تاریخ : سه شنبه، 20 فروردين ماه، 1392
موضوع : جزوات دانشگاهی

دانلود جزوه زمین شناسی مهندسی حیدری

کلیه بازدیدکنندگان میتوانند جزوه زمین شناسی مهندسی حیدری دانشگاه پرند را از طریق لینک ذیل دانلود نمایند. این جزوه با توجه به سرفصل های این درس تهیه و تنظیم شده است . 

دانلود جزوه زمین شناسی مهندسی حیدری دانشگاه پرند


دانلود جزوه زمین شناسی مهندسی حیدری دانشگاه پرند دانلود جزوه زمین شناسی مهندسی حیدری دانشگاه پرند زمین شناسی

منبع این مقاله : :پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران
آدرس این مطلب : http://www.shop.mozh.org/742/leaflet-HSE/دانلود-جزوه-زمین-شناسی-مهندسی-حیدری/