دوشنبه، 23 تير ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی
  بررسی اثرات سوء سروصدای بالگرد بررسی اثرات سوء سروصدای بالگرد بر شنوایی خلبانان و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن

  (660 مشاهده)
  بررسی آلودگی صوتی اورژانس و بررسی آلودگی صوتی اورژانس و محوطه مراکز آموزشی درمانی شهرقزوین و تهیه نقشه های صوتی در gis344 بررسی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز وپراکسیداسیون لیپید در نمونه خون کارگران شاغل در کارخانه تولید سم

  (337 مشاهده)
  نرم افزار جدیدی برای طراحی سیستم نرم افزار جدیدی برای طراحی سیستم های تهویه صنعتی

  (681 مشاهده)
  ریزاستخراج فاز جامد برپایه ریزاستخراج فاز جامد برپایه نانوجاذب های کربنی برای تجزیه آلاینده های محیط کار

  (932 مشاهده)
  تراز صدای محیط و تأثیر آن بر قدرت تراز صدای محیط و تأثیر آن بر قدرت حل مساله در اپراتورهای اتاق کنترل یک پالایشگاه

  (503 مشاهده)
  ارائه الگوی مناسب جهت تصمیم گیری ارائه الگوی مناسب جهت تصمیم گیری در انتخاب مکان درمان و نوع ارائه خدمات درمانی برای مصدومین ناشی از حوادث شغلی با استفاده از GIS311

  (363 مشاهده)
  مطالعه ارزش گذاری سود هزینه دو مطالعه ارزش گذاری سود هزینه دو روش کنترل صدا مبتنی بر حذف منبع و کنترل در مسیر منابع صوتی

  (345 مشاهده)
  بررسی اثر روش مداخله ای بر بررسی اثر روش مداخله ای بر مدیریت جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی

  (811 مشاهده)
  بررسی تأثیر سطوح بار کار فکری بر بررسی تأثیر سطوح بار کار فکری بر پاسخ

  (728 مشاهده)
  بررسی اثر روش مداخله ای برمدیریت بررسی اثر روش مداخله ای برمدیریت جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی

  (784 مشاهده)

  تبلیغات در سایت موز

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload