دوشنبه، 5 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان

مهندسی بهداشت محیط

 عنوان محصول: کاربرد نرم افزار Auto CAD در مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه ای

در مورخه : چهارشنبه، 4 مرداد ماه، 1396 موضوع :

کاربرد نرم افزار Auto CAD در مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه ای اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران و شهید بهشتی

در مورخه : چهارشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه منتخب اساتید طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران و شهید بهشتی جزوه طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران شهید بهشتی 
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه تهرانو شهید بهشتی
تعداد صفحات:250 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه تهران و شهید بهشتی

در مورخه : چهارشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه منتخب طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه تهران و شهید بهشتی
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
جزوه طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه تهران شهید بهشتی
دانشگاه تهران و شهید بهشتی
تعداد صفحات:230 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: فرآیند ها و عملیات در بهداشت محیط دکتر اکبر اسلامی

در مورخه : شنبه، 4 مهر ماه، 1394 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

فرآیند ها و عملیات در بهداشت محیط
مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت
دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات:120 صفحه - ویرایش سال 1395 اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: پاسخنامه تشریحی دکتری بهداشت محیط 93

در مورخه : چهارشنبه، 20 خرداد ماه، 1394 موضوع : پاسخنامه کنکور بهداشت محیط

پاسخنامه تشریحی سوالات تخصصی دکتری مهندسی بهداشت محیط سال 93
مقطع دکتری مهندسی بهداشت محیط
به کوشش دکتر ززولی و مهندس دهقان دانشجوی دکترای دانشگاه علوم پزشکی ایران

تعداد صفحات: 145 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: پاسخنامه تشریحی ارشد بهداشت محیط 94

در مورخه : چهارشنبه، 13 خرداد ماه، 1394 موضوع : پاسخنامه کنکور بهداشت محیط

پاسخنامه تشریحی سوالات تخصصی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط سال  95-94
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
به کوشش
مهندس دهقان و  دکتر ززولی
تعداد صفحات: 115 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: پاسخنامه تشریحی اولین آزمون آزمایشی ارشد بهداشت محیط

در مورخه : جمعه، 25 ارديبهشت ماه، 1394 موضوع : پاسخنامه کنکور بهداشت محیط

سوالات آزمون و پاسخنامه تشریحی اولین آزمون آزمایشی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
تعداد صفحات: 56 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها

در مورخه : چهارشنبه، 8 بهمن ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها دکتر اکبر اسلامی
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات:200 صفحه - ویرایش سال 1395
توسط دکتر اکبر اسلامی اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: پاسخنامه تشریحی ارشد بهداشت محیط 93

در مورخه : جمعه، 6 تير ماه، 1393 موضوع : پاسخنامه کنکور بهداشت محیط

پاسخنامه تشریحی سوالات تخصصی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط سال  94-93
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
به کوشش  دکتر ززولی دکتر رفیعی
تعداد صفحات: 95 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه تصفیه آب دکتر اکبر اسلامی

در مورخه : پنجشنبه، 28 فروردين ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه تصفیه آب دکتر اکبر اسلامی
مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات:108 صفحه - ویرایش سال 1393
توسط دکتر اکبر اسلامی
  اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه بیوتکنولوژی دکتر اکبر اسلامی

در مورخه : چهارشنبه، 27 فروردين ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه بیوتکنولوژی دکتر اکبر اسلامی
کارشناسی  مهندسی بهداشت محیط
دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات:100 صفحه - ویرایش سال 1395

  اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه کلیات محیط زیست دکتر اکبر اسلامی

در مورخه : چهارشنبه، 27 فروردين ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه کلیات محیط زیست دکتر اکبر اسلامی
مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت
دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات:100 صفحه - ویرایش سال 1393 توسط دکتر اکبر اسلامی اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه تصفیه فاضلاب صنعتی دکتر اکبر اسلامی

در مورخه : چهارشنبه، 27 فروردين ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه تصفیه فاضلاب صنعتی دکتر اکبر اسلامی
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
دکتر اکبر اسلامی -دانشگاه شهید بهشتی

تعداد صفحات:100 صفحه - ویرایش 1393 توسط دکتر اکبر اسلامی اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: دانلود کتاب Chemistry for Environmental

در مورخه : جمعه، 18 بهمن ماه، 1392 موضوع : منابع ارشد بهداشت محیط

عنوان کتاب: Chemistry for Environmental Engineering and Science-The Mcgraw-Hill Series in Civil and Environmental Engineering
انتشارات: Mcgraw-Hill
نویسنده: Sawyer-Mccarty
منبع رشته: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: دانلود منابع انگلیسی کارشناسی ارشد بهداشت محیط 1393

در مورخه : پنجشنبه، 3 بهمن ماه، 1392 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

دانلود کامل منابع انگلیسی کارشناسی ارشد بهداشت محیط 1393

شامل فهرست منابع معرفی شده سازمان سنج آموزش پزشکی به شرح ذیل اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: سی دی مجموعه منابع کارشناسی ارشد بهداشت محیط 1393

در مورخه : سه شنبه، 10 دي ماه، 1392 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

سی دی مجموعه منابع کارشناسی ارشد بهداشت محیط 1393

شامل فهرست منابع معرفی شده سازمان سنج آموزش پزشکی به شرح ذیل اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: پاسخنامه تشریحی دکتری بهداشت محیط 92 ززولی

در مورخه : شنبه، 25 آبان ماه، 1392 موضوع : پاسخنامه کنکور بهداشت محیط

پاسخنامه تشریحی سوالات تخصصی دکتری مهندسی بهداشت محیط سال  93-92
مقطع دکتری مهندسی بهداشت محیط
به کوشش دکتر ززولی دکتر رفیعی
تعداد صفحات: 130 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: پاسخنامه تشریحی ارشد بهداشت محیط 92

در مورخه : سه شنبه، 14 خرداد ماه، 1392 موضوع : پاسخنامه کنکور بهداشت محیط

پاسخنامه تشریحی سوالات تخصصی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط سال  93-92
مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
به کوشش دکتر محمد علی ززولی
تعداد صفحات: 90 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه جمع آوری فاضلاب دکتر محوی

در مورخه : دوشنبه، 30 ارديبهشت ماه، 1392 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه جمع آوری فاضلاب دکتر محوی
مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
توصیه شده جهت آزمون کارشناسی ارشد
جزوه جمع آوری فاضلاب دکتر محوی
تعداد صفحات:363 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
 عنوان محصول: جزوه آلودگی هوا دکتر کرمانی

در مورخه : سه شنبه، 27 فروردين ماه، 1392 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

جزوه آلودگی هوا دکتر کرمانی
مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
توصیه شده جهت آزمون کارشناسی ارشد
جزوه آلودگی هوا دکتر کرمانی
تعداد صفحات:160 صفحه اطلاعات بیشتر محصول
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload