سه شنبه، 4 آذر ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
این بلوک در حال حاضر فاقد محتوی می باشد .
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : طراحی تصفیه خانه فاضلاب

مهندسی مجدد تصفیه خانه لاگونی شهرک صدرای شیراز

(مهندسی مجدد تصفیه خانه لاگونی شهرک صدرای شیراز با لحاظ نمودن تصفیه غیرهوازی ویژه)

(1081 مشاهده)
به عنوان یک بیومارکر در ارزیابی مواجهه شغلی با

(به عنوان یک بیومارکر در ارزیابی مواجهه شغلی با منگنز Ratio- MIR Manganese-Iron نسبت منگنز به آهن خون)

(1022 مشاهده)
پاورپوينت امکان سنجی ارتقاء راندمان زیست محیطی

(پاورپوينت امکان سنجی ارتقاء راندمان زیست محیطی سیستم های تصفیه فاضلاب های شهری به روش لجن فعال و AHP)

(742 مشاهده)
استفاده مجدد از لجن تصفيه خانه فاضلاب هاي شهري با

(استفاده مجدد از لجن تصفيه خانه فاضلاب هاي شهري با AHP)

(788 مشاهده)
احياء نيترات توسط آهن

(احياء نيترات توسط آهن عنصري)

(775 مشاهده)
مطالعه وضعيت آب زيرزميني در يكي از شهرهاي جنوبي

(مطالعه وضعيت آب زيرزميني در يكي از شهرهاي جنوبي استان خراسان و حذف آلاينده هاي آن)

(967 مشاهده)
تهيه ازن و استفاده از آن در حذف دترجنت از آب و

(تهيه ازن و استفاده از آن در حذف دترجنت از آب و فاضلاب)

(874 مشاهده)
كاربرد توام فرايندهاي هوادهي و جذب با كربن فعال

(كاربرد توام فرايندهاي هوادهي و جذب با كربن فعال دانه اي جهت حذف آلاينده‌هاي آلي از آب آشاميدني)

(1064 مشاهده)
مطالعه كارايي سيستم FAS در مقياس پايلوت براي تصفيه

(مطالعه كارايي سيستم FAS در مقياس پايلوت براي تصفيه فاضلاب كارخانه شير پاستوريزه تهران)

(926 مشاهده)
بررسي كيفيت لجن تصفيه‌خانه هاي اصفهان و مقايسه

(بررسي كيفيت لجن تصفيه‌خانه هاي اصفهان و مقايسه با استانداردهاي زيست محيطي براي مصارف مختلف)

(1016 مشاهده)
بررسي كارآيي هاضم هاي بيهوازي تصفيه‌خانه هاي

(بررسي كارآيي هاضم هاي بيهوازي تصفيه‌خانه هاي فاضلاب استان اصفهان درحذف كليفرمها، سالمونلا و تخم انگلها از لجن فعال)

(708 مشاهده)
برر+A19:C50سي شرايط جهت توليد نوشيدني تخميري كفير از

(برر+A19:C50سي شرايط جهت توليد نوشيدني تخميري كفير از آب پنير)

(991 مشاهده)
راه اندازي راكتور UASB براي تصفيه فاضلاب

(راه اندازي راكتور UASB براي تصفيه فاضلاب نفت)

(727 مشاهده)
بررسي ارتباط بين عملكرد سيستم لجن فعال با تك

(بررسي ارتباط بين عملكرد سيستم لجن فعال با تك ياخته هاي موجود در تانك هوادهي)

(627 مشاهده)
عملكرد لاگونهاي

(عملكرد لاگونهاي بيهوازي)

(960 مشاهده)
استفاده مجدد از فاضلاب تصفيه شده جهت آبياري در

(استفاده مجدد از فاضلاب تصفيه شده جهت آبياري در مجتمع صنايع لاستيك يزد)

(612 مشاهده)
نقش سيليوفوراها در تصفيه بيولوژيك فاضلات صنعتي

(نقش سيليوفوراها در تصفيه بيولوژيك فاضلات صنعتي كارخانه صابون سازي گلناز كرمان)

(677 مشاهده)
جوانب كاربرد فرايندهاي زيستي مبتني بر جذب و رشد

(جوانب كاربرد فرايندهاي زيستي مبتني بر جذب و رشد چسبيده در تصفيه فاضلابهاي صنعتي)

(583 مشاهده)
حذف فلزات سنگين توسط نيزارهاي

(حذف فلزات سنگين توسط نيزارهاي مصنوعي)

(551 مشاهده)
بررسي كارآيي سيستم لجن فعال بدون برگشت لجن و با

(بررسي كارآيي سيستم لجن فعال بدون برگشت لجن و با جريان پيوسته)

(893 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload