دوشنبه، 24 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  HSE

   عنوان محصول: اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﭘﺮس ﻫﺎ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﭘﺮس ﻫﺎ Safety in press shop

  در مورخه : سه شنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﭘﺮس ﻫﺎ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﭘﺮس ﻫﺎ Safety in press shop


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: پاورپوینت تهوية صنعتي عمومي General Industrial Ventilation

  در مورخه : سه شنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  تهوية صنعتي عمومي General Industrial Ventilation


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: پاورپوینت دوره آشنایی با مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست

  در مورخه : سه شنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  پاورپوینت دوره آشنایی با مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دانلود کتاب بهداشت و ایمنی کار

  در مورخه : سه شنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  دانلود کتاب بهداشت و ایمنی کار


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: راهنمای مدیریت ریسک های شغلی در صنعت نفت

  در مورخه : سه شنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  راهنمای مدیریت ریسک های شغلی در صنعت نفت


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: راهنمای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در صنعت نفت

  در مورخه : سه شنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  راهنمای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در صنعت نفت


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: راهنماهای مقررات بهداشت محیط و حرفه ای در صنعت نفت

  در مورخه : سه شنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  راهنماهای مقررات بهداشت محیط و حرفه ای در صنعت نفت


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: پاورپوینت تهویه صنعتی عمومی General Industrial Ventilation

  در مورخه : سه شنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  تهویه صنعتی عمومی General Industrial Ventilation برگرفته از کتاب تهویه صنعتی


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: استرس محیط کار چالش همگانی

  در مورخه : شنبه، 11 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  استرس محیط کار چالش همگانی


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: بزرگترين تصفيه خانه هاي فاضلاب جهان

  در مورخه : جمعه، 10 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  بزرگترين تصفيه خانه هاي فاضلاب جهان


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: Dictionary of Environmental Engineering and Wastewater Treatment

  در مورخه : جمعه، 10 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  Dictionary of Environmental Engineering and Wastewater Treatment


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: فلوچارت تامین آب سالم و بهداشتی بیمارستان و زايشگاه

  در مورخه : چهارشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  فلوچارت تامین آب سالم و بهداشتی بیمارستان و زايشگاه


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: مواد خطرناك و زائد بیمارستان و اقدامات لازم در خصوص مديريت ايمن دفع پسماند

  در مورخه : چهارشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  فهرست انواع مواد خطرناك و مواد زائد بیمارستان و اقدامات احتياطي لازم در خصوص مديريت ايمن دفع پسماند


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

  در مورخه : چهارشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دانلود پاورپوینت آلودگی های زیست محیطی

  در مورخه : چهارشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  دانلود پاورپوینت آلودگی های زیست محیطی


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: تعيين حد مجاز استاندارد هاي خروجي از كارخانجات و كارگاههای صنعتی

  در مورخه : چهارشنبه، 8 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين حد مجاز استاندارد هاي خروجي از كارخانجات و كارگاههای صنعتی


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دریافت نرم افزار تحت تلفن همراه جهت مشاهده درجه بهداشتی رستوران ها

  در مورخه : دوشنبه، 6 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  دریافت نرم افزار تحت تلفن همراه جهت مشاهده درجه بهداشتی رستوران ها


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺎرتست

  در مورخه : دوشنبه، 6 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺎرتست


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دانلود کتاب برنامه ریزی و مدیریت کیفی سیستم های منابع آب

  در مورخه : يكشنبه، 5 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  دانلود کتاب برنامه ریزی و مدیریت کیفی سیستم های منابع آب


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: کتابچه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS بیمارستانی

  در مورخه : يكشنبه، 5 ارديبهشت ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  کتابچه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS بیمارستانی


   اطلاعات بیشتر محصول
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر