شنبه، 17 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : میکروبیولوژی آب

بررسی آلودگی میکروبی سالمونلا-تخم انگل-Ecoli O-H و

(بررسی آلودگی میکروبی سالمونلا-تخم انگل-Ecoli O-H و آزمون تشخیص سمیت لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی)

(510 مشاهده)
دانلود نرم افزار مدل‌سازی سیستم‌های آب

(دانلود نرم افزار مدل‌سازی سیستم‌های آب زیرزمینی Aquaveo GMS v7.1.7)

(1037 مشاهده)
بررسي اثربازدارندگي Ulva Lactuca بر رشد و فعاليت برخي

(بررسي اثربازدارندگي Ulva Lactuca بر رشد و فعاليت برخي از باكتريهاي روده اي در سيستم آبي و آزمايشهاي كوتاه مدت)

(597 مشاهده)
بررسي فون و فلور ميكروبي در آب استخرهاي

(بررسي فون و فلور ميكروبي در آب استخرهاي اهواز)

(760 مشاهده)
بررسي آلودگي ميكروبي آب شرب شهر رابر در استان

(بررسي آلودگي ميكروبي آب شرب شهر رابر در استان كرمان در سال 78)

(717 مشاهده)
بررسي ارتباط بين آلودگي ميكروبي و عوامل فيزيكي و

(بررسي ارتباط بين آلودگي ميكروبي و عوامل فيزيكي و شيميايي در بخشي از زاينده رود اصفهان)

(653 مشاهده)
بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب، آب انبارهاي

(بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب، آب انبارهاي شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان)

(432 مشاهده)
بررسي آلودگي هاي قارچي ، انگلي و ميكروبي

(بررسي آلودگي هاي قارچي ، انگلي و ميكروبي استخرهاي عمومي شهر اروميه در سال 1379)

(607 مشاهده)
بررسي آلودگي ميكروبي در 50 نمونه يخ قالبي جمع آوري

(بررسي آلودگي ميكروبي در 50 نمونه يخ قالبي جمع آوري شده از نقاط مختلف شهر تهران در مركز تحقيقاتي و آموزشي علوم آزمايشگاهي)

(467 مشاهده)
بررسي شاخص هاي آلودگي بيولوژيكي در منابع آب

(بررسي شاخص هاي آلودگي بيولوژيكي در منابع آب آشاميدني شهرستان مباركه)

(697 مشاهده)
بررسي منابع و عوامل موثر در آلودگي نمكي منابع آب

(بررسي منابع و عوامل موثر در آلودگي نمكي منابع آب در منطقه اردبيل)

(439 مشاهده)
بررسي مروري عوامل رشد مجدد باكتريهاي كليفرم و

(بررسي مروري عوامل رشد مجدد باكتريهاي كليفرم و تشكيل بيوفيلم ميكروبي در داخل شبكه هاي توزيع آب آشاميدني)

(535 مشاهده)
تاثير لندفيل مشهد بر آلودگي منابع آب

(تاثير لندفيل مشهد بر آلودگي منابع آب زيرزميني)

(419 مشاهده)
بررسي منابع و عوامل آلوده كننده قنات زارچ در

(بررسي منابع و عوامل آلوده كننده قنات زارچ در شهرستان يزد)

(636 مشاهده)
بررسي باكتريولوژيكي آب آشاميدني وضعيت آزمايشگاه

(بررسي باكتريولوژيكي آب آشاميدني وضعيت آزمايشگاه و آمار كلر سنجي شهرستان بهار)

(625 مشاهده)
بررسي اثر سديم دي استات در دماي 20c ـ بر

(بررسي اثر سديم دي استات در دماي 20c ـ بر فلورباكتريايي و باكتريهاي سرماگراوپرتئوليتيك ميگو در زمانهاي مورد آزمايش (پوستر))

(617 مشاهده)
بررسي ميزان اشرشياكلي و استرپتوكوكوس فيكاليس در

(بررسي ميزان اشرشياكلي و استرپتوكوكوس فيكاليس در آبهاي ساحلي منطقه مازندران و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني (مطالعات موردي))

(497 مشاهده)
غير فعال كردن ميكروارگانيسم هاي موجود در آ‎ب

(غير فعال كردن ميكروارگانيسم هاي موجود در آ‎ب توسط اوزن ( باكتريهاي گرم مثبت و مخمرها))

(520 مشاهده)
كيفيت باكتريولوژيك آب ميوه و بستني در شهر خرم

(كيفيت باكتريولوژيك آب ميوه و بستني در شهر خرم آباد)

(548 مشاهده)
بررسي انتشار گونه‌هاي جنس آئروموناس در آب‌هاي

(بررسي انتشار گونه‌هاي جنس آئروموناس در آب‌هاي محيطي پس از سيل در استان گلستان شهريور ماه 1380)

(462 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload