سه شنبه، 15 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار

  قیمت : 200000
  افزودن به سبد خرید

  مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار

  شامل شرح و مکانیسم عملکرد ماشین آلات و تجهیزات  تولید،توزیع ومصرف انرژی بخار، انتخاب وکاربرد، اصول نگهداری، بهره برداری وصرفه جویی انرژی سیستم ها، بازیافت انرژی، ارزیابی و بهینه سازی انرژی

  کاربردی در تاسیسات، صنایع نفت و پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی
  تالیف: مهندس سیروس معینی
  ویرایش: مهندس فیروز معینی

   

  فهرست :
  پيشگفتار    
  اصطلاحات    
  مقدمه    

  بخش اول:    تولید بخار……………………………………
  1-1-دیگ های بخار.............................
  2-1-مدیریت واحد دیگ های بخار................ 
  3-1-موارد مربوط به بهینه سازی سیستم دیگ های بخار..
  4-1-دي اريتور...................................
  1-4-1-دي اريتورهاي اتمسفريك
  2-4-1-دي اريتورهاي تحت فشار
  5-1-سیستم کندانس و بازیافت کندانس
  6-1-مواردی که برگشت و استفاده ازانرژی کندانس  در تولید بخارانتخاب مناسبی نیست
  7-1-تانك كندانس 
  8-1-پمپ هاي كندانس
  1-8-1-پمپ هاي برگشت كندانس
  2-8-1-پمپ هاي كندانس الكتريكي
  3-8-1-پمپ هاي كندانس مكانيكي
  بخش دوم:  انتقال بخار
  1-2-کلکتور بخار( Steam collector)
  2-2-خطوط بخار و کندانس 
  3-2-صافي ها
  4-2-سپریتورها
  5-2-ضربه چكش(همرینگ) 
  1-5-2-علل و عوامل ایجاد ضربه چکش
  2-5-2 مشکلات و نتایج سوء پدیده ضربه چکش
  3-5-2-اقدامات لازم به منظور پیشگیری و رفع مشکل ضربه چکش ..................................
  6-2-لوپ ها و درزهای انبساطی
  (اتصالات لغزنده)  Sliding Joints
  7-2-تلفات توزيع بخار
  8-2-عایقکاری تاسیسات فرایند و بهره وری سوخت
  9-2-نشتی های بخار
  بخش سوم:  مصرف بخار
  مقدمه
  1-3-مخازن گرم کننده مواد 
  1-1-3-نکات مهم درمخازن ژاکت دار( Jacketed Pan)
  2-1-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی سیستم بخار مخازن ژاکت دار
  3-1-3-نکات مهم درمخازن گرم کننده كويل دار (Storage tank ) 
  4-1-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی سیستم بخار مخازن گرم کننده کویلدار
  5-1-3-نکات مهم درتانك هاي فرآيندي ( تخليه عمودي كندانس از قسمت فوقاني)
  6-1-3-نکات مهم درتانك های فرآيندي ( لوله تخليه در زير)
  7-1-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی سیستم بخار تانک های فرایندی
  2-3-مبدل هاي حرارتي
  1-2-3-مبدل های حرارتی با بخار
  2-2-3-مبدلهاي حرارتي پوسته- لوله اي
  3-2-3-دونکته در خصوص مبدل های حرارتی
  مبدل های حرارتی صفحه ای
  4-2-3-مزایا و نکات مهم مبدل های صفحه ای
  5-2-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی مبدل های حرارتی صفحه ای
  6-2-3 -علل ایجاد پدیده Stall در مبدل های حرارتی
  3-3-شیرهای هواگیر
  4-3-تبخير كننده ها ( اواپراتورها ) Evaporators 
  1-4-3-نکات مهم در تبخیر کننده ها
  2-4-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی تبخیر کننده ها
  Coppers -5-3 
  1-5-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی دستگاه Copper
  6-3-خشك كن ها( خشك كن هاي صنعتي) 
  1-6-3-خشك کن های با استفاده از هواي گرم
  2-6-3-نکات مهم در خصوص کویل های بخار گرم کن هوا در خشک کن ها
  3-6-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی سیستم خشک کن های مجهز به کویل بخار
  سيلندرهاي خشک کن دوار (Rotating cylinders)
  4-6-3-نکات مهم در مورد خشک کن های دوار
  5-6-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی سیستم خشک کن های دوار
  7-3-ظروف جوش آورنده و دیگ های پخت 
   1-7-3- Titling Boiling Pan
  2-7-3-نکات مهم در خصوص Titling Boiling Pan

  Pedestal Boiling Pan  -3-7-3

  4-7-3-نکات مهم در مورد دستگاه Pedestal Boiling Pan 
  5-7-3-ظروف جوشاننده(دیگ های پخت)
  6-7-3-ظروف جوشاننده بدون حركت  ( Fixed Boiling Pans)
  7-7-3-نکات مهم درمورد ظروف جوشاننده بدون حركت
  8-7-3-ظروف جوشاننده قابل چرخش (Tilting Process Pan) 
  9-7-3-نکات مهم درمورد ظروف جوشاننده قابل چرخش
  10-7-3-خلاصه ای ازاقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی ظروف جوشاننده و دیگ های پخت 
  Retorts 11-7-3 
  12-7-3-نکات مهم در مورد دستگاههای Retorts 
  13-7-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی دستگاههای Retorts
  8-3-محفظه هاي بخار و اتوكلاوها  Auto Clave 
  1-8-3-اتو كلاوهای صنعتی
  2-8-3-اتو كلاوها و استرليزه كننده هاي بيمارستاني
  3-8-3-نکات مهم دراتو كلاوها و استرليزه كننده هاي بيمارستاني
  4-8-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی  محفظه های بخارواتوکلاوها
  9-3-پرس هاي گرم
  1-9-3-نکات مهم درپرسهاي Multi- platen موازي
  پرس هاي Multi- Platen سري
  2-9-3-نکات مهم درپرس هاي Multi- Platen سري
  پرس هاي لاستيك
  3-9-3-نکات مهم در پرس هاي لاستيك
  پرسهاي لباس ( Garment Presss)
  4-9-3-نکات مهم در پرسهاي لباس
  5-9-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی  پرس ها
  10-3- اتوها  ( Calendar, Ironer)
  1-10-3-نکات مهم درمورد اتوها
  2-10-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی اتوها 
  Digesters  -11-3 
  1-11-3-نکات مهم در مورد دستگاه Digester
  2-11-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی دستگاه Digester
  Hot Plates and Hot Tables  -12-3
  1-12-3-نکات مهم در سیستمHot Plates and Hot Tables  
  2-12-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی دستگاه Hot Plates and Hot Tables  
  13-3-اجاق هاي بخار و صفحات داغ
  1-13-3-نکات مهم در اجاق هاي بخار و صفحات داغ
  2-13-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی اجاق هاي بخار و صفحات داغ
  14-3-رطوبت زن هاي بخار
  1-14-3-فشار بخار ورودي رطوبت زن بخار را تنظیم و کنترل نمایید
  2-14-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی رطوبت زن های بخار 
  15-3- خطوط تريسر :  ( Tracer)
  16-3-ژاكت هاي بخار   ( Jacketed line)
  1-16-3-نکات مهم درژاکت های بخار
  17-3-سيستم هاي با مصرف مستقيم بخار
   -1-17-3گرمايش مخازن توسط تزريق مستقیم بخار
  2-17-3-عوامل موثر در كندانس شدن كامل بخار در داخل مايع، و افزايش راندمان
  18-3-تجهیزات گرمایشی ساختمان(سیستم های تهویه مطبوع)
   -1-18-3لوله هاي گرم كننده هوا  (Overhead Pipe coils)
   - 2-18-3يونيت هيترهاي بخار: ( Unit heaters and air heater batteries) 
  3-18-3-اقدامات مهم در خصوص بهینه سازی یونیت هیترها
  باتری های گرم کننده هوا Heater Battery
  - 4-18-3هواساز با كويل بخار
  5-18-3-اقدامات مهم در خصوص ارزیابی و بهینه سازی هواساز ها 
  6-18-3-رادياتورهاي بخار (Steam Radiator) 
  7-18-3-نکات مهم در مورد رادياتورهاي بخار  
  8-18-3-نکته مهم در مورد دستگاههای دارای چند رادیاتور یا یونیت هیتر به صورت سری
  9-18-3-اقدامات مهم در خصوص ارزیابی و بهینه سازی رادیاتورهای بخار
  -10-18-3گرم كننده هاي تشعشعي و استريپها  (Radiant Panels and strips)
  11-18-3-اقدامات مهم در خصوص ارزیابی و بهینه سازی گرم كننده هاي تشعشعي و استريپ ها
  -12-18-3فن كويلهاي بخار
  13-18-3-اقدامات مهم در خصوص ارزیابی و بهینه سازی فن کویل های بخار
  -14-18-3چيلرهاي جذبي
  15-18-3-اقدامات مهم در خصوص ارزیابی و بهینه سازی سیستم بخار چیلرهای جذبی
  19-3-بخار فلاش و مخزن فلاش 
  20-3- بازیافت بخار فلاش
  1-20-3-مثالهای کاربردی در خصوص استفاده از بخار فلاش
  کنترل بخار فلاش
  2-20-3-نکات مهم در خصوص استفاده مناسب از بخار فلاش
  3-20-3-اهمیت كنترل فشار بخار فلاش
  4-20-3-نکات مهم در مورد تخلیه بخار فلاش مازاد به اتمسفر
  5-20-3-اقدامات مهم  بهینه سازی در خصوص بخار فلاش
  21-3- صرفه جویی انرژی در فرایندها
  بخش چهارم -تله های بخار
  1-4-لزوم استفاده از تله بخار
  2-4- انواع  تله های بخار 
  3-4- موارد مربوط به بهینه سازی تله های بخار                           
  بخش پنجم :  سیستم کنترل فرایند 
  1-سیستم كنترل
  -علل استفاده از سیستم های کنترل 
  2-شیرهای کنترل
  -مکانیسم و نحوه کنترل فرایند توسط شیر کنترل
  1-تغییرگذر جريان
  2-اختلاف فشار
  -شيرهای کنترل دو راهه نوع گلوب
  3- طبقه بندی شیرهای کنترل از نظرنوع عملگر
  1-شیرهای کنترل نیوماتیک
  2-شیرهای کنترل الکتریکی
  3-شیرهای کنترل الکترونیوماتیک
  4-شیرهای کنترل خود عملگر 
  -انواع شیرهای کنترل دما
  -شيرهاي كنترل دماي خود عملگر ( ترموستاتيك)
  -انواع شيرهاي كنترل دماي خود عملگر ( ترموستاتيك)
  -شيرهاي كنترل دو راهه خود عملگر
  -شيرهاي كنترل سه راهه خود عملگر
  -موارد استفاده از شيرهاي ترموستاتيك ( خود عملگر)
  3-كنترلرها و سنسورها درسیستم های بخار
  -لزوم استفاده ازكنترلرها و سنسورها درسیستم های بخار
  -كنترلرها
  -ترميستورها: ترموكوپل ها 
  -فشارسنج 
  -دماسنج ها
  4-شیرهای کنترل فشار
  -لزوم تولید بخاربا فشار بالا و استفاده ازشیرهای کنترل فشاربخار در نقاط مصرف
  -مزایای كنترل و کاهش  فشار بخار     
  -اجزاي مورد استفاده در ايستگاه تقليل فشار
  5-انواع شیرهای کنترل فشار
  6-شيرهاي کنترل فشار خود عملگر
  -شيرهاي تقليل فشار با عملگر مستقيم
  -شيرهاي عملگر مستقيم با ظرفيت پايين داراي بيلوز
  -شيرهاي تقليل فشار با عملكرد مستقيم و ظرفيت بالا، نوع ديافراگمي
  -شيرهاي تقليل فشار از نوع پايلوت دار
  -نحوة عملكرد شيرهای تقليل فشار از نوع پايلوت دار
  7-نکات مهم در خصوص انتخاب و نصب شيرهاي تقليل فشار و بهینه سازی ایستگاههای تقلیل فشار
  8-نکات مهم در مورد نصب شير باي پس به موازات تله هاي بخار(Bypass Valves) 
  9-شيرهاي حفظ فشار (PMV):
  -  مورداستفاده PMV 
  10- اندازه گذاري شيرهاي كنترل
  -نکات مهم در خصوص ارزیابی و انتخاب سایزصحیح شیرهای کنترل مبدل های حرارتی
  -نکات مهم دراندازه گذاري شيرهاي كنترل
  -اطلاعات فنی مورد نياز جهت اندازه گذاري و انتخاب شيرهای کنترل
  11-نکات مهم در خصوص انتخاب جنس بدنه شيرهای کنترل
  12-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی شیر های کنترل
                                                                                                              
  13- شيرهاي اطمينان
  اقدامات و ارزیابی های مهم بهینه سازی در خصوص شیرهای اطمینان
  14-شیرهای خلاء شکن
  15-شیر آلات قطع و وصل 
  16-اقدامات مهم بهینه سازی درخصوص شیرآلات بخار
  بخش ششم :  پیوست و مناب

  مبانی مهندسی بازیافت و بهینه سازی انرژی سیستم های بخار نوآوران شریف مبانی مهندسی بازیافت و بهینه سازی انرژی سیستم های بخار سیروس معینی مهندس فیروز معینی


  ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 18 آذر ماه، 1398 توسط   پرینت
  کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

  مرتبط باموضوع :

  Fundamentals of Biological Wastewater Treatment Fundamentals of Biological Wastewater Treatment  [ سه شنبه، 26 خرداد ماه، 1394 ]
  Water Quality and Treatment Water Quality and Treatment  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
  Handbook of Solid Waste Management Handbook of Solid Waste Management  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
  ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato 6th ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato 6th  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
  کتاب آلودگی هوا جرمی کولز کتاب آلودگی هوا جرمی کولز  [ دوشنبه، 22 دي ماه، 1393 ]
  Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
  Environmental Pollution control microbiology Environmental Pollution control microbiology  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
  Chemistry for Environmental Engineering and Science Chemistry for Environmental Engineering and Science  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
  دانلود کتاب Chemistry for Environmental دانلود کتاب Chemistry for Environmental  [ جمعه، 18 بهمن ماه، 1392 ]

  پربازدیدترین محصول مرتبط :

  کتاب آلودگی هوا جرمی کولز کتاب آلودگی هوا جرمی کولز  [ دوشنبه، 22 دي ماه، 1393 ]
  Environmental Pollution control microbiology Environmental Pollution control microbiology  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
  دانلود کتاب Chemistry for Environmental دانلود کتاب Chemistry for Environmental  [ جمعه، 18 بهمن ماه، 1392 ]
  Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
  Chemistry for Environmental Engineering and Science Chemistry for Environmental Engineering and Science  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
  Water Quality and Treatment Water Quality and Treatment  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
  Handbook of Solid Waste Management Handbook of Solid Waste Management  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
  ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato 6th ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato 6th  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
  Fundamentals of Biological Wastewater Treatment Fundamentals of Biological Wastewater Treatment  [ سه شنبه، 26 خرداد ماه، 1394 ]

  جدیدترین محصول مرتبط :

  Fundamentals of Biological Wastewater Treatment Fundamentals of Biological Wastewater Treatment  [ سه شنبه، 26 خرداد ماه، 1394 ]
  Water Quality and Treatment Water Quality and Treatment  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
  Handbook of Solid Waste Management Handbook of Solid Waste Management  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
  ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato 6th ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato 6th  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
  کتاب آلودگی هوا جرمی کولز کتاب آلودگی هوا جرمی کولز  [ دوشنبه، 22 دي ماه، 1393 ]
  Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
  Environmental Pollution control microbiology Environmental Pollution control microbiology  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
  Chemistry for Environmental Engineering and Science Chemistry for Environmental Engineering and Science  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
  دانلود کتاب Chemistry for Environmental دانلود کتاب Chemistry for Environmental  [ جمعه، 18 بهمن ماه، 1392 ]

  آخرین محصولات فروشگاه :

  مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار  [ دوشنبه، 18 آذر ماه، 1398 ]
  کتاب درسی آلودگی دریا دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیست کتاب درسی آلودگی دریا دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیست  [ جمعه، 23 شهريور ماه، 1397 ]
  برگه فارسی اطلاعات ایمنی یدات کلسیم Calcium iodate MSDS برگه فارسی اطلاعات ایمنی یدات کلسیم Calcium iodate MSDS  [ سه شنبه، 11 ارديبهشت ماه، 1397 ]
  راهنمای ثبت تجزیه و تحلیل حوادث راهنمای ثبت تجزیه و تحلیل حوادث  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 ]
  دستورالعمل راه اندازی واحد فیلترهای اولترافیلتراسیون UF دستورالعمل راه اندازی واحد فیلترهای اولترافیلتراسیون UF  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 ]
  ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 ]
  واﺣﺪ ﺑﺎزیاﻓﺖ آب پالایشگاه اصفهان واﺣﺪ ﺑﺎزیاﻓﺖ آب پالایشگاه اصفهان  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 ]
  جزوه تصفیه آب صنعتی جزوه تصفیه آب صنعتی  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 ]
  آشنایی با شیرهای صنعتی آشنایی با شیرهای صنعتی  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 ]
  BOD و COD BOD و COD  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 ]

  پربازدیدترین محصولات فروشگاه :

  پاسخنامه تشریحی ارشد بهداشت محیط 93 پاسخنامه تشریحی ارشد بهداشت محیط 93  [ جمعه، 6 تير ماه، 1393 ]
  پاسخنامه تشریحی ارشد بهداشت محیط 92 پاسخنامه تشریحی ارشد بهداشت محیط 92  [ سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 ]
  بسته آموزشی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی HSE ایمنی و بهداشت حرفه ای بسته آموزشی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی HSE ایمنی و بهداشت حرفه ای  [ سه شنبه، 8 دي ماه، 1394 ]
  جزوه طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران و شهید بهشتی جزوه طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران و شهید بهشتی  [ چهارشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1395 ]
  کتاب آلودگی هوا جرمی کولز کتاب آلودگی هوا جرمی کولز  [ دوشنبه، 22 دي ماه، 1393 ]
  جزوه میکروبیولوژی آب و فاضلاب دکتر اکبر اسلامی جزوه میکروبیولوژی آب و فاضلاب دکتر اکبر اسلامی  [ دوشنبه، 9 بهمن ماه، 1391 ]
  پاسخنامه تشریحی دکتری بهداشت محیط 92 ززولی پاسخنامه تشریحی دکتری بهداشت محیط 92 ززولی  [ شنبه، 25 آبان ماه، 1392 ]
  Wastewater Engineering Treatment and Reuse Wastewater Engineering Treatment and Reuse  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
  جزوه آلودگی هوا دکتر غیاث الدین جزوه آلودگی هوا دکتر غیاث الدین  [ جمعه، 4 اسفند ماه، 1391 ]
  Environmental Pollution control microbiology Environmental Pollution control microbiology  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
   
  نام شما: [ کاربر جدید ]

  نظر:
  کد امنیتی
  کد امنیتی

    [ بازگشت ]

  بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
  برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
  لینکهای مرتبط
  امتیاز دهی به مطلب
  اشتراک گذاري مطلب