دوشنبه، 18 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
Product19958

قیمت : 200000 ریال
افزودن به سبد خرید
894
Product9297

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
749
Product9278

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
1347
Product9277

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
1183
Product9276

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
1145
Product9275

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
21655
Product9274

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
2062
Product9273

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
13233
Product9272

قیمت : 100000 ریال
افزودن به سبد خرید
1540
Product141

قیمت : 20000 ریال
افزودن به سبد خرید
3644