چهارشنبه، 22 مرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی
  بررسی جو ایمنی و عوامل مرتبط در بررسی جو ایمنی و عوامل مرتبط در کارگران کارخانه های ریسندگی و فرش کاشان

  (636 مشاهده)
  بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی از بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی از صنایع تولید ماشین های الکتریکی سنگین به روش RULA

  (541 مشاهده)
  بررسی شیوع و عوامل مرتبط با درد بررسی شیوع و عوامل مرتبط با درد زانو در رانندگان بین شهری شاهرود

  (826 مشاهده)
  کاهش صدای ایجاد شده در کانال هوا کاهش صدای ایجاد شده در کانال هوا با استفاده از جاذب هلمهولتز طراحی شده طبق استاندارد ASHRAE

  (1003 مشاهده)
  تعیین حدود مجاز بار بر اساس تعیین حدود مجاز بار بر اساس معادله کمپلکس حمل دستی NIOSH درصنعت بتون ریزی

  (2268 مشاهده)
  ارزیابی ریسک حریق به روش FRAME در ارزیابی ریسک حریق به روش FRAME در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

  (2664 مشاهده)
  بررسی اثر آزردگی صوتی بر اختلال بررسی اثر آزردگی صوتی بر اختلال خواب درکارکنان نیروگاه بادی منجیل

  (478 مشاهده)
  بررسی تاثیر آموزش اصول بررسی تاثیر آموزش اصول ارگونومیک بر اختلالات موقت اسکلتی عضلانی پرسنل خدماتی بیمارستانهای شهرستان گناباد

  (826 مشاهده)
  بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت کارگاه های زیر نفر شهرک های صنعتی منطقه آذرشهر استان آذربایجان شرقی

  (644 مشاهده)
  ارزشیابی درک ریسک کارگران از ارزشیابی درک ریسک کارگران از صدای صنعتی و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی

  (2619 مشاهده)

  تبلیغات در سایت موز

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload