دوشنبه، 10 آذر ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : آلودگی هوای صنعتی

امکان سنجی پایش بیولوژیکی ترکیبات بنزن و تولوئن

(امکان سنجی پایش بیولوژیکی ترکیبات بنزن و تولوئن در هوای بازدم کارگران تایرسازی)

(409 مشاهده)
حذف فتوکاتالیستی MEK از هوا بوسیله بستر ثابت

(حذف فتوکاتالیستی MEK از هوا بوسیله بستر ثابت Ni-TiO/Clinoptilolite ساخته شده با روش سل ژل)

(856 مشاهده)
بررسی تغییر آلاینده های خروجی از دودکش بخاری گاز

(بررسی تغییر آلاینده های خروجی از دودکش بخاری گاز سوز خانگی در ماه های سرد سال)

(598 مشاهده)
ارزیابی استرس گرمایی با کاربرد شاخص دمای تر

(ارزیابی استرس گرمایی با کاربرد شاخص دمای تر گویسان -شاخص نمره استرین گرمایی و دمای دهانی در شاغلین قنادی شهر اصفهان)

(626 مشاهده)
بررسی تأثیر عوامل شغلی و فردی بر شاخص توانایی کار

(بررسی تأثیر عوامل شغلی و فردی بر شاخص توانایی کار WAI در کارکنان یک شرکت لبنی)

(559 مشاهده)
ارزیابی پارامترهای مرتبط با اسپیرو متری در

(ارزیابی پارامترهای مرتبط با اسپیرو متری در کارگران صنایع مختلف شهرستان تویسرکان)

(564 مشاهده)
مواجهه با ارتعاش و ارتباط آن با آسیب های اندام

(مواجهه با ارتعاش و ارتباط آن با آسیب های اندام فوقانی در رانندگان خودرو های سنگین معدن)

(569 مشاهده)
بررسی میزان مواجهه زنان خانه دار با گاز سرطانزای

(بررسی میزان مواجهه زنان خانه دار با گاز سرطانزای رادون Rn در منازل مسکونی شهر قم)

(962 مشاهده)
بررسی میزان مواجهه شغلی با گرد و غبار چوب در

(بررسی میزان مواجهه شغلی با گرد و غبار چوب در کارگاههای نجاری)

(1121 مشاهده)
بومی سازی کدهای بین المللی اخلاق در بهداشت حرفه

(بومی سازی کدهای بین المللی اخلاق در بهداشت حرفه ای مبتنی بر آموزه های دینی- یک دیدگاه)

(1067 مشاهده)
بررسی تأثیر تهویه بر غلظت گاز رادون و دز موثر

(بررسی تأثیر تهویه بر غلظت گاز رادون و دز موثر سالانه ناشی از آن در یک معدن زیرزمینی اورانیوم)

(1045 مشاهده)
کاهش صدای ایجاد شده در کانال هوا با استفاده از

(کاهش صدای ایجاد شده در کانال هوا با استفاده از جاذب هلمهولتز طراحی شده طبق استاندارد ASHRAE)

(1069 مشاهده)
آنالیز بیومارکرهای مواجهه ناشی از استرس

(آنالیز بیومارکرهای مواجهه ناشی از استرس اکسیداتیو در هوای بازدمی افراد مواجهه یافته با سیلیس)

(910 مشاهده)
ارزیابی اثرات خونی،کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه

(ارزیابی اثرات خونی،کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه شغلی با فیوم های آسفالت)

(1033 مشاهده)
قیاس نسبت ها در پیش بینی ابعاد آنتروپومتریک

(قیاس نسبت ها در پیش بینی ابعاد آنتروپومتریک جامعه ایرانی)

(926 مشاهده)
جذب بخارات تولوئن در بستر ثابت و سیالی از نانو

(جذب بخارات تولوئن در بستر ثابت و سیالی از نانو زئولیت Y714)

(1060 مشاهده)
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاه

(استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاه های صنعتی)

(1511 مشاهده)
تعیین میزان مواجهه کارگران با آئروسل های سیلیس

(تعیین میزان مواجهه کارگران با آئروسل های سیلیس کریستالی در صنعت ساختمان)

(624 مشاهده)
بررسی میزان آلودگی هوای فرایند تولید الکترود

(بررسی میزان آلودگی هوای فرایند تولید الکترود جوشکاری و ارائه راهکارهای کنترلی)

(643 مشاهده)
بررسی شاخص های اسپیرومتری و شیوع علائم بیماری

(بررسی شاخص های اسپیرومتری و شیوع علائم بیماری های تنفسی در کشاورزان استان یزد)

(619 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload