دوشنبه، 17 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  دانلود مقالاتی در خصوص آب 5
  دانلود مقالاتی در خصوص آب 5
  کلیه مطالب و لینک های معرفی شده در چندین بخش و مربوط به سایت ایرانسازه بوده و مستقیما از هاست آن سایت دانلود میگردد در این بحث لینک های مرتبط  با آب سایت ایرانسازه جمع آوری گردیده تا دسترسی آسان تری به آنها بوجود آید سعی ما بر انتشار و در دسترس بیشتر قرار دادن اطلاعات سایت مذکور است و دیگر هیچ، لینک ها به صورت مستقیم فایل های PDF مربوطه را دانلود مینماید ویا به صورت غیر مستقیم از سایت مذکور.


  برای استفاده از مطالب ذیل بایستی فایل pdf که در لینک های ذیل وجود دارد را بر روی کامپیوتر خود با استفاده از کلیک سمت راست موس روی گزینه مورد نیاز
  و انتخاب گزینه save to target  و یا  Save Link as دانلود نمایید وهمچنین میتوانید از برنامه های مدیریت دانلود برای دانلود بهتر و مطمئن تر(نظیر Internet Download Manager و...) استفاده کنید.

  · عملکرد رودخانه های تالابی در فصول سرد (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · مدل سازی جریان اطراف پایه استوانه¬ای توسط نرم افزار Fluent و مقایسه آن با نتایج تجربی (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · ارزیابی مجدد منابع آب زیرزمینی آبخوان لنجانات در اندرکنش با زاینده رود (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · عملکرد راکتورهای هیبریدی در تصفیه فاضلاب‌های صنعتی (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بکارگیری مدل بهینه سازی پویا با روش حل Folding (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · فرمان بهره برداری بهینه در سیستم ذخیره سیکلی توده ای (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · طراحی بهینه شبکه های فاضلاب با استفاده از روشهای برنامه ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بررسی و تأیید مدولهای هیدرودینامیک و فرارفت-پراکنش مدل دو بعدی MIKE 11 XZ (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · مطالعه آزمایشگاهی اثر تله هیدرولیکی طبیعی و مهندسی در مدفن زباله, در کاهش انتقال آلودگی (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بررسی تأثیر خواص پلاستیک مصالح روسازی در ترک راههای انعطاف‌پذیر (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تخمین دبی آب ورودی به تونل در توده سنگ های درزه دار (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · کاربرد سیستم استنباط فازی در پیش‌بینی امواج (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · Numerical Simulation of Wave Transformation in Surf Zone (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · واسنجی و تأیید هیدرودینامیک خورهای رودخانه ای (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · مدل سازی دو بعدی پدیده شکست سد به روش ضمنی (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · محاسبه نگهداری تونلهای آب تحت فشار توسط متد حلقه چند لایه ای (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · مطالعه آزمایشگاهی و عددی تمرکز تنش در محل اتصال دو لوله (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · محاسبه نگهداری تونلهای آب تحت فشار توسط متد حلقه چند لایه ای (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · ارزیابی روشهای لاگرانژی و اویلری در تعیین فشارهای هیدرودینامیک (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تغذیه‌گرایی مخازن – مدلسازی دوبعدی (مطالعه موردی سد کرخه) (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تحلیل پدیده ضربه قوچ یک بعدی به روش اجزاء محدود با شرایط مرزی پیچیده (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · محاسبه سرعت در کانال ها با دیوار ه های واگرا به روش احجام محدود (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تاثیر شکاف پایه بر پایداری سنگ‌چین در کنترل و کاهش آب‌شستگی موضعی پایه‌های استوانه‌ای پل‌ها (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بررسی و برآورد ضریب تخلیه در سدهای لاستیکی با استفاده از مدل فیزیکی (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بازنگری طراحی پوشش بتنی 376 متر ابتدایی قطعات سوم و چهارم تونل انتقال آب قمرود (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بررسی عددی حساسیت منحنی حلقوی نسبت جریان به پارامترهای مختلف (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · شبیه سازی عددی جریان گردابه ای با سطح آزاد در انشعاب قائم از کانال (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · یک روش انتقال دامنه برای محاسبات عددی تغییرات فرمهای بستر در کانالها (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · شبیه‌سازی عددی جریان کم‌عمق گردابی در پایین‌دست آبشکن مایل با استفاده از ضریب زبری اصلاح‌شده مانینگ (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · کاربرد PIV با نور سفیددر بررسی تأثیر تنگ شدگی جانبی (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · Numerical Study of Gap to Diameter Ratio Effects in (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بهینه سازی طراحی سدهای برقابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · Numerical Simulation of Jet Flow Hydrodynamics at (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · مطالعه مقیاس زمانی آبشستگی موضعی اطراف لوله های فراساحل تحت جریان (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · مدلسازی جریان گذرای مختلط در «تونل انتقال آب گلاب» (دومین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · چگونگی شبیه سازی جریان در کانال ها به روش عددی (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · عملکرد الگوریتم مورچگان در بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها :مطالعه مقایسه ای دو الگوریتم (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · مدل ریاضی طراحی مخازن تاخیری پاره سنگی کنترل سیل (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · تاثیر زاویه بازشدگی در ضریب سر ریز مثلثی در مقیاس کوچک (سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · State-of-the-Art on Numerical Analysis of Alluvial Channel Junctions (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · An Analytical Model for Transition Zone of Velocity Distribution in Submerged Inflexible Vegetative Channels (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Analysis of Spatial Variation of Precipitation:A Case Study of Western Iran (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Natural streams unsteady sediment motion predicted by complete fully coupled non-linear numerical solutions (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Conflict Resolution in water allocation considering the water quality issues (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Conflict Resolution in River Water Quality Management: A System Dynamics Approach (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Analysis of Two-Dimensional Flow over Standard Ogee Spillway Using RNG Turbulence Model (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Tehran Aquifer Vulnerability Assessment Using ARCGIS and Drastic Index (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Reservoir Simulation and Flood Routing Modeling Using Object Oriented Model (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Application of approximate and complete solution techniques to river flooding-sediment prediction (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Non-linear method of solution for tidal flow-sediment variation at the downstream end of a reach (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Reviewing of Overland Flow, Infiltration, Transport and Adsorption Models in Water Resources Engineering (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Free – Inclined Hydraulic Jump.A Comparison Between Theory And Measurement (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Boundary Shear Force Prediction In Inclined – Submerged Hydraulic Jump (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Flood zoning using GIS tools and Hydraulic models in the Broudjerd Seilakhor floodplain, Iran (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Pipe Network Optimization Using Compact Genetic Algorithm (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Automatic Calibration of a Physically-based Distributed Hydrologic Model (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Regional flood frequency analysis using L-moments approach (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Estimation and prediction of Sediment loads in Zayandehrood River using Artificial Neural Networks (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Analysis of measured Velocity in a Semi-natural Meandering Channel (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Finite Volume Solution of Flow in Steep Slope Canals Using Triangular Unstructured Mesh (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Matematical Optimization Approach for Wastewater Minimization (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · Reservoir Operation by Particle Swarm Optimization Algorithm (هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران)
  · بررسی رسوبگذاری در کانالهای دسترسی بنادر تحت اثر عبور جریان و موج (یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · کاربرد ردیابها در مطالعات منابع آب
  · تخمین تبنخیر- تعرق گیاهان با استفاده از داده های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوضه آبخیز تنگ کنشت کرمانشاه (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · ارزیابی مدل DRAINMOD و بررسی تاثیر منطقه غیراشباع خاک بر نوسانات سطح ایستابی در شرایط نیمه خشک خوزستان (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · همگن سازی هیدرولوژیک و اهمیت آن در مدیریت سیلابها ((راهکارهای مقابله با مدیریت بحران آب))
  · مروری بر تشکیل بایوفیلم در شبکه آبرسانی و تاثیر آن در افت کیفیت آب آشامیدنی
  · مدل ریاضی جریان ناپایدار دوبعدی آب در زهکشهای نصب شده در دو عمق مختلف (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · کالیبراسیون و بهینه سازی سیفون آبگیری از کانالتها (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · مقدار ضریب دبی در روزنه های مستطیلی شرایط مستغرق و آزاد (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · مقایسه ضرایب هدایت هیدرولیکی به دست آمده از روش چاهک معکوس با روش پمپاژ به داخل چاهک (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · مدیریت بلایای طبیعی ناشی از آب : برآورد دبی دشت سیلابی رودخانه ها (بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب)
  · روشهای غیرسازه ای مدیریت سیلاب
  · بررسی مقادیر حداکثر بارش محتمل در 4 ایستگاه منتخب جنوب شرق ایران به روش آماری (بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب)

  

  آب مقالات دانلود


  ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 27 فروردين ماه، 1388 توسط naderloo  پرینت
  کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

  aramis , aydin_alavi67 , kazemalavi67

  جدیدترین اخبار مرتبط با موضوع:

   سد لار نشت دارد  [ جمعه، 12 بهمن ماه، 1397 ]
   تصفیه آب با فیلترهای پلیمری خودسامان  [ شنبه، 22 ارديبهشت ماه، 1397 ]
   تولید آب آشامیدنی با استفاده از نور خورشید  [ چهارشنبه، 22 فروردين ماه، 1397 ]
   زنگ خطر کم آبی و ایجاد بحران ملی  [ پنجشنبه، 16 فروردين ماه، 1397 ]
   گزارش 57 سال صنعت آب کشور در یک نگاه  [ يكشنبه، 15 مرداد ماه، 1396 ]
   10 راهکار ساده برای صرفه جویی آب  [ جمعه، 30 تير ماه، 1396 ]
   آمار تعداد سدهای کشور  [ پنجشنبه، 11 آذر ماه، 1395 ]
   تصفیه آب با گوی براق در کالیفرنیا  [ جمعه، 19 شهريور ماه، 1395 ]
   8 شرکت آب معدنی متخلف تعطیل شدند  [ يكشنبه، 22 شهريور ماه، 1394 ]
   لزوم تشکیل بانک آب در کشور  [ جمعه، 25 ارديبهشت ماه، 1394 ]
   آلودگی آب با فیلتر سیگار  [ پنجشنبه، 28 اسفند ماه، 1393 ]
   باروری ابرهای تهران پس از ۲ سال  [ دوشنبه، 6 بهمن ماه، 1393 ]

  در مورخه : دوشنبه، 26 دي ماه، 1390توسط
  (مشخصات کاربر gomar | ارسال پیغام شخصی)

  سلام نحوه دانلود این مقالات به چه نحو است خواهش میکنم را هنمایی کنید     باسپاس

   
  نام شما: [ کاربر جدید ]

  نظر:
  کد امنیتی
  کد امنیتی

    [ بازگشت ]

  بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
  برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
  امتیاز دهی به مطلب
  انتخاب ها

   فایل پی دی اف فایل پی دی اف

   گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

   ارسال به دوستان ارسال به دوستان

   گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

  اشتراک گذاري مطلب
  تلگرامگوگل پلاسفیس بوکتویترlinkedinیاهو مسنجرAndroid
  Google Bookmarks