تاریخ : جمعه، 23 شهريور ماه، 1397
موضوع :
کتاب درسی آلودگی دریا دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیست


کتاب «آلودگی دریا» به همت انتشارات جهاددانشگاهی اردبیل و به قلم ابراهیم فتائی، علی اوجاقی و نوشین سجادی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌های اردبیل و تهران شمال تألیف شده است.این کتاب از سری کتاب‌های درسی دوره کارشناسی ارشد رشته محیط‌زیست است.

\r\n\r\n

در کتاب «آلودگی دریا» ضمن تشریح ساختار‌های دریا از نظر اکولوژی، زمین‌شناسی و شیمی دریا، به آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی نیز پرداخته شده است.

\r\n\r\n

مقطع دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیست
\r\nآلودگی دریا به کوشش  ابراهیم فتائی علی اوجاقی نوشین سجادی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌های اردبیل و تهران شمال
\r\nتعداد صفحات: 286 صفحهقیمت : 200000;
آلودگی دریا:ابراهیم فتائی:علی اوجاقی:نوشین سجادی:دوره کارشناسی ارشد رشته محیط‌زیست:دوره کارشناسی ارشد:رشته محیط‌زیست:کارشناسی ارشد:محیط‌زیست

منبع این مقاله : : پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران
آدرس این مطلب : modules.php?name=Products&file=product&sid=19957HSE-Download/Introduction-Sea-of-Pollution-Book/