دوشنبه، 17 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  دانلود مقالاتی در خصوص آب 7
  دانلود مقالاتی در خصوص آب 7
  کلیه مطالب و لینک های معرفی شده در چندین بخش و مربوط به سایت ایرانسازه بوده و مستقیما از هاست آن سایت دانلود میگردد در این بحث لینک های مرتبط  با محیط زیست سایت ایرانسازه جمع آوری گردیده تا دسترسی آسان تری به آنها بوجود آید سعی ما بر انتشار و در دسترس بیشتر قرار دادن اطلاعات سایت مذکور است و دیگر هیچ، لینک ها به صورت مستقیم فایل های PDF مربوطه را دانلود مینماید ویا به صورت غیر مستقیم از سایت مذکور.


  برای استفاده از مطالب ذیل بایستی فایل pdf که در لینک های ذیل وجود دارد را بر روی کامپیوتر خود با استفاده از کلیک سمت راست موس روی گزینه مورد نیاز
  و انتخاب گزینه save to target  و یا  Save Link as دانلود نمایید وهمچنین میتوانید از برنامه های مدیریت دانلود برای دانلود بهتر و مطمئن تر(نظیر Internet Download Manager و...) استفاده کنید.
  به امید موفقیت روز افزون شما
  سایت موژ -مهندسی آب و فاضلاب،بهداشت محیط زیست و بهداشت حرفه ای
  · بررسی وضعیت سیل کشور، مشکلات و تنگناها (جبار وطن پناه)
  · مطالعات مهار سیلاب و ساماندهی رودخانه قمرود در محدوده شهر قم (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · بررسی عملکرد هیدرولیکی صافی های خود تمیز کن (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · بررسی نقش تاسیسات کنترلی در مهار سیلاب دشت امام زاده جعفر گچساران (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · تلفیق مدل­های HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبیه سازی سیلاب (مطالعه موردی: حوزه جاغرق) (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · شبیه سازی جریان در مسیل ها با استفاده از مدل های هیدرودینامیک، بمنظور کنترل و مدیریت سیلاب های شهری (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · بررسی اثرات زمین شناسی محیط زیستی برواحدهای رخساره ای زمین(مسیلها (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · طرح آبخیزداری شهری راهکاری مناسب از سیل گیری شهرها (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · مدل سازی عددی انتشار آلودگی در مسیل ها (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · شناسایی شبکه مسیلهای تأثیرگذار بر شهر اردستان با هدف ارائه راهکارهای مدیریتی و پیشنهاد سازه‌های اجرایی (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (به نقل از نشریه الکترونیکی دانشکده فنی تهران)
  · مسیل ها ، شاخص های برخط مدیریت آبخیزهای شهری (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · دریاچه های شهری راهکاری جدید در کنترل سیلاب (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · بررسی عوامل موثر بر ایجاد سیل در آبخیز های شهری و راه های کنترل آن (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · کاربرد مدل هیدرولوژیکی (AGREE method) در مدیریت مسیل ها (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · بررسی وضعیت رسوبگذاری و فرسایش پذیری رودخانه ها و مسیل های عمده استان اصفهان (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · بررسی تاثیر مسیل بحره به عنوان فیوز ، جهت کنترل سیلاب رودخانه ای کارون در دو وضعیت موجود و اصلاح شده (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · مقایسه روش های منطقی و Swmm در تعیین دبی سیلاب مسیل ها (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · بررسی اثرات توسعه شهری بر مسیل ها (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · مسیل ها ، شاخص های برخط مدیریت آبخیزهای شهری (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · حکمرانی در مدیریت بهم پیوسته منابع آب (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · ارزیابی کیفیت آبهای ساحلی استان هرمزگان با استفاده از شاخص OECD و روش مقیاس ماده مغذی (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · پهنه بندی ضریب فرسایندگی باران در ایران (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · کاربرد روش بدون مشﺑﻨﺪی در شبیه‌سازی جریان با سطح نامنظم (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تحلیل جریان غیردارسی درون مصالح سنگریزه ای با استفاده از تئوری جریانهای متغیر تدریجی (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بررسی و تعیین میزان تاثیر عوامل مختلف بر بروز سیلاب در شمال کشور (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تاثیر وجود رسوبات معلق در جریان برضریب ثابت پروفیل سرعت لگاریتمی (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعـی در تخمین جریانات رودخانه‌ای (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · مقایسه روشهای مختلف مدلسازی عددی یک بعدی جریان دو فازه در محیط متخلخل و اثر شرائط مختلف اولیه بر خطای بقاء جرم (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تبیین مدل نفوذپذیری مفهومی و تبدیل باران خام به باران خالص در حوزه های آبریز جنوبی ایران (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · مدلسازی عددی دقیق جریان جزرومدی انتقالی دو بعدی در خورها (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · ارزیابی اهمیت بهره گیری از روش های بهینه (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بعد فرکتالی و مشخصات هیدرولوژیکی حوزه های آبخیز (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · مکانیسم بارورسازی ابر فوق سرد با تأکید بر بارش در محدوده جنوب شرق کشور و ارزیابی اثرات زیست محیطی آن (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · مدل ریاضی برآورد حداکثر دبی میانگین روزانه و ارائه سیستم هشدار سیلاب هیدرومتریک در حوزه آبریز هلیل رود ـ سد مخزنی (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · پهنه بندی و تحلیل فراوانی سیلاب زشک مشهد در گذر از میان طرح های عمرانی (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · تعیین الگوی زمانی بارندگی برای محاسبه سیلاب طرح (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · هیدروانفورماتیک و کاربرد آن در مطالعه طرحهای آبی (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بررسی تجربی تأثیر تعداد پره های رانر در ارتعاشات (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بررسی عددی کاویتاسیون در توربین های فرانسیس سد شهید عباسپور (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تأثیر زاویه برخورد جریان در کنترل و کاهش آب‌‌شستگی پایه‌های مستطیلی پیشانی‌گرد شکاف‌دار پل (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بررسی اثر انتخاب گام زمانی و مکانی در شبیه‌سازی میزان شوری به کمک برنامه MIKE 11 (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · کلان شهر تهران از منظر پایداری آب شهری (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · مقایسه روندیابی سیل در کانال‌های فرسایشی و غیرفرسایشی (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بررسی عددی جریان چگالی در حوضچه‏های رسوبگذار دایروی (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بررسی تأثیر پدیده های نوسانات اطلس شمالی وجنوبی بر دماوبارش حوزه (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · کاربرد روش گردابه در تحلیل میدان اطراف استوانه های دایروی (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · کاربرد روش PIV در جریان سیال لایه ای (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بررسی پدیده تبادل جریان دو لایه غیردائمی با اثرات اصطکاک در کانال‌هایی با تنگ شدگی جانبی" (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · مدلسازی بهره‌برداری از مخزن به منظور کنترل سیلاب با استفاده از روش تحلیل دینامیک سیستم (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · استفاده از روش VOF در تعیین سطح مشترک جریان آشفته دو فازی (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · آبشستگی در شرایط آب صاف در اطراف گروه پایه (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · شبیه سازی ماندگار شبکه های سیالات مختلف شامل آب ، گاز و نفت (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تاثیر کربن فعال بر روی کیفیت آب شرب بندرعباس (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بررسی کفایت ظرفیت مخزن سد زاینده رود در شرایط تکمیل طرحهای انتقال بین حوزه ای آب (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تخصیص بهینه آب در مخازن دو منظوره آبیاری- آبرسانی (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · کاربرد لزجت مصنوعی مناسب شبکه بی‌ساختار در حل عددی جریان‌ دوبعدی غیر‌ماندگار روی بستر با شیب‌ متغیر و اصطکاک ناچیز (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · رابطه بین فشار و نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تعیین توزیع فشار دینامیکی جت¬های قائم در حوضچه¬های استغراق تحت اثر ابعاد حوضچه با استفاده از Pressure Transducers (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · کاربرد GIS در مدیریت سیستمهای حوادث و اتفاقات (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · شبیه سازی سه بعدی رفتار پلاستیک مواد وابسته به فشار هیدرواستاتیک با استفاده از مدل پلاستیسیته Cap (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · مدلسازی عددی الگوی سه بعدی جریان در آبگیر جانبی (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · تعیین و بررسی تداوم اعتبار روابط دبی-اشل در رودخانه سیمینه رود (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · بررسی تاُثیر عرض اولیه حفره ناشی از برداشت شن و ماسه بر روند جابجایی آن (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · کاربرد تحلیل سری‌های زمانی در پیش‌بینی تقاضای روزانه آب شهر تهران (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · ارائه یک رابطه برای پیش بینی مصرف روزانه آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
  · تحلیل اجزاء محدود جریان سطح آزاد در سرریز با روش حجم سیال (اولین کنگره ملی مهندسی عمران)
  · کاربرد پیل سوختی در واحد تصفیه فاضلاب (به نقل از سایت سیویلیکا)
  · هفتمین،هشتمین و نهمین همایش کمیته ملی آبیاری (به نقل از وبلاگ پرنده سفید)
  · دهمین و یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (به نقل از وبلاگ پرنده سفید)
  · اولین همایش بررسی مشکلات شبکه های آبیاری،زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی (به نقل از وبلاگ پرنده سفید)
  · نخستین کنفرانس تجربه های ساخت شبکه های زهکشی (به نقل از وبلاگ پرنده سفید)
  · همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (به نقل از وبلاگ پرنده سفید)
  · دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک (به نقل از وبلاگ پرنده سفید)
  · همایش بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب (به نقل از وبلاگ پرنده سفید)
  · بررسی پتاسیل فرسایش هیدرولیکی در تونل های آب بر (به نقل از سایت سیویلیکا دات آی آر)
  · خشکسالی، علل و پیامدها
  · راههای مقابله با خشکسالی
  · فرسایش دیواره رودخانه

  

  آب مقالات دانلود


  ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 27 فروردين ماه، 1388 توسط naderloo  پرینت
  کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

  aramis , MajidHSE , 09135234172 , aydin_alavi67 , kazemalavi67

  جدیدترین اخبار مرتبط با موضوع:

   سد لار نشت دارد  [ جمعه، 12 بهمن ماه، 1397 ]
   تصفیه آب با فیلترهای پلیمری خودسامان  [ شنبه، 22 ارديبهشت ماه، 1397 ]
   تولید آب آشامیدنی با استفاده از نور خورشید  [ چهارشنبه، 22 فروردين ماه، 1397 ]
   زنگ خطر کم آبی و ایجاد بحران ملی  [ پنجشنبه، 16 فروردين ماه، 1397 ]
   گزارش 57 سال صنعت آب کشور در یک نگاه  [ يكشنبه، 15 مرداد ماه، 1396 ]
   10 راهکار ساده برای صرفه جویی آب  [ جمعه، 30 تير ماه، 1396 ]
   آمار تعداد سدهای کشور  [ پنجشنبه، 11 آذر ماه، 1395 ]
   تصفیه آب با گوی براق در کالیفرنیا  [ جمعه، 19 شهريور ماه، 1395 ]
   8 شرکت آب معدنی متخلف تعطیل شدند  [ يكشنبه، 22 شهريور ماه، 1394 ]
   لزوم تشکیل بانک آب در کشور  [ جمعه، 25 ارديبهشت ماه، 1394 ]
   آلودگی آب با فیلتر سیگار  [ پنجشنبه، 28 اسفند ماه، 1393 ]
   باروری ابرهای تهران پس از ۲ سال  [ دوشنبه، 6 بهمن ماه، 1393 ]

  در مورخه : چهارشنبه، 29 ارديبهشت ماه، 1389
  من به چند مقاله در مورد سیل و سیلاب نیاز دارم.

  در مورخه : چهارشنبه، 29 ارديبهشت ماه، 1389
  من به چند مقاله در مورد سیل و سیلاب نیاز دارم.
   
  نام شما: [ کاربر جدید ]

  نظر:
  کد امنیتی
  کد امنیتی

    [ بازگشت ]

  بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
  برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
  امتیاز دهی به مطلب
  انتخاب ها

   فایل پی دی اف فایل پی دی اف

   گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

   ارسال به دوستان ارسال به دوستان

   گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

  اشتراک گذاري مطلب
  تلگرامگوگل پلاسفیس بوکتویترlinkedinیاهو مسنجرAndroid
  Google Bookmarks