سه شنبه، 25 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  ادامه دانلود ضوابط طراحی سیستم های آبی
  ادامه دانلود ضوابط طراحی سیستم های آبی
  کلیه مطالب و لینک های معرفی شده مربوط به نشریات و لینک های سایت معاونت امور فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری   بوده و مستقیما از هاست آن سایت دانلود میگردد در این بحث لینک های مرتبط با ضوابط طراحی سیستم های آبی جمع آوری گردیده تا دسترسی آسان تری به آنها بوجود آید سعی ما بر انتشار و در دسترس بیشتر قرار دادن اطلاعات سایت مذکور است و دیگر هیچ، لینک ها به صورت مستقیم فایل های PDF مربوطه را دانلود مینماید .


  برای استفاده از مطالب ذیل بایستی فایل pdf که در لینک های ذیل وجود دارد را بر روی کامپیوتر خود با استفاده از کلیک سمت راست موس روی گزینه مورد نیاز و انتخاب گزینه save to target  و یا  Save Link as دانلود نمایید وهمچنین میتوانید از برنامه های مدیریت دانلود برای دانلود بهتر و مطمئن تر(نظیر Internet Download Manager و...) استفاده کنید.
  به امید موفقیت روز افزون شما
  ابراهیم ندرلو مدیریت سایت موژ

  فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی
  راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
  راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های آب
  فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود
  راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور
  مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد یکم: کلیات، تعاریف و مفاهیم پایه
  مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد دوم: ضوابط و مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی
  مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد سوم: زهکشی
    مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد چهارم: سازه های آبی و جاده های دسترسی
    مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد پنجم: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی
  آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه
  دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی
  ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
  ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز
  راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن
  دستورالعمل نمونه برداری آب
  مشخصات فنی عمومی لوله ها و اتصالات پی.وی.سی سخت برای مصارف آبرسانی
  مشخصات فنی عمومی لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان
  شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان
  استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنی
  اهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی درلوله کشی آب سرد
  شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آب
  شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آب
  ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب
  ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال)
  ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)
  ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)
  ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان)
  ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری
  شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی-اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف-ب-پ)
  روش نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سامانه های آبیاری تحت فشار
  دستورالعمل آماربرداری از منابع آب - وسایل و روش های اندازه گیری
  ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده
  فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
  ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی
  دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب
  مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری
  دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل
  اهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر
  دستورالعمل و ضوابط تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در سطح کشور
  ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی
    ارزیابی ظرفیت وام گیری کشاورزان در طرح های آبیاری و زهکشی
  راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب
  ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)
  ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان)
  ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (نقشه های تیپ)
  ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)
  ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری)
  مجموعه نقشه های تیپ اجرایی مخازن آب زمینی
  ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی
  نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
  1- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2-دستورالعمل تعیین نیتروژن آب
  فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله های شناسایی، اول و دوم ایستگاه های پمپاژ )
  فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه سازی)
  ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)
  دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب
  دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب
  دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب
  دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران
  توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب
  فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی
  فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکن ها
  شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)
  دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
  راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری
  دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار
  برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منایع آب
  فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازه های آبی (سدسازی)
  فهرست جزئیات مطالعات زمینشناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازههای آبی (سدسازی)
  فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی
  فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی
  مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
  مستند سازی طرحهای آب
  راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها
  راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
  ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
  دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
  راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
  راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
  راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
  علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی
  جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
  ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزی
  دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
  معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز
  مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
  دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز
  دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
  دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
  ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
  سازه های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89
  راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
  راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
  شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی
  راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
  نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
  فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهکشی
  فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
  فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است.
  فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی
  فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری
  فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری
  مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی
  گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب
  استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
  مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری
  مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری
  ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری
  ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
  مجموعه نقشه‌های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متر
  

  آب و فاضلاب محیط زیست دانلود مقالات مهندسی بهداشت ايمني و محيط زيست محیط


  ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 27 بهمن ماه، 1387 توسط naderloo  پرینت
  کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

  aramis , 09135234172 , aydin_alavi67 , kazemalavi67

  جدیدترین اخبار مرتبط با موضوع:

   سد لار نشت دارد  [ جمعه، 12 بهمن ماه، 1397 ]
   تصفیه آب با فیلترهای پلیمری خودسامان  [ شنبه، 22 ارديبهشت ماه، 1397 ]
   تولید آب آشامیدنی با استفاده از نور خورشید  [ چهارشنبه، 22 فروردين ماه، 1397 ]
   زنگ خطر کم آبی و ایجاد بحران ملی  [ پنجشنبه، 16 فروردين ماه، 1397 ]
   گزارش 57 سال صنعت آب کشور در یک نگاه  [ يكشنبه، 15 مرداد ماه، 1396 ]
   10 راهکار ساده برای صرفه جویی آب  [ جمعه، 30 تير ماه، 1396 ]
   آمار تعداد سدهای کشور  [ پنجشنبه، 11 آذر ماه، 1395 ]
   تصفیه آب با گوی براق در کالیفرنیا  [ جمعه، 19 شهريور ماه، 1395 ]
   8 شرکت آب معدنی متخلف تعطیل شدند  [ يكشنبه، 22 شهريور ماه، 1394 ]
   لزوم تشکیل بانک آب در کشور  [ جمعه، 25 ارديبهشت ماه، 1394 ]
   آلودگی آب با فیلتر سیگار  [ پنجشنبه، 28 اسفند ماه، 1393 ]
   باروری ابرهای تهران پس از ۲ سال  [ دوشنبه، 6 بهمن ماه، 1393 ]

  در مورخه : سه شنبه، 19 خرداد ماه، 1388
  بسیار سپاسگذارم.

  در مورخه : چهارشنبه، 27 آذر ماه، 1392توسط
  (مشخصات کاربر m51o02h25 | ارسال پیغام شخصی)

  مطالب شما عالیه بیشتر از این هم میتونه باشه بسیار متشکرم .

   
  نام شما: [ کاربر جدید ]

  نظر:
  کد امنیتی
  کد امنیتی

    [ بازگشت ]

  بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
  برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
  امتیاز دهی به مطلب
  انتخاب ها

   فایل پی دی اف فایل پی دی اف

   گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

   ارسال به دوستان ارسال به دوستان

   گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

  اشتراک گذاري مطلب
  تلگرامگوگل پلاسفیس بوکتویترlinkedinیاهو مسنجرAndroid
  Google Bookmarks