چهارشنبه، 13 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار

قیمت : 200000
افزودن به سبد خرید

مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار

شامل شرح و مکانیسم عملکرد ماشین آلات و تجهیزات  تولید،توزیع ومصرف انرژی بخار، انتخاب وکاربرد، اصول نگهداری، بهره برداری وصرفه جویی انرژی سیستم ها، بازیافت انرژی، ارزیابی و بهینه سازی انرژی

کاربردی در تاسیسات، صنایع نفت و پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی
تالیف: مهندس سیروس معینی
ویرایش: مهندس فیروز معینی

 

فهرست :
پيشگفتار    
اصطلاحات    
مقدمه    

بخش اول:    تولید بخار……………………………………
1-1-دیگ های بخار.............................
2-1-مدیریت واحد دیگ های بخار................ 
3-1-موارد مربوط به بهینه سازی سیستم دیگ های بخار..
4-1-دي اريتور...................................
1-4-1-دي اريتورهاي اتمسفريك
2-4-1-دي اريتورهاي تحت فشار
5-1-سیستم کندانس و بازیافت کندانس
6-1-مواردی که برگشت و استفاده ازانرژی کندانس  در تولید بخارانتخاب مناسبی نیست
7-1-تانك كندانس 
8-1-پمپ هاي كندانس
1-8-1-پمپ هاي برگشت كندانس
2-8-1-پمپ هاي كندانس الكتريكي
3-8-1-پمپ هاي كندانس مكانيكي
بخش دوم:  انتقال بخار
1-2-کلکتور بخار( Steam collector)
2-2-خطوط بخار و کندانس 
3-2-صافي ها
4-2-سپریتورها
5-2-ضربه چكش(همرینگ) 
1-5-2-علل و عوامل ایجاد ضربه چکش
2-5-2 مشکلات و نتایج سوء پدیده ضربه چکش
3-5-2-اقدامات لازم به منظور پیشگیری و رفع مشکل ضربه چکش ..................................
6-2-لوپ ها و درزهای انبساطی
(اتصالات لغزنده)  Sliding Joints
7-2-تلفات توزيع بخار
8-2-عایقکاری تاسیسات فرایند و بهره وری سوخت
9-2-نشتی های بخار
بخش سوم:  مصرف بخار
مقدمه
1-3-مخازن گرم کننده مواد 
1-1-3-نکات مهم درمخازن ژاکت دار( Jacketed Pan)
2-1-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی سیستم بخار مخازن ژاکت دار
3-1-3-نکات مهم درمخازن گرم کننده كويل دار (Storage tank ) 
4-1-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی سیستم بخار مخازن گرم کننده کویلدار
5-1-3-نکات مهم درتانك هاي فرآيندي ( تخليه عمودي كندانس از قسمت فوقاني)
6-1-3-نکات مهم درتانك های فرآيندي ( لوله تخليه در زير)
7-1-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی سیستم بخار تانک های فرایندی
2-3-مبدل هاي حرارتي
1-2-3-مبدل های حرارتی با بخار
2-2-3-مبدلهاي حرارتي پوسته- لوله اي
3-2-3-دونکته در خصوص مبدل های حرارتی
مبدل های حرارتی صفحه ای
4-2-3-مزایا و نکات مهم مبدل های صفحه ای
5-2-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی مبدل های حرارتی صفحه ای
6-2-3 -علل ایجاد پدیده Stall در مبدل های حرارتی
3-3-شیرهای هواگیر
4-3-تبخير كننده ها ( اواپراتورها ) Evaporators 
1-4-3-نکات مهم در تبخیر کننده ها
2-4-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی تبخیر کننده ها
Coppers -5-3 
1-5-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی دستگاه Copper
6-3-خشك كن ها( خشك كن هاي صنعتي) 
1-6-3-خشك کن های با استفاده از هواي گرم
2-6-3-نکات مهم در خصوص کویل های بخار گرم کن هوا در خشک کن ها
3-6-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی سیستم خشک کن های مجهز به کویل بخار
سيلندرهاي خشک کن دوار (Rotating cylinders)
4-6-3-نکات مهم در مورد خشک کن های دوار
5-6-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی سیستم خشک کن های دوار
7-3-ظروف جوش آورنده و دیگ های پخت 
 1-7-3- Titling Boiling Pan
2-7-3-نکات مهم در خصوص Titling Boiling Pan

Pedestal Boiling Pan  -3-7-3

4-7-3-نکات مهم در مورد دستگاه Pedestal Boiling Pan 
5-7-3-ظروف جوشاننده(دیگ های پخت)
6-7-3-ظروف جوشاننده بدون حركت  ( Fixed Boiling Pans)
7-7-3-نکات مهم درمورد ظروف جوشاننده بدون حركت
8-7-3-ظروف جوشاننده قابل چرخش (Tilting Process Pan) 
9-7-3-نکات مهم درمورد ظروف جوشاننده قابل چرخش
10-7-3-خلاصه ای ازاقدامات و ارزیابی های مهم در مورد بهینه سازی ظروف جوشاننده و دیگ های پخت 
Retorts 11-7-3 
12-7-3-نکات مهم در مورد دستگاههای Retorts 
13-7-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی دستگاههای Retorts
8-3-محفظه هاي بخار و اتوكلاوها  Auto Clave 
1-8-3-اتو كلاوهای صنعتی
2-8-3-اتو كلاوها و استرليزه كننده هاي بيمارستاني
3-8-3-نکات مهم دراتو كلاوها و استرليزه كننده هاي بيمارستاني
4-8-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی  محفظه های بخارواتوکلاوها
9-3-پرس هاي گرم
1-9-3-نکات مهم درپرسهاي Multi- platen موازي
پرس هاي Multi- Platen سري
2-9-3-نکات مهم درپرس هاي Multi- Platen سري
پرس هاي لاستيك
3-9-3-نکات مهم در پرس هاي لاستيك
پرسهاي لباس ( Garment Presss)
4-9-3-نکات مهم در پرسهاي لباس
5-9-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی  پرس ها
10-3- اتوها  ( Calendar, Ironer)
1-10-3-نکات مهم درمورد اتوها
2-10-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی اتوها 
Digesters  -11-3 
1-11-3-نکات مهم در مورد دستگاه Digester
2-11-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی دستگاه Digester
Hot Plates and Hot Tables  -12-3
1-12-3-نکات مهم در سیستمHot Plates and Hot Tables  
2-12-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی دستگاه Hot Plates and Hot Tables  
13-3-اجاق هاي بخار و صفحات داغ
1-13-3-نکات مهم در اجاق هاي بخار و صفحات داغ
2-13-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی اجاق هاي بخار و صفحات داغ
14-3-رطوبت زن هاي بخار
1-14-3-فشار بخار ورودي رطوبت زن بخار را تنظیم و کنترل نمایید
2-14-3-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی رطوبت زن های بخار 
15-3- خطوط تريسر :  ( Tracer)
16-3-ژاكت هاي بخار   ( Jacketed line)
1-16-3-نکات مهم درژاکت های بخار
17-3-سيستم هاي با مصرف مستقيم بخار
 -1-17-3گرمايش مخازن توسط تزريق مستقیم بخار
2-17-3-عوامل موثر در كندانس شدن كامل بخار در داخل مايع، و افزايش راندمان
18-3-تجهیزات گرمایشی ساختمان(سیستم های تهویه مطبوع)
 -1-18-3لوله هاي گرم كننده هوا  (Overhead Pipe coils)
 - 2-18-3يونيت هيترهاي بخار: ( Unit heaters and air heater batteries) 
3-18-3-اقدامات مهم در خصوص بهینه سازی یونیت هیترها
باتری های گرم کننده هوا Heater Battery
- 4-18-3هواساز با كويل بخار
5-18-3-اقدامات مهم در خصوص ارزیابی و بهینه سازی هواساز ها 
6-18-3-رادياتورهاي بخار (Steam Radiator) 
7-18-3-نکات مهم در مورد رادياتورهاي بخار  
8-18-3-نکته مهم در مورد دستگاههای دارای چند رادیاتور یا یونیت هیتر به صورت سری
9-18-3-اقدامات مهم در خصوص ارزیابی و بهینه سازی رادیاتورهای بخار
-10-18-3گرم كننده هاي تشعشعي و استريپها  (Radiant Panels and strips)
11-18-3-اقدامات مهم در خصوص ارزیابی و بهینه سازی گرم كننده هاي تشعشعي و استريپ ها
-12-18-3فن كويلهاي بخار
13-18-3-اقدامات مهم در خصوص ارزیابی و بهینه سازی فن کویل های بخار
-14-18-3چيلرهاي جذبي
15-18-3-اقدامات مهم در خصوص ارزیابی و بهینه سازی سیستم بخار چیلرهای جذبی
19-3-بخار فلاش و مخزن فلاش 
20-3- بازیافت بخار فلاش
1-20-3-مثالهای کاربردی در خصوص استفاده از بخار فلاش
کنترل بخار فلاش
2-20-3-نکات مهم در خصوص استفاده مناسب از بخار فلاش
3-20-3-اهمیت كنترل فشار بخار فلاش
4-20-3-نکات مهم در مورد تخلیه بخار فلاش مازاد به اتمسفر
5-20-3-اقدامات مهم  بهینه سازی در خصوص بخار فلاش
21-3- صرفه جویی انرژی در فرایندها
بخش چهارم -تله های بخار
1-4-لزوم استفاده از تله بخار
2-4- انواع  تله های بخار 
3-4- موارد مربوط به بهینه سازی تله های بخار                           
بخش پنجم :  سیستم کنترل فرایند 
1-سیستم كنترل
-علل استفاده از سیستم های کنترل 
2-شیرهای کنترل
-مکانیسم و نحوه کنترل فرایند توسط شیر کنترل
1-تغییرگذر جريان
2-اختلاف فشار
-شيرهای کنترل دو راهه نوع گلوب
3- طبقه بندی شیرهای کنترل از نظرنوع عملگر
1-شیرهای کنترل نیوماتیک
2-شیرهای کنترل الکتریکی
3-شیرهای کنترل الکترونیوماتیک
4-شیرهای کنترل خود عملگر 
-انواع شیرهای کنترل دما
-شيرهاي كنترل دماي خود عملگر ( ترموستاتيك)
-انواع شيرهاي كنترل دماي خود عملگر ( ترموستاتيك)
-شيرهاي كنترل دو راهه خود عملگر
-شيرهاي كنترل سه راهه خود عملگر
-موارد استفاده از شيرهاي ترموستاتيك ( خود عملگر)
3-كنترلرها و سنسورها درسیستم های بخار
-لزوم استفاده ازكنترلرها و سنسورها درسیستم های بخار
-كنترلرها
-ترميستورها: ترموكوپل ها 
-فشارسنج 
-دماسنج ها
4-شیرهای کنترل فشار
-لزوم تولید بخاربا فشار بالا و استفاده ازشیرهای کنترل فشاربخار در نقاط مصرف
-مزایای كنترل و کاهش  فشار بخار     
-اجزاي مورد استفاده در ايستگاه تقليل فشار
5-انواع شیرهای کنترل فشار
6-شيرهاي کنترل فشار خود عملگر
-شيرهاي تقليل فشار با عملگر مستقيم
-شيرهاي عملگر مستقيم با ظرفيت پايين داراي بيلوز
-شيرهاي تقليل فشار با عملكرد مستقيم و ظرفيت بالا، نوع ديافراگمي
-شيرهاي تقليل فشار از نوع پايلوت دار
-نحوة عملكرد شيرهای تقليل فشار از نوع پايلوت دار
7-نکات مهم در خصوص انتخاب و نصب شيرهاي تقليل فشار و بهینه سازی ایستگاههای تقلیل فشار
8-نکات مهم در مورد نصب شير باي پس به موازات تله هاي بخار(Bypass Valves) 
9-شيرهاي حفظ فشار (PMV):
-  مورداستفاده PMV 
10- اندازه گذاري شيرهاي كنترل
-نکات مهم در خصوص ارزیابی و انتخاب سایزصحیح شیرهای کنترل مبدل های حرارتی
-نکات مهم دراندازه گذاري شيرهاي كنترل
-اطلاعات فنی مورد نياز جهت اندازه گذاري و انتخاب شيرهای کنترل
11-نکات مهم در خصوص انتخاب جنس بدنه شيرهای کنترل
12-اقدامات و ارزیابی های مهم در خصوص بهینه سازی شیر های کنترل
                                                                                                            
13- شيرهاي اطمينان
اقدامات و ارزیابی های مهم بهینه سازی در خصوص شیرهای اطمینان
14-شیرهای خلاء شکن
15-شیر آلات قطع و وصل 
16-اقدامات مهم بهینه سازی درخصوص شیرآلات بخار
بخش ششم :  پیوست و مناب

مبانی مهندسی بازیافت و بهینه سازی انرژی سیستم های بخار نوآوران شریف مبانی مهندسی بازیافت و بهینه سازی انرژی سیستم های بخار سیروس معینی مهندس فیروز معینی


ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 18 آذر ماه، 1398 توسط   پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

Fundamentals of Biological Wastewater Treatment Fundamentals of Biological Wastewater Treatment  [ سه شنبه، 26 خرداد ماه، 1394 ]
Water Quality and Treatment Water Quality and Treatment  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
Handbook of Solid Waste Management Handbook of Solid Waste Management  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato 6th ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato 6th  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
کتاب آلودگی هوا جرمی کولز کتاب آلودگی هوا جرمی کولز  [ دوشنبه، 22 دي ماه، 1393 ]
Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
Environmental Pollution control microbiology Environmental Pollution control microbiology  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
Chemistry for Environmental Engineering and Science Chemistry for Environmental Engineering and Science  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
دانلود کتاب Chemistry for Environmental دانلود کتاب Chemistry for Environmental  [ جمعه، 18 بهمن ماه، 1392 ]

پربازدیدترین محصول مرتبط :

کتاب آلودگی هوا جرمی کولز کتاب آلودگی هوا جرمی کولز  [ دوشنبه، 22 دي ماه، 1393 ]
Environmental Pollution control microbiology Environmental Pollution control microbiology  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
دانلود کتاب Chemistry for Environmental دانلود کتاب Chemistry for Environmental  [ جمعه، 18 بهمن ماه، 1392 ]
Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
Chemistry for Environmental Engineering and Science Chemistry for Environmental Engineering and Science  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
Water Quality and Treatment Water Quality and Treatment  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
Handbook of Solid Waste Management Handbook of Solid Waste Management  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato 6th ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato 6th  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
Fundamentals of Biological Wastewater Treatment Fundamentals of Biological Wastewater Treatment  [ سه شنبه، 26 خرداد ماه، 1394 ]

جدیدترین محصول مرتبط :

Fundamentals of Biological Wastewater Treatment Fundamentals of Biological Wastewater Treatment  [ سه شنبه، 26 خرداد ماه، 1394 ]
Water Quality and Treatment Water Quality and Treatment  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
Handbook of Solid Waste Management Handbook of Solid Waste Management  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato 6th ENVIRONMENTAL ENGINEERING Salvato 6th  [ شنبه، 27 دي ماه، 1393 ]
کتاب آلودگی هوا جرمی کولز کتاب آلودگی هوا جرمی کولز  [ دوشنبه، 22 دي ماه، 1393 ]
Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder Industrial Water Pollution Control by Eckenfelder  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
Environmental Pollution control microbiology Environmental Pollution control microbiology  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
Chemistry for Environmental Engineering and Science Chemistry for Environmental Engineering and Science  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
دانلود کتاب Chemistry for Environmental دانلود کتاب Chemistry for Environmental  [ جمعه، 18 بهمن ماه، 1392 ]

تبلیغات در سایت موز

آخرین محصولات فروشگاه :

مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار  [ دوشنبه، 18 آذر ماه، 1398 ]
کتاب درسی آلودگی دریا دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیست کتاب درسی آلودگی دریا دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیست  [ جمعه، 23 شهريور ماه، 1397 ]
برگه فارسی اطلاعات ایمنی یدات کلسیم Calcium iodate MSDS برگه فارسی اطلاعات ایمنی یدات کلسیم Calcium iodate MSDS  [ سه شنبه، 11 ارديبهشت ماه، 1397 ]
راهنمای ثبت تجزیه و تحلیل حوادث راهنمای ثبت تجزیه و تحلیل حوادث  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 ]
دستورالعمل راه اندازی واحد فیلترهای اولترافیلتراسیون UF دستورالعمل راه اندازی واحد فیلترهای اولترافیلتراسیون UF  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 ]
ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 ]
واﺣﺪ ﺑﺎزیاﻓﺖ آب پالایشگاه اصفهان واﺣﺪ ﺑﺎزیاﻓﺖ آب پالایشگاه اصفهان  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 ]
جزوه تصفیه آب صنعتی جزوه تصفیه آب صنعتی  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 ]
آشنایی با شیرهای صنعتی آشنایی با شیرهای صنعتی  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 ]
BOD و COD BOD و COD  [ پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 ]

پربازدیدترین محصولات فروشگاه :

پاسخنامه تشریحی ارشد بهداشت محیط 93 پاسخنامه تشریحی ارشد بهداشت محیط 93  [ جمعه، 6 تير ماه، 1393 ]
پاسخنامه تشریحی ارشد بهداشت محیط 92 پاسخنامه تشریحی ارشد بهداشت محیط 92  [ سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 ]
کتاب آلودگی هوا جرمی کولز کتاب آلودگی هوا جرمی کولز  [ دوشنبه، 22 دي ماه، 1393 ]
جزوه میکروبیولوژی آب و فاضلاب دکتر اکبر اسلامی جزوه میکروبیولوژی آب و فاضلاب دکتر اکبر اسلامی  [ دوشنبه، 9 بهمن ماه، 1391 ]
پاسخنامه تشریحی دکتری بهداشت محیط 92 ززولی پاسخنامه تشریحی دکتری بهداشت محیط 92 ززولی  [ شنبه، 25 آبان ماه، 1392 ]
Wastewater Engineering Treatment and Reuse Wastewater Engineering Treatment and Reuse  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
جزوه آلودگی هوا دکتر غیاث الدین جزوه آلودگی هوا دکتر غیاث الدین  [ جمعه، 4 اسفند ماه، 1391 ]
Environmental Pollution control microbiology Environmental Pollution control microbiology  [ جمعه، 19 دي ماه، 1393 ]
جزوه طراحی تصفیه خانه آب دکتر محوی جزوه طراحی تصفیه خانه آب دکتر محوی  [ يكشنبه، 6 اسفند ماه، 1391 ]
جزوه آلودگی هوا دکتر کرمانی جزوه آلودگی هوا دکتر کرمانی  [ سه شنبه، 27 فروردين ماه، 1392 ]
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
لینکهای مرتبط
امتیاز دهی به مطلب
اشتراک گذاري مطلب