چهارشنبه، 5 آذر ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
این بلوک در حال حاضر فاقد محتوی می باشد .
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : بهداشت حرفه ای

ارتباط بین بارکاری-عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در

(ارتباط بین بارکاری-عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در مونتاژکاران واحد تولید قطعات خودرو)

(769 مشاهده)
استفاده از شاخص حرکت و کمک در جابجایی بیماران

(استفاده از شاخص حرکت و کمک در جابجایی بیماران بیمارستانی برای ارزیابی ریسک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در کادر بیمارستانی)

(869 مشاهده)
بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت های

(بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت های منتخب)

(673 مشاهده)
بررسی علل مراجعین تغییر شغل به کمیسیون های پزشکی

(بررسی علل مراجعین تغییر شغل به کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی)

(726 مشاهده)
ضرورت اجرای مداخلات تلفیقی در صنایع

(ضرورت اجرای مداخلات تلفیقی در صنایع مونتاژ)

(620 مشاهده)
بررسی تاثیر اضافه وزن بر شاخص های استرین گرمایی

(بررسی تاثیر اضافه وزن بر شاخص های استرین گرمایی در شرایط آب و هوایی گرم و خشک)

(644 مشاهده)
فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در شاغلین یک

(فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در شاغلین یک صنعت)

(577 مشاهده)
ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار فیزیکی و بیماری

(ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار فیزیکی و بیماری آسم)

(613 مشاهده)
بررسی استرس شغلی و عوامل فردی و شغلی مرتبط با آن

(بررسی استرس شغلی و عوامل فردی و شغلی مرتبط با آن در کارکنان یک صنعت)

(641 مشاهده)
بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با دمای دهانی در

(بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با دمای دهانی در مواجهه با شرایط گرم آزمایشگاهی در دو سطح فعالیت)

(584 مشاهده)
ارتباط بین اضافه وزن و ضربان قلب افراد در دو سطح

(ارتباط بین اضافه وزن و ضربان قلب افراد در دو سطح بار کاری و در مواجهه با آب و هوای گرم در شرایط کنترل شده اصفهان)

(675 مشاهده)
اعتبار سنجی مقیاس قضاوت ذهنی subjectivejudgment scales

(اعتبار سنجی مقیاس قضاوت ذهنی subjectivejudgment scales گرمایی برای ارزیابی استرس گرمایی در شرایط آزمایشگاهی)

(661 مشاهده)
های تقلیل فشار گاز شهری - بکارگیری یک متدلوژی

(های تقلیل فشار گاز شهری - بکارگیری یک متدلوژی جامع برای تحلیل و مدیریت ریسک انفجار در ایستگاه TBS با استفاده از ترکیب روشهای FMEA- FuHA- TESEO- Bow tie)

(729 مشاهده)
بررسی میزان تأثیر نانوذره ی اکسید روی بر

(بررسی میزان تأثیر نانوذره ی اکسید روی بر پارامترهای اسپرم انسانی)

(646 مشاهده)
بررسی مقایسه ای مواجهه شغلی با استرس گرمایی در

(بررسی مقایسه ای مواجهه شغلی با استرس گرمایی در خشکشویی های مدرن و قدیمی شهر قم)

(613 مشاهده)
ارزیابی مطلوبیت روشنایی مصنوعی در سنگبری های

(ارزیابی مطلوبیت روشنایی مصنوعی در سنگبری های منتخب استان قم)

(569 مشاهده)
میزان مواجهه با بنزن -تولوئن-زایلن و اتیل بنزن به

(میزان مواجهه با بنزن -تولوئن-زایلن و اتیل بنزن به روش میکرو استخراج از فاز جامد و کروماتوگرافی گازی در پمپ بنزین های شهر یزد)

(643 مشاهده)
بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در

(بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان درمانی و اداری بیمارستان شفا)

(757 مشاهده)
بررسی ارتباط بین پارامترهای محیطی با دمای دهانی

(بررسی ارتباط بین پارامترهای محیطی با دمای دهانی و ضربان قلب در زنان با پوشش اسلامی تحت شرایط جوی کنترل شده آزمایشگاهی)

(632 مشاهده)
بررسی شاخص توانایی انجام کار WAI در بین کارمندان

(بررسی شاخص توانایی انجام کار WAI در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

(694 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload