چهارشنبه، 24 مرداد ماه، 1397
سبد خرید
رهگیری سفارش
شماره فاکتور را وارد نمایید

آمار کاربران
reload
تبلیغات

تلگرام موژ

موژ دانشنامه بهداشت محیط: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : طراحی تصفیه خانه فاضلاب

مهندسی مجدد تصفیه خانه لاگونی شهرک صدرای شیراز

(مهندسی مجدد تصفیه خانه لاگونی شهرک صدرای شیراز با لحاظ نمودن تصفیه غیرهوازی ویژه)

(518 مشاهده)
به عنوان یک بیومارکر در ارزیابی مواجهه شغلی با

(به عنوان یک بیومارکر در ارزیابی مواجهه شغلی با منگنز Ratio- MIR Manganese-Iron نسبت منگنز به آهن خون)

(522 مشاهده)
پاورپوينت امکان سنجی ارتقاء راندمان زیست محیطی

(پاورپوينت امکان سنجی ارتقاء راندمان زیست محیطی سیستم های تصفیه فاضلاب های شهری به روش لجن فعال و AHP)

(409 مشاهده)
استفاده مجدد از لجن تصفيه خانه فاضلاب هاي شهري با

(استفاده مجدد از لجن تصفيه خانه فاضلاب هاي شهري با AHP)

(435 مشاهده)
احياء نيترات توسط آهن

(احياء نيترات توسط آهن عنصري)

(486 مشاهده)
مطالعه وضعيت آب زيرزميني در يكي از شهرهاي جنوبي

(مطالعه وضعيت آب زيرزميني در يكي از شهرهاي جنوبي استان خراسان و حذف آلاينده هاي آن)

(729 مشاهده)
تهيه ازن و استفاده از آن در حذف دترجنت از آب و

(تهيه ازن و استفاده از آن در حذف دترجنت از آب و فاضلاب)

(623 مشاهده)
كاربرد توام فرايندهاي هوادهي و جذب با كربن فعال

(كاربرد توام فرايندهاي هوادهي و جذب با كربن فعال دانه اي جهت حذف آلاينده‌هاي آلي از آب آشاميدني)

(801 مشاهده)
مطالعه كارايي سيستم FAS در مقياس پايلوت براي تصفيه

(مطالعه كارايي سيستم FAS در مقياس پايلوت براي تصفيه فاضلاب كارخانه شير پاستوريزه تهران)

(667 مشاهده)
بررسي كيفيت لجن تصفيه‌خانه هاي اصفهان و مقايسه

(بررسي كيفيت لجن تصفيه‌خانه هاي اصفهان و مقايسه با استانداردهاي زيست محيطي براي مصارف مختلف)

(740 مشاهده)
بررسي كارآيي هاضم هاي بيهوازي تصفيه‌خانه هاي

(بررسي كارآيي هاضم هاي بيهوازي تصفيه‌خانه هاي فاضلاب استان اصفهان درحذف كليفرمها، سالمونلا و تخم انگلها از لجن فعال)

(449 مشاهده)
برر+A19:C50سي شرايط جهت توليد نوشيدني تخميري كفير از

(برر+A19:C50سي شرايط جهت توليد نوشيدني تخميري كفير از آب پنير)

(692 مشاهده)
راه اندازي راكتور UASB براي تصفيه فاضلاب

(راه اندازي راكتور UASB براي تصفيه فاضلاب نفت)

(497 مشاهده)
بررسي ارتباط بين عملكرد سيستم لجن فعال با تك

(بررسي ارتباط بين عملكرد سيستم لجن فعال با تك ياخته هاي موجود در تانك هوادهي)

(426 مشاهده)
عملكرد لاگونهاي

(عملكرد لاگونهاي بيهوازي)

(724 مشاهده)
استفاده مجدد از فاضلاب تصفيه شده جهت آبياري در

(استفاده مجدد از فاضلاب تصفيه شده جهت آبياري در مجتمع صنايع لاستيك يزد)

(379 مشاهده)
نقش سيليوفوراها در تصفيه بيولوژيك فاضلات صنعتي

(نقش سيليوفوراها در تصفيه بيولوژيك فاضلات صنعتي كارخانه صابون سازي گلناز كرمان)

(460 مشاهده)
جوانب كاربرد فرايندهاي زيستي مبتني بر جذب و رشد

(جوانب كاربرد فرايندهاي زيستي مبتني بر جذب و رشد چسبيده در تصفيه فاضلابهاي صنعتي)

(342 مشاهده)
حذف فلزات سنگين توسط نيزارهاي

(حذف فلزات سنگين توسط نيزارهاي مصنوعي)

(336 مشاهده)
بررسي كارآيي سيستم لجن فعال بدون برگشت لجن و با

(بررسي كارآيي سيستم لجن فعال بدون برگشت لجن و با جريان پيوسته)

(522 مشاهده)
[ بازگشت ]