پنجشنبه، 8 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان

ارشد بهداشت محیط

 عنوان محصول: جزوه طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران و شهید بهشتی

در مورخه : چهارشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه منتخب اساتید طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران و شهید بهشتی جزوه طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران شهید بهشتی 
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه تهرانو شهید بهشتی
تعداد صفحات:250 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه تهران و شهید بهشتی

در مورخه : چهارشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه منتخب طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه تهران و شهید بهشتی
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
جزوه طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه تهران شهید بهشتی
دانشگاه تهران و شهید بهشتی
تعداد صفحات:230 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: فرآیند ها و عملیات در بهداشت محیط دکتر اکبر اسلامی

در مورخه : شنبه، 4 مهر ماه، 1394 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

فرآیند ها و عملیات در بهداشت محیط
مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت
دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات:120 صفحه - ویرایش سال 1395 اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: پاسخنامه تشریحی دکتری بهداشت محیط 93

در مورخه : چهارشنبه، 20 خرداد ماه، 1394 موضوع : پاسخنامه کنکور بهداشت محیط

پاسخنامه تشریحی سوالات تخصصی دکتری مهندسی بهداشت محیط سال 93
مقطع دکتری مهندسی بهداشت محیط
به کوشش دکتر ززولی و مهندس دهقان دانشجوی دکترای دانشگاه علوم پزشکی ایران

تعداد صفحات: 145 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: پاسخنامه تشریحی ارشد بهداشت محیط 94

در مورخه : چهارشنبه، 13 خرداد ماه، 1394 موضوع : پاسخنامه کنکور بهداشت محیط

پاسخنامه تشریحی سوالات تخصصی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط سال  95-94
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
به کوشش
مهندس دهقان و  دکتر ززولی
تعداد صفحات: 115 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: پاسخنامه تشریحی اولین آزمون آزمایشی ارشد بهداشت محیط

در مورخه : جمعه، 25 ارديبهشت ماه، 1394 موضوع : پاسخنامه کنکور بهداشت محیط

سوالات آزمون و پاسخنامه تشریحی اولین آزمون آزمایشی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
تعداد صفحات: 56 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها

در مورخه : چهارشنبه، 8 بهمن ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها دکتر اکبر اسلامی
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات:200 صفحه - ویرایش سال 1395
توسط دکتر اکبر اسلامی اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: پاسخنامه تشریحی ارشد بهداشت محیط 93

در مورخه : جمعه، 6 تير ماه، 1393 موضوع : پاسخنامه کنکور بهداشت محیط

پاسخنامه تشریحی سوالات تخصصی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط سال  94-93
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
به کوشش  دکتر ززولی دکتر رفیعی
تعداد صفحات: 95 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه تصفیه آب دکتر اکبر اسلامی

در مورخه : پنجشنبه، 28 فروردين ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه تصفیه آب دکتر اکبر اسلامی
مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات:108 صفحه - ویرایش سال 1393
توسط دکتر اکبر اسلامی
  اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه بیوتکنولوژی دکتر اکبر اسلامی

در مورخه : چهارشنبه، 27 فروردين ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه بیوتکنولوژی دکتر اکبر اسلامی
کارشناسی  مهندسی بهداشت محیط
دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات:100 صفحه - ویرایش سال 1395

  اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه کلیات محیط زیست دکتر اکبر اسلامی

در مورخه : چهارشنبه، 27 فروردين ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه کلیات محیط زیست دکتر اکبر اسلامی
مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت
دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات:100 صفحه - ویرایش سال 1393 توسط دکتر اکبر اسلامی اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه تصفیه فاضلاب صنعتی دکتر اکبر اسلامی

در مورخه : چهارشنبه، 27 فروردين ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه تصفیه فاضلاب صنعتی دکتر اکبر اسلامی
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
دکتر اکبر اسلامی -دانشگاه شهید بهشتی

تعداد صفحات:100 صفحه - ویرایش 1393 توسط دکتر اکبر اسلامی اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: دانلود کتاب Chemistry for Environmental

در مورخه : جمعه، 18 بهمن ماه، 1392 موضوع : منابع ارشد بهداشت محیط

عنوان کتاب: Chemistry for Environmental Engineering and Science-The Mcgraw-Hill Series in Civil and Environmental Engineering
انتشارات: Mcgraw-Hill
نویسنده: Sawyer-Mccarty
منبع رشته: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: دانلود منابع انگلیسی کارشناسی ارشد بهداشت محیط 1393

در مورخه : پنجشنبه، 3 بهمن ماه، 1392 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

دانلود کامل منابع انگلیسی کارشناسی ارشد بهداشت محیط 1393

شامل فهرست منابع معرفی شده سازمان سنج آموزش پزشکی به شرح ذیل اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: سی دی مجموعه منابع کارشناسی ارشد بهداشت محیط 1393

در مورخه : سه شنبه، 10 دي ماه، 1392 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

سی دی مجموعه منابع کارشناسی ارشد بهداشت محیط 1393

شامل فهرست منابع معرفی شده سازمان سنج آموزش پزشکی به شرح ذیل اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه اصول هیدرولوژی دکتر محوی

در مورخه : يكشنبه، 6 اسفند ماه، 1391 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه اصول هیدرولوژی دکتر محوی
مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
دکتر امیرحسین محوی
دانشگاه تهران
تعداد صفحات:71 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه تصفیه فاضلاب دکتر مصداقی نیا

در مورخه : جمعه، 4 اسفند ماه، 1391 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه تصفیه فاضلاب دکتر مصداقی نیا

دکتر مصداقی نیا

دانشگاه تهران اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه آلودگی هوا دکتر غیاث الدین

در مورخه : جمعه، 4 اسفند ماه، 1391 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه آلودگی هوا دکتر غیاث الدین

دکتر غیاث الدین

دانشگاه تهران

گزیده ای از جزوه آلودگی هوا دکتر غیاث الدین اطلاعات بیشتر محصول
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload