چهارشنبه، 22 مرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
نیازمندی
  ارزیابی کاربردپذیری بالشتک ارزیابی کاربردپذیری بالشتک طراحی شده ویژه خطوط مونتاژ صنایع خودروسازی

  (2379 مشاهده)
  ارزیابی و مقایسه دو شاخص استرس ارزیابی و مقایسه دو شاخص استرس حرارتی WBGT و TWL در کارخانه کاشی یزد

  (403 مشاهده)
  اعتبارسنجی مدل کیفی COSHH جهت اعتبارسنجی مدل کیفی COSHH جهت ارزیابی تماس استنشاقی با غبار

  (2380 مشاهده)
  طراحی و ساخت میز ارگونومیک جهت طراحی و ساخت میز ارگونومیک جهت کاربران لپ تاپ و نمایشگرهای صفحه لمسی

  (583 مشاهده)
  تعیین ارتباط عوامل فردی -شغلی و تعیین ارتباط عوامل فردی -شغلی و مواجهات فیزیکی بر غیبت از کار ناشی از بیماری در کارگران خودروسازی

  (261 مشاهده)
  بررسی رابطه بین میزان رضایتمندی بررسی رابطه بین میزان رضایتمندی و مشخصات فردی شاغلین در یک صنعت تولیدی شهرستان بهشهر

  (395 مشاهده)
  ارزیابی عوامل خطر ابتلا به ارزیابی عوامل خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی با روش ارزیابی سریع مواجهه QEC در یک کارخانه رنگ سازی در شهرستان رشت

  (591 مشاهده)
  ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی به روش فعالیت های تکراری شغلی OCRA در میان کارگران صنعت لبنیات شهرستان رشت

  (445 مشاهده)
  بررسی مسمومیت های دارویی و بررسی مسمومیت های دارویی و شیمیایی شهر سبزوار

  (337 مشاهده)
  بررسی شاخص های ایمنی و بهداشت بررسی شاخص های ایمنی و بهداشت حرفه ای کارگران شاغل درفرآیندجمع آوری و حمل ونقل و دفع موادزائد جامد شرکت پسماند شهرداری سبزواردر سال

  (280 مشاهده)

  تبلیغات در سایت موز

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload