چهارشنبه، 19 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  بررسی اثرات سوء سروصدای بالگرد بررسی اثرات سوء سروصدای بالگرد بر شنوایی خلبانان و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن

  (1003 مشاهده)
  بررسی آلودگی صوتی اورژانس و بررسی آلودگی صوتی اورژانس و محوطه مراکز آموزشی درمانی شهرقزوین و تهیه نقشه های صوتی در gis344 بررسی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز وپراکسیداسیون لیپید در نمونه خون کارگران شاغل در کارخانه تولید سم

  (595 مشاهده)
  نرم افزار جدیدی برای طراحی سیستم نرم افزار جدیدی برای طراحی سیستم های تهویه صنعتی

  (890 مشاهده)
  ریزاستخراج فاز جامد برپایه ریزاستخراج فاز جامد برپایه نانوجاذب های کربنی برای تجزیه آلاینده های محیط کار

  (1263 مشاهده)
  تراز صدای محیط و تأثیر آن بر قدرت تراز صدای محیط و تأثیر آن بر قدرت حل مساله در اپراتورهای اتاق کنترل یک پالایشگاه

  (809 مشاهده)
  ارائه الگوی مناسب جهت تصمیم گیری ارائه الگوی مناسب جهت تصمیم گیری در انتخاب مکان درمان و نوع ارائه خدمات درمانی برای مصدومین ناشی از حوادث شغلی با استفاده از GIS311

  (531 مشاهده)
  مطالعه ارزش گذاری سود هزینه دو مطالعه ارزش گذاری سود هزینه دو روش کنترل صدا مبتنی بر حذف منبع و کنترل در مسیر منابع صوتی

  (659 مشاهده)
  بررسی اثر روش مداخله ای بر بررسی اثر روش مداخله ای بر مدیریت جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی

  (1025 مشاهده)
  بررسی تأثیر سطوح بار کار فکری بر بررسی تأثیر سطوح بار کار فکری بر پاسخ

  (955 مشاهده)
  بررسی اثر روش مداخله ای برمدیریت بررسی اثر روش مداخله ای برمدیریت جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی

  (1009 مشاهده)
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر