چهارشنبه، 13 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : کمپوست مواد زائد جامد

بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در

(بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در کارکنان فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی)

(679 مشاهده)
طراحی و اجرای کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی جهت

(طراحی و اجرای کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی جهت آموزش عملی دروس ایمنی صنعتی به دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای)

(695 مشاهده)
دانلود مقالات تولید کمپوست از زباله و لجن

(دانلود مقالات تولید کمپوست از زباله و لجن فاضلاب)

(1270 مشاهده)
بررسي تهيه كمپوست از زباله هاي خانگي با استفاده

(بررسي تهيه كمپوست از زباله هاي خانگي با استفاده از كرم خاكي ايزنيافوئتيدا(Eisenia foetida))

(573 مشاهده)
پاكسازي بيولوژيكي و كنترل آلاينده ها ب استفاده

(پاكسازي بيولوژيكي و كنترل آلاينده ها با استفاده از كمپوست)

(508 مشاهده)
تثبيت تكميلي لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب

(تثبيت تكميلي لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با استفاده از روش كمپوست هوازي با اضافه كردن مواد حجيم كننده)

(631 مشاهده)
سنجش بو در تاسيسات توليد

(سنجش بو در تاسيسات توليد كمپوست)

(764 مشاهده)
تهيه كمپوست بوسيله كرمهاي خاكي

(تهيه كمپوست بوسيله كرمهاي خاكي (VERMICOMPOSTING))

(790 مشاهده)
تعيين نسبت C/N و فلزات سنگين مواد حجيم كننده مورد

(تعيين نسبت C/N و فلزات سنگين مواد حجيم كننده مورد استفاده در فرايند تهيه كمپوست از لجن فعال)

(881 مشاهده)
مقايسه كمپوست هوازي با كمپوست تهيه شده توسط كرم

(مقايسه كمپوست هوازي با كمپوست تهيه شده توسط كرم خاكي ورمي كمپوست از نظر زمان رسيدن و كيفيت ميكروبي و شيميايي)

(870 مشاهده)
بررسي توليد كمپوست از مواد زائد خانگي به روش

(بررسي توليد كمپوست از مواد زائد خانگي به روش هوازي و كرم خاكي و تاثير متناوب بارگذاري بر آن)

(879 مشاهده)
مقادير فلزات سنگين در كمپوست هوازي و ورمي كمپوست

(مقادير فلزات سنگين در كمپوست هوازي و ورمي كمپوست لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و مقايسه آن با مقادير استاندارد)

(727 مشاهده)
بررسي كيفيت شيمياي و ارزش كودي ورمي كمپوست تهيه

(بررسي كيفيت شيمياي و ارزش كودي ورمي كمپوست تهيه شده از لجن فاضلاب شهري اصفهان)

(859 مشاهده)
مقايسه كيفيت شيميايي كمپوست و ورمي كمپوست توليد

(مقايسه كيفيت شيميايي كمپوست و ورمي كمپوست توليد شده از ضايعات چغندر قند)

(805 مشاهده)
بررسي مقدار كمپوست توليد شده در كارخانه

(بررسي مقدار كمپوست توليد شده در كارخانه كمپوست)

(652 مشاهده)
تهيه كود آلي كمپوست از فضولات روستايي در شهرستان

(تهيه كود آلي كمپوست از فضولات روستايي در شهرستان بابل)

(633 مشاهده)
تعيين آزمايشگاهي كيفيت كود كمپوست توليدي از

(تعيين آزمايشگاهي كيفيت كود كمپوست توليدي از فضولات دامي از نظر ميزان اسيديته، درصد رطوبت، درصد خاكستر، ميزان فسفر، پتاسيم و ازت در روستاي چهچهه شهر مشهد در سال 1388)

(737 مشاهده)
مقررات و استانداردهاي فيزيكي، شيمياي و

(مقررات و استانداردهاي فيزيكي، شيمياي و بيولوژيكي كمپوست)

(883 مشاهده)
خطرات زيست محيطي استفاده از كمپوست خاصل از مخلوط

(خطرات زيست محيطي استفاده از كمپوست خاصل از مخلوط زباله هاي شهري در شهرهاي ايران)

(715 مشاهده)
بررسي توليد ورمي كمپوست

(بررسي توليد ورمي كمپوست Vermicomposting)

(836 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload