سه شنبه، 19 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product19958

قیمت : 200000 ریال
افزودن به سبد خرید
895
Product19957

قیمت : 200000 ریال
افزودن به سبد خرید
477
Product19956

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
563
Product19954

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
479
Product19953

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
451
Product19952

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
386
Product19951

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
313
Product19950

قیمت : 10 ریال
افزودن به سبد خرید
268
Product19949

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
254
Product19948

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
303
Product19947

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
309
Product19946

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
221
Product19945

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
196
Product19944

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
168
Product19943

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
170
Product19942

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
168
Product19941

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
169
Product19940

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
166
Product19939

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
186
Product19938

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
162
Product19937

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
147
Product19936

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
156
Product19935

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
182
Product19934

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
153
Product19933

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
153
Product19932

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
149
Product19931

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
159
Product19930

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
161
Product19929

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
175
Product19928

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
183
Product19927

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
350
Product19926

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
259