سه شنبه، 19 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : آلودگی هوای صنعتی

امکان سنجی پایش بیولوژیکی ترکیبات بنزن و تولوئن

(امکان سنجی پایش بیولوژیکی ترکیبات بنزن و تولوئن در هوای بازدم کارگران تایرسازی)

(334 مشاهده)
حذف فتوکاتالیستی MEK از هوا بوسیله بستر ثابت

(حذف فتوکاتالیستی MEK از هوا بوسیله بستر ثابت Ni-TiO/Clinoptilolite ساخته شده با روش سل ژل)

(794 مشاهده)
بررسی تغییر آلاینده های خروجی از دودکش بخاری گاز

(بررسی تغییر آلاینده های خروجی از دودکش بخاری گاز سوز خانگی در ماه های سرد سال)

(519 مشاهده)
ارزیابی استرس گرمایی با کاربرد شاخص دمای تر

(ارزیابی استرس گرمایی با کاربرد شاخص دمای تر گویسان -شاخص نمره استرین گرمایی و دمای دهانی در شاغلین قنادی شهر اصفهان)

(538 مشاهده)
بررسی تأثیر عوامل شغلی و فردی بر شاخص توانایی کار

(بررسی تأثیر عوامل شغلی و فردی بر شاخص توانایی کار WAI در کارکنان یک شرکت لبنی)

(479 مشاهده)
ارزیابی پارامترهای مرتبط با اسپیرو متری در

(ارزیابی پارامترهای مرتبط با اسپیرو متری در کارگران صنایع مختلف شهرستان تویسرکان)

(486 مشاهده)
مواجهه با ارتعاش و ارتباط آن با آسیب های اندام

(مواجهه با ارتعاش و ارتباط آن با آسیب های اندام فوقانی در رانندگان خودرو های سنگین معدن)

(482 مشاهده)
بررسی میزان مواجهه زنان خانه دار با گاز سرطانزای

(بررسی میزان مواجهه زنان خانه دار با گاز سرطانزای رادون Rn در منازل مسکونی شهر قم)

(851 مشاهده)
بررسی میزان مواجهه شغلی با گرد و غبار چوب در

(بررسی میزان مواجهه شغلی با گرد و غبار چوب در کارگاههای نجاری)

(1013 مشاهده)
بومی سازی کدهای بین المللی اخلاق در بهداشت حرفه

(بومی سازی کدهای بین المللی اخلاق در بهداشت حرفه ای مبتنی بر آموزه های دینی- یک دیدگاه)

(961 مشاهده)
بررسی تأثیر تهویه بر غلظت گاز رادون و دز موثر

(بررسی تأثیر تهویه بر غلظت گاز رادون و دز موثر سالانه ناشی از آن در یک معدن زیرزمینی اورانیوم)

(927 مشاهده)
کاهش صدای ایجاد شده در کانال هوا با استفاده از

(کاهش صدای ایجاد شده در کانال هوا با استفاده از جاذب هلمهولتز طراحی شده طبق استاندارد ASHRAE)

(948 مشاهده)
آنالیز بیومارکرهای مواجهه ناشی از استرس

(آنالیز بیومارکرهای مواجهه ناشی از استرس اکسیداتیو در هوای بازدمی افراد مواجهه یافته با سیلیس)

(802 مشاهده)
ارزیابی اثرات خونی،کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه

(ارزیابی اثرات خونی،کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه شغلی با فیوم های آسفالت)

(908 مشاهده)
قیاس نسبت ها در پیش بینی ابعاد آنتروپومتریک

(قیاس نسبت ها در پیش بینی ابعاد آنتروپومتریک جامعه ایرانی)

(803 مشاهده)
جذب بخارات تولوئن در بستر ثابت و سیالی از نانو

(جذب بخارات تولوئن در بستر ثابت و سیالی از نانو زئولیت Y714)

(929 مشاهده)
استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاه

(استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاه های صنعتی)

(1376 مشاهده)
تعیین میزان مواجهه کارگران با آئروسل های سیلیس

(تعیین میزان مواجهه کارگران با آئروسل های سیلیس کریستالی در صنعت ساختمان)

(554 مشاهده)
بررسی میزان آلودگی هوای فرایند تولید الکترود

(بررسی میزان آلودگی هوای فرایند تولید الکترود جوشکاری و ارائه راهکارهای کنترلی)

(567 مشاهده)
بررسی شاخص های اسپیرومتری و شیوع علائم بیماری

(بررسی شاخص های اسپیرومتری و شیوع علائم بیماری های تنفسی در کشاورزان استان یزد)

(540 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload