چهارشنبه، 13 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : بهداشت حرفه ای

ارتباط بین بارکاری-عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در

(ارتباط بین بارکاری-عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در مونتاژکاران واحد تولید قطعات خودرو)

(694 مشاهده)
استفاده از شاخص حرکت و کمک در جابجایی بیماران

(استفاده از شاخص حرکت و کمک در جابجایی بیماران بیمارستانی برای ارزیابی ریسک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در کادر بیمارستانی)

(797 مشاهده)
بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت های

(بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت های منتخب)

(604 مشاهده)
بررسی علل مراجعین تغییر شغل به کمیسیون های پزشکی

(بررسی علل مراجعین تغییر شغل به کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی)

(654 مشاهده)
ضرورت اجرای مداخلات تلفیقی در صنایع

(ضرورت اجرای مداخلات تلفیقی در صنایع مونتاژ)

(544 مشاهده)
بررسی تاثیر اضافه وزن بر شاخص های استرین گرمایی

(بررسی تاثیر اضافه وزن بر شاخص های استرین گرمایی در شرایط آب و هوایی گرم و خشک)

(560 مشاهده)
فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در شاغلین یک

(فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در شاغلین یک صنعت)

(510 مشاهده)
ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار فیزیکی و بیماری

(ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار فیزیکی و بیماری آسم)

(539 مشاهده)
بررسی استرس شغلی و عوامل فردی و شغلی مرتبط با آن

(بررسی استرس شغلی و عوامل فردی و شغلی مرتبط با آن در کارکنان یک صنعت)

(574 مشاهده)
بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با دمای دهانی در

(بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با دمای دهانی در مواجهه با شرایط گرم آزمایشگاهی در دو سطح فعالیت)

(514 مشاهده)
ارتباط بین اضافه وزن و ضربان قلب افراد در دو سطح

(ارتباط بین اضافه وزن و ضربان قلب افراد در دو سطح بار کاری و در مواجهه با آب و هوای گرم در شرایط کنترل شده اصفهان)

(606 مشاهده)
اعتبار سنجی مقیاس قضاوت ذهنی subjectivejudgment scales

(اعتبار سنجی مقیاس قضاوت ذهنی subjectivejudgment scales گرمایی برای ارزیابی استرس گرمایی در شرایط آزمایشگاهی)

(586 مشاهده)
های تقلیل فشار گاز شهری - بکارگیری یک متدلوژی

(های تقلیل فشار گاز شهری - بکارگیری یک متدلوژی جامع برای تحلیل و مدیریت ریسک انفجار در ایستگاه TBS با استفاده از ترکیب روشهای FMEA- FuHA- TESEO- Bow tie)

(660 مشاهده)
بررسی میزان تأثیر نانوذره ی اکسید روی بر

(بررسی میزان تأثیر نانوذره ی اکسید روی بر پارامترهای اسپرم انسانی)

(569 مشاهده)
بررسی مقایسه ای مواجهه شغلی با استرس گرمایی در

(بررسی مقایسه ای مواجهه شغلی با استرس گرمایی در خشکشویی های مدرن و قدیمی شهر قم)

(538 مشاهده)
ارزیابی مطلوبیت روشنایی مصنوعی در سنگبری های

(ارزیابی مطلوبیت روشنایی مصنوعی در سنگبری های منتخب استان قم)

(499 مشاهده)
میزان مواجهه با بنزن -تولوئن-زایلن و اتیل بنزن به

(میزان مواجهه با بنزن -تولوئن-زایلن و اتیل بنزن به روش میکرو استخراج از فاز جامد و کروماتوگرافی گازی در پمپ بنزین های شهر یزد)

(575 مشاهده)
بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در

(بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان درمانی و اداری بیمارستان شفا)

(687 مشاهده)
بررسی ارتباط بین پارامترهای محیطی با دمای دهانی

(بررسی ارتباط بین پارامترهای محیطی با دمای دهانی و ضربان قلب در زنان با پوشش اسلامی تحت شرایط جوی کنترل شده آزمایشگاهی)

(558 مشاهده)
بررسی شاخص توانایی انجام کار WAI در بین کارمندان

(بررسی شاخص توانایی انجام کار WAI در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

(621 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload