چهارشنبه، 4 خرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

   عنوان محصول: جزوه طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران و شهید بهشتی

  در مورخه : چهارشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

  جزوه منتخب اساتید طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران و شهید بهشتی جزوه طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران شهید بهشتی 
  مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
  دانشگاه تهرانو شهید بهشتی
  تعداد صفحات:250 صفحه   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: جزوه طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه تهران و شهید بهشتی

  در مورخه : چهارشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

  جزوه منتخب طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه تهران و شهید بهشتی
  مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
  جزوه طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه تهران شهید بهشتی
  دانشگاه تهران و شهید بهشتی
  تعداد صفحات:230 صفحه   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: فرآیند ها و عملیات در بهداشت محیط دکتر اکبر اسلامی

  در مورخه : شنبه، 4 مهر ماه، 1394 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

  فرآیند ها و عملیات در بهداشت محیط
  مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت
  دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
  تعداد صفحات:120 صفحه - ویرایش سال 1395   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: جزوه کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها

  در مورخه : چهارشنبه، 8 بهمن ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

  جزوه کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها دکتر اکبر اسلامی
  مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
  دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
  تعداد صفحات:200 صفحه - ویرایش سال 1395
  توسط دکتر اکبر اسلامی   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: جزوه تصفیه آب دکتر اکبر اسلامی

  در مورخه : پنجشنبه، 28 فروردين ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

  جزوه تصفیه آب دکتر اکبر اسلامی
  مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
  دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
  تعداد صفحات:108 صفحه - ویرایش سال 1393
  توسط دکتر اکبر اسلامی
      اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: جزوه بیوتکنولوژی دکتر اکبر اسلامی

  در مورخه : چهارشنبه، 27 فروردين ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

  جزوه بیوتکنولوژی دکتر اکبر اسلامی
  کارشناسی  مهندسی بهداشت محیط
  دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
  تعداد صفحات:100 صفحه - ویرایش سال 1395

      اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: جزوه کلیات محیط زیست دکتر اکبر اسلامی

  در مورخه : چهارشنبه، 27 فروردين ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

  جزوه کلیات محیط زیست دکتر اکبر اسلامی
  مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت
  دکتر اکبر اسلامی- دانشگاه شهید بهشتی
  تعداد صفحات:100 صفحه - ویرایش سال 1393 توسط دکتر اکبر اسلامی   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: جزوه تصفیه فاضلاب صنعتی دکتر اکبر اسلامی

  در مورخه : چهارشنبه، 27 فروردين ماه، 1393 موضوع : جزوه کارشناسی ارشد

  جزوه تصفیه فاضلاب صنعتی دکتر اکبر اسلامی
  مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
  دکتر اکبر اسلامی -دانشگاه شهید بهشتی

  تعداد صفحات:100 صفحه - ویرایش 1393 توسط دکتر اکبر اسلامی   اطلاعات بیشتر محصول
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر