چهارشنبه، 24 مرداد ماه، 1397
سبد خرید
رهگیری سفارش
شماره فاکتور را وارد نمایید

آمار کاربران
reload
تبلیغات

تلگرام موژ

موژ دانشنامه بهداشت محیط: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : گندزدایی و ضدعفونی آب

دستورالعمل سوپر كلريناسيون چاههاي آب

(دستورالعمل سوپر كلريناسيون چاههاي آب شرب)

(1581 مشاهده)
مبانی طراحی سیستمهای

(مبانی طراحی سیستمهای کلرزنی)

(611 مشاهده)
پاورپوینت طراحی واحدهای کلرزنی تصفیه خانه های آب

(پاورپوینت طراحی واحدهای کلرزنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب)

(325 مشاهده)
راهكارهاي پيشنهاد شده براي حذف پيش

(راهكارهاي پيشنهاد شده براي حذف پيش كلرزني)

(486 مشاهده)
بررسي معايب كلرزني آب آشاميدني و نتايج جانشين

(بررسي معايب كلرزني آب آشاميدني و نتايج جانشين سازي ازن به عنوان ضد عفوني كننده)

(547 مشاهده)
پاسخ بيولوژيكي سلولهاي حياتي به اشعه فرابنفش (UV)

(پاسخ بيولوژيكي سلولهاي حياتي به اشعه فرابنفش (UV) و ضرورت مطالعه آن در ايران)

(309 مشاهده)
بررسي ميزان آگاهي كاركنان بهداشتي شاغل

(بررسي ميزان آگاهي كاركنان بهداشتي شاغل دردانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در مورد شيوه هاي سالم سازي آب آشاميدني پس از وقوع بلاياي طبيعي سال 1378)

(483 مشاهده)
ضد عفوني كردن آب آلوده به ويبريوكلرا توسط جريان

(ضد عفوني كردن آب آلوده به ويبريوكلرا توسط جريان الكتريسيته)

(301 مشاهده)
بررسي انتشار ساير گونه هاي ويبريوكلره در آبهاي

(بررسي انتشار ساير گونه هاي ويبريوكلره در آبهاي محيطي بعد از سيل استان گلستان سال 1380 (پوستر))

(241 مشاهده)
بررسي عوامل مرتبط در استفاده از كلر 1 خانوارهاي

(بررسي عوامل مرتبط در استفاده از كلر 1% خانوارهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت استان سيستان و بلوچستان 1380)

(147 مشاهده)
بررسي تركيبات تري هالومتان‌ها در استخرهاي شنا

(بررسي تركيبات تري هالومتان‌ها در استخرهاي شنا (پوستر))

(412 مشاهده)
بررسي موردي كاهش مصرف كلر با ايجاد سامانه كلرسنج

(بررسي موردي كاهش مصرف كلر با ايجاد سامانه كلرسنج online در شهر بسطام)

(267 مشاهده)
بررسي تاثير داوطبين سلامت بر استفاده صحيح از

(بررسي تاثير داوطبين سلامت بر استفاده صحيح از محلول كلر مادر در خانوارهاي فاقد شبكه توزيع آب سلام شهر با نه 1386)

(293 مشاهده)
مقايسه كارآيي دو روش اكسيداسيون پيشرفته ازن زني

(مقايسه كارآيي دو روش اكسيداسيون پيشرفته ازن زني و استفاده توام Tio2/UV در حذف رنگهاي اسيدي Acid cyanin 5R, Acid Black 10B)

(484 مشاهده)
بررسي روش‌هاي انتقال بيماري‌ها و گندزدايي در

(بررسي روش‌هاي انتقال بيماري‌ها و گندزدايي در هواپيما‌ها و بالگردها)

(304 مشاهده)
بررسي گندزداهاي مورد استفاده با تكيه بر عوامل

(بررسي گندزداهاي مورد استفاده با تكيه بر عوامل عفونت‌زاي غالب، در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران)

(535 مشاهده)
كاربرد لامپ فشار متوسط uv براي گندزدايي فاضلاب

(كاربرد لامپ فشار متوسط uv براي گندزدايي فاضلاب صنايع شير)

(438 مشاهده)
مقايسه هيپوكلريت سديم با پركلرين در گندزدايي آب

(مقايسه هيپوكلريت سديم با پركلرين در گندزدايي آب آشاميدني و تاثير آنها بر ميزان املاح محلول)

(567 مشاهده)
بررسي وضعيت گندزدايي آب آشاميدني در مراكز آموزشي

(بررسي وضعيت گندزدايي آب آشاميدني در مراكز آموزشي نظامي)

(489 مشاهده)
بررسي غلظت كلر آزاد باقيمانده در شبكه توزيع آب

(بررسي غلظت كلر آزاد باقيمانده در شبكه توزيع آب آشاميدني شهر اردبيل)

(491 مشاهده)
[ بازگشت ]