دوشنبه، 18 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : آلودگی هوا

بررسی غلظت منواکسید کربن در هوای آزاد شهری و هوای

(بررسی غلظت منواکسید کربن در هوای آزاد شهری و هوای داخل ساختمان های مسکونی شهر اردبیل)

(775 مشاهده)
پاورپوینت تکنولوژی کنترل آلودگی

(پاورپوینت تکنولوژی کنترل آلودگی هوا)

(875 مشاهده)
پاورپوینت آلودگی

(پاورپوینت آلودگی هوا)

(1130 مشاهده)
Air Pollution Control

(Air Pollution Control Engineering)

(564 مشاهده)
Advanced Air and Noise Pollution

(Advanced Air and Noise Pollution Control)

(673 مشاهده)
Rapid Chemical and Biological Techniques for Water

(Rapid Chemical and Biological Techniques for Water Monitoring)

(667 مشاهده)
جدول شاخص کیفیت هوا به تفکیک هر ایستگاه در بیست و

(جدول شاخص کیفیت هوا به تفکیک هر ایستگاه در بیست و دوم بهمن ماه)

(735 مشاهده)
جدول اکسل شاخص کیفیت هوا به تفکیک هر ایستگاه در

(جدول اکسل شاخص کیفیت هوا به تفکیک هر ایستگاه در بیست و دوم بهمن ماه)

(664 مشاهده)
جذب کادمیوم توسط بیو فیلم ثابت شده بر روی

(جذب کادمیوم توسط بیو فیلم ثابت شده بر روی کلینوپتیلولایت)

(664 مشاهده)
Introduction to Environmental Engineering and

(Introduction to Environmental Engineering and Science)

(779 مشاهده)
Fundamentals of Air Pollution RICHARD

(Fundamentals of Air Pollution RICHARD W.BOUBEL)

(670 مشاهده)
Air Sampling and Industrial Hygiene

(Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering)

(718 مشاهده)
Handbook of Air Pollution Prevention and

(Handbook of Air Pollution Prevention and Control)

(679 مشاهده)
دانلود کتاب آلودگی هوا دکترغیاث

(دانلود کتاب آلودگی هوا دکترغیاث الدین)

(980 مشاهده)
پتانسیل رشد میکروارگانیسم های هوا با غلظت ذرات

(پتانسیل رشد میکروارگانیسم های هوا با غلظت ذرات معلق و شرایط محیطی)

(585 مشاهده)
جزوه آلودگی هوا و روش های کنترل دکتر

(جزوه آلودگی هوا و روش های کنترل دکتر کریمی)

(874 مشاهده)
دانلود جزوه درس مهندسی محیط زیست دکتر

(دانلود جزوه درس مهندسی محیط زیست دکتر کریمی)

(797 مشاهده)
Fundamentals of Air Pollution Fifth

(Fundamentals of Air Pollution Fifth Edition)

(580 مشاهده)
كپسول‌هاي رسي متخلخل و كاربرد آن‏ها در تأمین

(كپسول‌هاي رسي متخلخل و كاربرد آن‏ها در تأمین نياز آبي گیاهان مناطق خشك و نيمه خشك)

(627 مشاهده)
زمانمندسازي رگرسيون وزن‏دار جغرافيايي به منظور

(زمانمندسازي رگرسيون وزن‏دار جغرافيايي به منظور برآورد تأثیر کاربري)

(719 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload