل كوچك
 125. راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كارگران ساختماني
 126. چك ليست هاي خوداظهاري كارفرمايان در كارگاه
 127. حدود مجاز مواجهه شغلي-بخش دوم
 128. حدود مجاز مواجهه شغلي-بخش اول
 129. دستورالعمل كاربرد لامپ هاي كم مصرف
 130. دانلود دستورالعمل مؤسسات مشاوره بهداشت محیطی


کیفیت هوا شاخص امحاء مواد شیمیایی کنترل سیلیس محیط کار طراحی ایستگاه ارگونومیک مواد شیمیایی خطرناک سلامت شغلی حمل دستی بار شاخص های آنتروپومتری آنتروپومتری استاتیکی کنترل دخانیات ناراحتی های اسکلتی عضلانی کارهای اداری کنترل سرب حدود مجاز مواجهه شغلی مواجهه شغلی حدود مجاز معاینات سلامت شغلی

منبع این مقاله : :پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران
آدرس این مطلب : http://www.shop.mozh.org/662/HSE/امحاء-مواد-شيميايي-كنترل-سيليس-شاخص-هاي-آنتروپومتري-حدود-مجاز-مواجهه-شغلي/