چهارشنبه، 13 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product9306

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3094
Product9305

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6260
Product9304

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5846
Product9302

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
8691
Product9298

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7939
Product9279

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6377
Product7082

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
9872
Product176

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
1774
Product175

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
8747
Product174

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5171
Product173

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4777
Product172

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4079
Product140

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
8994
Product139

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6710
Product138

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7332
Product137

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
5723
Product136

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4162
Product135

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3685
Product133

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4746
Product110

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4317
Product109

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4352
Product108

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3776
Product107

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3617
Product106

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
2444
Product96

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4517
Product88

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
3803
Product84

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
7487
Product82

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6520
Product81

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
6037
Product80

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
9148
Product79

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
4931
Product77

قیمت : 350000 ریال
افزودن به سبد خرید
11831