سه شنبه، 17 تير ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
نیازمندی
  استفاده از مطالعه زمان جهت استفاده از مطالعه زمان جهت ارزیابی ارگونومیکی شرایط کاری- مطالعه موردی در یک شرکت خودروسازی در ایران

  (652 مشاهده)
  تدوین جداول بومی شده FMEA در تدوین جداول بومی شده FMEA در کارخانه سیمان اردبیل

  (3010 مشاهده)
  بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و بار کاری اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز

  (233 مشاهده)
  بررسی پیش بینی کنندگی سازه های بررسی پیش بینی کنندگی سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رعایت وضعیت بدنی صحیح پرستاران اتاق عمل بیمارستان های آموزشی درمانی رشت

  (317 مشاهده)
  ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های پرستاری و تعیین آسیب های شغلی کادر پرستاری

  (609 مشاهده)
  مطالعه خطای انسانی با استفاده از مطالعه خطای انسانی با استفاده از تکنیک CREAM در اتاق کنترل صنعت سیمان

  (513 مشاهده)
  طراحی و ساخت رآکتور تیوبی کاملاً طراحی و ساخت رآکتور تیوبی کاملاً مجهز- نکاتی ارزنده برای دانشجویان و محققین

  (828 مشاهده)
  تجزیه و تحلیل حوادث در یک شرکت تجزیه و تحلیل حوادث در یک شرکت نفتی

  (583 مشاهده)
  ارزیابی شتاب ارتعاش ابزارهای ارزیابی شتاب ارتعاش ابزارهای دستی و نقش دستکش ضد ارتعاش-بر اساس استاندارد ایزو

  (291 مشاهده)
  بررسی آلودگی صوتی مجتمع صنایع مس بررسی آلودگی صوتی مجتمع صنایع مس شهید باهنر کرمان

  (509 مشاهده)

  تبلیغات در سایت موز

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload