چهارشنبه، 24 مرداد ماه، 1397
سبد خرید
رهگیری سفارش
شماره فاکتور را وارد نمایید

آمار کاربران
reload
تبلیغات

تلگرام موژ

موژ دانشنامه بهداشت محیط: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : آلودگی هوای صنعتی

امکان سنجی پایش بیولوژیکی ترکیبات بنزن و تولوئن

(امکان سنجی پایش بیولوژیکی ترکیبات بنزن و تولوئن در هوای بازدم کارگران تایرسازی)

(170 مشاهده)
حذف فتوکاتالیستی MEK از هوا بوسیله بستر ثابت

(حذف فتوکاتالیستی MEK از هوا بوسیله بستر ثابت Ni-TiO/Clinoptilolite ساخته شده با روش سل ژل)

(513 مشاهده)
بررسی تغییر آلاینده های خروجی از دودکش بخاری گاز

(بررسی تغییر آلاینده های خروجی از دودکش بخاری گاز سوز خانگی در ماه های سرد سال)

(260 مشاهده)
ارزیابی استرس گرمایی با کاربرد شاخص دمای تر

(ارزیابی استرس گرمایی با کاربرد شاخص دمای تر گویسان -شاخص نمره استرین گرمایی و دمای دهانی در شاغلین قنادی شهر اصفهان)

(289 مشاهده)
بررسی تأثیر عوامل شغلی و فردی بر شاخص توانایی کار

(بررسی تأثیر عوامل شغلی و فردی بر شاخص توانایی کار WAI در کارکنان یک شرکت لبنی)

(240 مشاهده)
ارزیابی پارامترهای مرتبط با اسپیرو متری در

(ارزیابی پارامترهای مرتبط با اسپیرو متری در کارگران صنایع مختلف شهرستان تویسرکان)

(256 مشاهده)
مواجهه با ارتعاش و ارتباط آن با آسیب های اندام

(مواجهه با ارتعاش و ارتباط آن با آسیب های اندام فوقانی در رانندگان خودرو های سنگین معدن)

(239 مشاهده)
بررسی میزان مواجهه زنان خانه دار با گاز سرطانزای

(بررسی میزان مواجهه زنان خانه دار با گاز سرطانزای رادون Rn در منازل مسکونی شهر قم)

(498 مشاهده)
بررسی میزان مواجهه شغلی با گرد و غبار چوب در

(بررسی میزان مواجهه شغلی با گرد و غبار چوب در کارگاههای نجاری)

(608 مشاهده)
بومی سازی کدهای بین المللی اخلاق در بهداشت حرفه

(بومی سازی کدهای بین المللی اخلاق در بهداشت حرفه ای مبتنی بر آموزه های دینی- یک دیدگاه)

(518 مشاهده)
بررسی تأثیر تهویه بر غلظت گاز رادون و دز موثر

(بررسی تأثیر تهویه بر غلظت گاز رادون و دز موثر سالانه ناشی از آن در یک معدن زیرزمینی اورانیوم)

(565 مشاهده)
کاهش صدای ایجاد شده در کانال هوا با استفاده از

(کاهش صدای ایجاد شده در کانال هوا با استفاده از جاذب هلمهولتز طراحی شده طبق استاندارد ASHRAE)

(588 مشاهده)
آنالیز بیومارکرهای مواجهه ناشی از استرس

(آنالیز بیومارکرهای مواجهه ناشی از استرس اکسیداتیو در هوای بازدمی افراد مواجهه یافته با سیلیس)

(398 مشاهده)
ارزیابی اثرات خونی،کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه

(ارزیابی اثرات خونی،کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه شغلی با فیوم های آسفالت)

(474 مشاهده)
قیاس نسبت ها در پیش بینی ابعاد آنتروپومتریک

(قیاس نسبت ها در پیش بینی ابعاد آنتروپومتریک جامعه ایرانی)

(395 مشاهده)
جذب بخارات تولوئن در بستر ثابت و سیالی از نانو

(جذب بخارات تولوئن در بستر ثابت و سیالی از نانو زئولیت Y714)

(514 مشاهده)
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاه

(استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاه های صنعتی)

(909 مشاهده)
تعیین میزان مواجهه کارگران با آئروسل های سیلیس

(تعیین میزان مواجهه کارگران با آئروسل های سیلیس کریستالی در صنعت ساختمان)

(319 مشاهده)
بررسی میزان آلودگی هوای فرایند تولید الکترود

(بررسی میزان آلودگی هوای فرایند تولید الکترود جوشکاری و ارائه راهکارهای کنترلی)

(338 مشاهده)
بررسی شاخص های اسپیرومتری و شیوع علائم بیماری

(بررسی شاخص های اسپیرومتری و شیوع علائم بیماری های تنفسی در کشاورزان استان یزد)

(315 مشاهده)
[ بازگشت ]