سه شنبه، 25 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  HSE

   عنوان محصول: پاورپوینت ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ Ergonomic Checkpoints

  در مورخه : يكشنبه، 6 تير ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  پاورپوینت ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ Ergonomic Checkpoints


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻏﯿﺮﺳﻮز ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

  در مورخه : يكشنبه، 6 تير ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي، ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻏﯿﺮﺳﻮز ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دانلود پاورپوینت Ergonomics

  در مورخه : يكشنبه، 6 تير ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  دانلود پاورپوینت Ergonomics


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دانلود کتاب راهنمای جامع پمپ

  در مورخه : يكشنبه، 6 تير ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  راهنمای جامع پمپ 214 صفحه - تاریخچه مکانزیم پمپ - مبانی هیدرولیک - طبقه بندی پمپ ها - پمپ های سانتریفیوژی - اجزای یک واحد پمپاژ کننده - محاسبات کاویتاسیون - تست پمپ - راهنمای خرید و انتخاب پمپ


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: ویژگیهای آهک مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی و صنایع غذائی

  در مورخه : يكشنبه، 6 تير ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  ویژگیهای آهک مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی و صنایع غذائی


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دانلود ويرايش چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی

  در مورخه : يكشنبه، 6 تير ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  دانلود ويرايش چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: پاورپوینت ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در تماس شغلی

  در مورخه : يكشنبه، 6 تير ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  پاورپوینت ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در تماس شغلی


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: افزونه تاسیسات مکانیکی و لوله کشی CADprofi 11.09

  در مورخه : دوشنبه، 24 خرداد ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  افزونه تاسیسات مکانیکی و لوله کشی CADprofi 11.09


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دانلود WaterGEMS نرم افزار طراحی و شبیه سازی شبکه های توزیع آب

  در مورخه : يكشنبه، 23 خرداد ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  دانلود WaterGEMS نرم افزار طراحی و شبیه سازی شبکه های توزیع آب


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دانلود بخش سوم نرم افزار شبیه سازی جریان Metacomp CFD++ 14.1.1

  در مورخه : يكشنبه، 23 خرداد ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  دانلود بخش سوم نرم افزار شبیه سازی جریان Metacomp CFD++ 14.1.1


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دانلود بخش دوم نرم افزار شبیه سازی جریان Metacomp CFD++ 14.1.1

  در مورخه : يكشنبه، 23 خرداد ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  دانلود بخش اول نرم افزار شبیه سازی جریان Metacomp CFD++ 14.1.1


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دانلود Bentley WaterCad V8i نرم افزار طراحی شبکه های توزیع آب

  در مورخه : يكشنبه، 23 خرداد ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  دانلود Bentley WaterCad V8i نرم افزار طراحی شبکه های توزیع آب


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دانلود بخش اول نرم افزار شبیه سازی جریان Metacomp CFD++ 14.1.1

  در مورخه : يكشنبه، 23 خرداد ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  دانلود بخش اول نرم افزار شبیه سازی جریان Metacomp CFD++ 14.1.1


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ

  در مورخه : يكشنبه، 23 خرداد ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: طبقه بندی انواع شیر های مورد استفاده در تاسیسات آب و فاضلاب

  در مورخه : پنجشنبه، 20 خرداد ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  طبقه بندی انواع شیر های مورد استفاده در تاسیسات آب و فاضلاب


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: جزوه راه اندازي فرآيند لجن فعال

  در مورخه : پنجشنبه، 20 خرداد ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  راه اندازي فرآيند لجن فعال معاونت بهبود روش های بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تهیه و تنظیم : دادمهر فائزی رازی


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: جزوه ميكروبيولوژي لجن فعال

  در مورخه : چهارشنبه، 19 خرداد ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  ميكروبيولوژي لجن فعال معاونت بهبود روش های بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تهیه و تنظیم : دادمهر فائزی رازی


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: جزوه آموزشی با محتوای تغییر استاندارد OHSAS ١٨٠٠٠ به ISO ٤٥٠٠٠ در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

  در مورخه : چهارشنبه، 19 خرداد ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  جزوه آموزشی با محتوای تغییر استاندارد OHSAS ١٨٠٠٠ به ISO ٤٥٠٠٠ در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: دانلود کتاب روش های نمونه برداری و آلاینده های هوا دکتر بهرامی

  در مورخه : سه شنبه، 18 خرداد ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  دانلود کتاب روش های نمونه برداری و آلاینده های هوا دکتر بهرامی


   اطلاعات بیشتر محصول
   عنوان محصول: پاورپوینت کنترل حشرات و ناقلین در خوابگاه های دانشجویی-دکتر رفیع نژاد

  در مورخه : شنبه، 15 خرداد ماه، 1395 موضوع : فایل تخصصی


  پاورپوینت کنترل حشرات و ناقلین در خوابگاه های دانشجویی-دکتر رفیع نژاد


   اطلاعات بیشتر محصول
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر