چهارشنبه، 26 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  دانلود مقالاتی در خصوص آب 4
  دانلود مقالاتی در خصوص آب 4
  کلیه مطالب و لینک های معرفی شده در چندین بخش و مربوط به سایت ایرانسازه بوده و مستقیما از هاست آن سایت دانلود میگردد در این بحث لینک های مرتبط  با آب سایت ایرانسازه جمع آوری گردیده تا دسترسی آسان تری به آنها بوجود آید سعی ما بر انتشار و در دسترس بیشتر قرار دادن اطلاعات سایت مذکور است و دیگر هیچ، لینک ها به صورت مستقیم فایل های PDF مربوطه را دانلود مینماید ویا به صورت غیر مستقیم از سایت مذکور.


  برای استفاده از مطالب ذیل بایستی فایل pdf که در لینک های ذیل وجود دارد را بر روی کامپیوتر خود با استفاده از کلیک سمت راست موس روی گزینه مورد نیاز
  و انتخاب گزینه save to target  و یا  Save Link as دانلود نمایید وهمچنین میتوانید از برنامه های مدیریت دانلود برای دانلود بهتر و مطمئن تر(نظیر Internet Download Manager و...) استفاده کنید.

  · Rainwater harvesting as a water supply option in rural Sri Lanka (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Rainwater Utilization and Development of Sustainable Water Resources (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Approaches to Continental Scale River Flow Routing (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · SELF-SIMILARITY AS A PHYSICAL BASIS FOR REGIONALIZATION OF FLOOD PROBABILITIES (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · International Conference on Snow Hydrology The Integration of Physical, Chemical, and Biological Systems (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Rouge River Assessment (DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES) (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · The Water Conflicts in the middle east from Palestin Perpective (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Effect of Spatial Scale on Hydrologic Modeling in a Headwater Catchment (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Use of TOPMODEL for simulating catchment hydrology (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · AN URBAN FLOOD DYNAMIC SIMULATION MODEL BASED ON GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · INVENTORY OF HYDROLOGIC MODELS (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Kentucky Watershed Priority Formula: Application Guidelines and Data Requirements (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · A Water Handbook:Towards better programming (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · WATER HARVESTING FOR AFFORESTATION IN DRY AREAS (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · IMPROVEMENT OF WATER MANAGEMENT IN FLOOD PRONE AREAS: CASE STUDY – TANZANIA (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Water Quality Relationships and Evaluation Using a New Water Quality Index (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · On the effect of digital elevation model accuracy on hydrology and geomorphology (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · MUTUAL CONTROL BETWEEN STRUCTURAL PROPERTIES OF (FRACTAL-LIKE) RIVER NETWORKS AND THEIR HYDROLOGIC RESPONSE (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · تعیین دوره های خشکسالی با استفاده از شاخص SPI (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · چالش های آبخیزداری در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · ارزیابی چند متغییره پروژه های منابع آب از دیدگاه توسعه پایدار در ایران (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Development of Rainwater Utilization Technology in Taiwan (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · REAL-TIME PREDICTION FOR FLOOD WARNING AND MANAGEMENT (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Flood Protection: A Common Goal for Federal, Cantonal and Municipal Authorities (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · THE 1994 FLOOD OF THE GIOFYROS BASIN ON THE CRETE ISLAND: A CASE STUDY OF RISK-BASED FLOODPLAIN MANAGEMENT (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Characterization of Stormwater Runoff in Three Catchments (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · نقش سازند تبخیری گچساران در ویژگیهای ریخت- زمین ساختی دریاچه سد مخزنی جره، رامهرمز (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · بررسی وضعیت سیل کشور: مشکلات و تنگناها (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیائی (GIS) در مطالعات منابع آب (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · CHANGES ON FLOOD CHARACTERISTICS DUE TO LAND USE CHANGES IN A RIVER BASIN (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · محاسبه تبخیر و تعرق روزانه گیاه مرجع و مقایسه آن با مقدار اندازه گیری شده توسط لایسیمتر الکترونیکی (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · پیش بینی و کنترل زمان واقعی سیل (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · مدلسازی سیل و خشکسالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · بهینه سازی مطالعه و اجرای سد در ایران (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · ترجمه پالایش سبز: پالایش گیاهی خاکهای آلوده و رسوبات (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Test of peak flow scaling in simulated self-similar river networks (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · FLOODPLAIN PLANNING AND MANAGEMENT FOR EXTREME FLOODS (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · HYDROMETEOROLOGICAL AND HYDRAULIC FACTORS AND (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · A geomorphology-based semi-distributed watershed model (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · A GIS Approach to Watershed Modeling in Maricopa (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Book chapter: About drainage systems and Hydrology roll for stormwater facilities (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Equations for Estimating Clark Unit-Hydrograph (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · EFFECT OF PADDY FIELD ON PEAK RUNOFF: (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Ag eomorphology - based semi-distributed watershed model (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · Critical Flood Guidelines (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · سیل ناشی از شکست سد خاکی (به نقل از سایت ایران هیدرولوژِی)
  · محاسبه آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته و حداکثر آب قابل بارش ایستگاه اصفهان (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · حداکثربارندگی محتمل و حداکثر سیلاب محتمل (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · تاثیر دریاچه سد بر آب و هوای منطقه (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · بررسی و پژوهش در اینترنت و معرفی برخی از سایتهای وابسته به علم هیدرولوژی آماری وعمران (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · تعیین ارتفاع سیل بند با توجه به تغییرات تراز بستر رودخانه (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · استفاده از هیدروگراف واحد مصنوعی scs در برآورد سیلاب آبخیز فاقد آمار (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · جریان آشفته درون محیط های متخلخل سنگریزه ای (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · بررسی روشهای براورد دبی حداکثر سیلاب با تناوبهای مختلف در رودخانه (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · رسوب زدائی ازمخازن سدها از طریق فرسایش پس رونده (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · کاربرد روش هاردی کراس برای تعیین مشخصات مجهول لوله های شبکه توزیع آب (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · رسوب زدائی ازمخازن سدها از طریق فرسایش پس رونده (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · منحنی ( شدت-مدت-فراوانی ) بارندگی (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · روشهای کنترل سیلاب (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · تصفیه فاضلاب به کمک ایجاد تالاب (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · تعیین حد بستر و حریم رودخانه با استفاده از اطلاعات ماهوارهای و GIS (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · پیش بینی میدان جریان در اطراف آب شکن ها (به نقل از سایت اقشین سالاری دات کام)
  · مدیریت مخازن برای کنترل سیلاب (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · رسوب در مخازن سد (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · شبیه سازی جریان رودخانه ها با استفاده از طرح شبکه عصبی بر اساس مدل ریاضی فوریه (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · دوره های تر و خشک بارندگی در پنج نقطه از استان فارس آماری تحلیل (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · قابلیت انگاره های هوشمند در ایجاد ترکیب غیر خطی از روابط تجربی جریان غیر دارسی در محیط متخلخل (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل HEC-HMS در فرایند بارندگی رواناب (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · تعمیم پیوسته مکانی مدل منطقه ای جریان به شبکه آبراهه ها در بستر GIS (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · استفاده از GIS سه بعدی در طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · برآورد سیلاب با استفاده از ضرایب رواناب محتمل (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · برسی و توسعه مدل بارندگی – رواناب در روس هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک با کاربرد موج سینماتیکی (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · واسنجی مدلهای توزیعی – مفهومی و یکپارچه حوضچه آبریز (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · تجزیه و تحلیل شکست لوله های آبرسانی در چند شهر بزرگ استان مازندران (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · استفاده از مدل دبی – مدت - فراوانی در پیشبینی پریود های کم آبی در حوزه آبریز هلیل رود (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · برسی امکان احیاء‌سیلاب شهری در جنوب ایران (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · روش بهینه بهره برداری از مخازن هم تراز در تامین آب شبکه توزیع تخت پوشش و پمپاژ به مخازن بالادست منطقه اوین (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · بررسی جریان گذرای سیال درون مجرا با مدل تنش برشی غیر دائمی (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · جانمایی نیروگاه برق آبی در محل سد تنظیمی زاینده رود (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · بررسی اثر حرکت بار بستر بر فاکتور اصطکاکی در کانالهای رسوبی (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · تعیین زمان بهینه نشت یابی شبکه های توزیع آب شهری (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · کاربرد رگرسیون فازی در استنباط قوانین بهره برداری از مخازن (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · An Algorithm for Numerical Simulation of Sub/Super Critical (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · EXPERIMENTAL AND NUMERICAL MODELING (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · Combined 1- and 2- Dimensional Flood Modelling (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · Expert Clustering of Hydraulic-Geotechnical Control (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · Formulating and Solving the Combined Systems of Algebraic and Ordinary Differential Equations that Describe Hydraulic Systems Consisting of Many Components (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · Regime theory in earthen canals (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · SIMULATION OF FlOW ON CHUTE OF SPILLWAYS (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · Application of HEC-RAS and MIKE 11 models (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · An optimization approach for groundwater monitoring (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · Role of Surfactants in Remediation of Contaminated (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · Alachlor degradation under two water regimes (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · Rainfall disaggregation via Artificial Neural Networks (به نقل از سایت افشین سالاری دات کام)
  · بررسی استانداردهای EPAآمریکا در خصوص استفاده از لجن (به نقل از سایت همکلاسی)
  · فناوری نانو در تصفیه آب (به نقل از سایت سیویلیکو دات دام)
  · آبخیزداری ،جلوگیری ازبحران سیل (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · مهندسی رودخانه و راه کارهای عملیاتی اصلاح گستره های سیل گیر آن (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · تعیین زمان نشت یابی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از تحلیل اطلاعات حوادث (به نقل از نشریه الکترونیکی دانشکده فنی تهران)
  · بازیابی فضاهای پنهان شهری (2- مسیل ها) (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · بررسی اهمیت و لزوم بهسازی مسیل های شهری (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · ارزیابی اصول حاکم بر هیدرولیک جریان و طراحی سرریزهای پلکانی (به نقل از نشریه الکترونیکی دانشکده فنی تهران)
  · اعمال روش نیمه لاگرانژی – نیمه ضمنی برای حل معادلات اب کم عمق (به نقل از نشریه الکترونیکی دانشکده فنی تهران)
  · حل عددی معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده (به نقل از نشریه الکترونیکی دانشکده فنی تهران)
  · بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرح های تغذیه مصنوعی ) (به نقل از نشریه الکترونیکی دانشکده فنی تهران)
  · مدل ریاضی پیش بینی فرسایش کناری در پیچانرود ها (به نقل از نشریه الکترونیکی دانشکده فنی تهران)
  · تحلیل رواناب سطح شهر مشهد با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره ای (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی V شکل با استفاده از سیستم نوروفازی (به نقل از نشریه الکترونیکی دانشکده فنی تهران)
  · حل دقیق معادلا لایه مرزی برای یک سیال ویسکوالاستیک از نوع مرتبه دوم در جریان بالای یک صفحه ساکن (به نقل از نشریه الکترونیکی دانشکده فنی تهران)
  · جریانهای متغیر مکانی با افزایش بده در مجاری غیر منشوری:معادله دینامیک،حل عددی و مقایسه آزمایشگاهی (به نقل از نشریه الکترنیکی دانشکده فنی تهران)
  · پیش بینی کیفیت رواناب شهری: بررسی روشها وارائه مدل منتخب (به نقل از نشریه الکترنیکی دانشکده فنی تهران)
  · حل معادلات ناویر-استوکس دو بعدی به روش المانهای مرزی بدون نیاز به گسسته سازی میدان محاسباتی (به نقل از نشریه الکترنیکی دانشکده فنی تهران)
  · چگونگی استفاده از جریان در کانالهای همگرا برای مطالعه رفتار الاستیک محلولهای پلیمری (به نقل از نشریه الکترنیکی دانشکده فنی تهران)
  · پیشنهاد یک رابطه نیمه تجربی برای برآورد دبی رسوبات معلق رودخانه ها (به نقل از نشریه الکترنیکی دانشکده فنی تهران)
  · بهره برداری بهینه از مخازن آب سدهای مخزنی متوالی (به نقل از نشریه الکترنیکی دانشکده فنی تهران)
  · شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری ،دائم،لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده (PNS) (به نقل از نشریه الکترنیکی دانشکده فنی تهران)
  · شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری،لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده(PNS) (به نقل از نشریه الکترنیکی دانشکده فنی تهران)
  · کنترل آب شستگی در اطراف پایه های پل (به نقل از نشریه الکترنیکی دانشکده فنی تهران)
  · آشنایی با GIS و کاربرد آن در علم مهندسی آب (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · کاربرد روش های حل بهینه سازی چند هدفه در مدیریت تخصیص آب از سیستم مرکب از رودخانه و آبخوان (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · بررسی اثرات لایه بندی حرارتی در دریاچه ها مطالعه موردی: دریاچه مصنوعی پارک جنگلی چیتگر (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · شبیه سازی جریان گذرا ناشی از توقف ناگهانی پمپ در سیستم انتقال پمپاژ با استفاده از روش خطوط مشخصه (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · الگوریتم مورچگان نخبه در بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · ارائه راههکارهای مناسب مدیریت آب شهر ستان زرند (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · روشهای پیشگیری و کاهش خسارات سیل و بررسی وضعیت سیل کشور (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · کنترل رسوبات در سدهای انحرافی رودخانه ها (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · سامانه بومی گردآوری آب باران(Endemic Rain Water Harvesting System) (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · مشخصات تمام سدهای ایران (به نقل از سایت مهندسی عمران آذربایجان)
  · لیست منابع معتبر در زمینه هیدرولوژی مهندسی (به نقل از سایت مهندسی عمران آذربایجان)
  · آشنایی با طرح آموزش پیشگیری از سیل (به نقل از سایت سازمان علمی پژوهشی دانشجویان کشور)
  · ارائه راهکارهای مناسب مدیریت آب شهرستان زرند (به نقل از سایت سازمان علمی پژوهشی دانشجویان کشور)
  · قنات‌ سازی‌ (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · بررسی قنات های ایران (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · الگوی آب‌شستگی اطراف آب‌شکن ها (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · برآورد ظرفیت انتقال در رودخانه­ها، مسیل­ها و کانال­های انتقال سیلاب دارای مقاطع مرکب (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · ارزیابی و کنترل آلاینده های زیست محیطی ورودی به مسیل ها و رودخانه های درون شهری تبریز ( مسیل مهران رود ) (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · شبیه‏سازی شبکه زهکشی روان‏آب سطحی با استفاده از مدل تلفیقی MIKE SWMM و GIS ، مطالعه موردی حوضه آب و برق مشهد (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · مسیلها و مشکلات ناشی از آنها در گستره شهر مشهد (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · مطالعه سیستم های پیش بینی سیل در ایران و نقش آنها در حفاظت از اراضی و مناطق مسکونی حاشیه مسیلها (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · شبیه سازی جریان در مسیل ها با استفاده از مدل های هیدرودینامیک، بمنظور کنترل و مدیریت سیلاب های شهری (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · بررسی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله فراساحلی تحت اثر جریان¬های ماندگار با استفاده از مدل فیزیکی (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · شبیه سازی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد دبی ماکزیمم خروجی شکست سدهای خاکی با مدل ریاضی BREACH. (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تعیین ضریب دبی سرریز جانبی مایل بصورت آزمایشگاهی (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تحلیل زمانی- مکانی وآنالیز حساسیت بستر رودخانه گتوند (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تعیین خصوصیات لایه‌های آبدار زیرزمینی با استفاده از روش مقاومت‌الکتریکی (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تعیین ضریب دبی سرریز جانبی مایل بصورت آزمایشگاهی (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بهسازی روابط حاکم در تعیین حجم مخازن تأخیر سیلاب (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بهسازی روابط حاکم در تعیین حجم مخازن تأخیر سیلاب (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)

  

  مقالات آب


  ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 27 فروردين ماه، 1388 توسط naderloo  پرینت
  کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

  aramis , aydin_alavi67 , kazemalavi67

  جدیدترین اخبار مرتبط با موضوع:

   سد لار نشت دارد  [ جمعه، 12 بهمن ماه، 1397 ]
   تصفیه آب با فیلترهای پلیمری خودسامان  [ شنبه، 22 ارديبهشت ماه، 1397 ]
   تولید آب آشامیدنی با استفاده از نور خورشید  [ چهارشنبه، 22 فروردين ماه، 1397 ]
   زنگ خطر کم آبی و ایجاد بحران ملی  [ پنجشنبه، 16 فروردين ماه، 1397 ]
   گزارش 57 سال صنعت آب کشور در یک نگاه  [ يكشنبه، 15 مرداد ماه، 1396 ]
   10 راهکار ساده برای صرفه جویی آب  [ جمعه، 30 تير ماه، 1396 ]
   آمار تعداد سدهای کشور  [ پنجشنبه، 11 آذر ماه، 1395 ]
   تصفیه آب با گوی براق در کالیفرنیا  [ جمعه، 19 شهريور ماه، 1395 ]
   8 شرکت آب معدنی متخلف تعطیل شدند  [ يكشنبه، 22 شهريور ماه، 1394 ]
   لزوم تشکیل بانک آب در کشور  [ جمعه، 25 ارديبهشت ماه، 1394 ]
   آلودگی آب با فیلتر سیگار  [ پنجشنبه، 28 اسفند ماه، 1393 ]
   باروری ابرهای تهران پس از ۲ سال  [ دوشنبه، 6 بهمن ماه، 1393 ]
   
  نام شما: [ کاربر جدید ]

  نظر:
  کد امنیتی
  کد امنیتی

    [ بازگشت ]

  بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
  برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
  امتیاز دهی به مطلب
  انتخاب ها

   فایل پی دی اف فایل پی دی اف

   گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

   ارسال به دوستان ارسال به دوستان

   گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

  اشتراک گذاري مطلب
  تلگرامگوگل پلاسفیس بوکتویترlinkedinیاهو مسنجرAndroid
  Google Bookmarks