چهارشنبه، 13 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product19958

قیمت : 200000 ریال
افزودن به سبد خرید
879
Product19957

قیمت : 200000 ریال
افزودن به سبد خرید
471
Product19956

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
560
Product19954

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
473
Product19953

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
443
Product19952

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
384
Product19951

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
309
Product19950

قیمت : 10 ریال
افزودن به سبد خرید
266
Product19949

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
253
Product19948

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
300
Product19947

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
306
Product19946

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
221
Product19945

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
194
Product19944

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
166
Product19943

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
166
Product19942

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
166
Product19941

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
167
Product19940

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
164
Product19939

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
182
Product19938

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
160
Product19937

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
145
Product19936

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
154
Product19935

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
182
Product19934

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
153
Product19933

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
151
Product19932

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
147
Product19931

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
157
Product19930

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
159
Product19929

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
173
Product19928

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
181
Product19927

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
349
Product19926

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
259