سه شنبه، 12 مهر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  سنتز پلیمرهای قالب ملکولی- سنتز پلیمرهای قالب ملکولی- فناوری نوین جهانی برای پایش آلاینده های ریز مقدار شغلی با تاکید برآفت کشها

  (1218 مشاهده)
  تعیین پلی مورفیسم آنزیم الکل تعیین پلی مورفیسم آنزیم الکل دهیدروژناز 4 ADH4 درکارگران مواجهه یافته با فرمالدئید در چند کارگاه ملامین سازی

  (831 مشاهده)
  ساختاری برای محاسبه هزینه ساختاری برای محاسبه هزینه مستقیم و غیر مستقیم حوادث و کاربرد آن در حوادث صنعت ساختمان سازی ایران

  (1030 مشاهده)
  ارزیابی اقتصادی پروژه پیاده ارزیابی اقتصادی پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت HSE-MS در راستای کاهش حوادث با استفاده از روش نرخ بازگشت سرمایه داخلی تحت محیط فازی

  (934 مشاهده)
  بررسی تاثیر جلیقه خنک کننده بررسی تاثیر جلیقه خنک کننده ایرانی نوع حاوی بسته های ژل یخ بر روی شاخص های فیزیولوژی در شرایط آب و هوایی گرم و - خشک در اتاقک شرایط جوی

  (793 مشاهده)
  ارزیابی مواجهه شغلی راهبران ارزیابی مواجهه شغلی راهبران متروی تهران با میدان های مغناطیسی در فرکانس بی نهایت کم

  (898 مشاهده)
  بررسی اثر مواجهه با ارتعاش تمام بررسی اثر مواجهه با ارتعاش تمام بدن روی تغییرات شاخصهای اسپرموگرام و مرفولوژی اسپرم موش سوری

  (967 مشاهده)
  ارزیابی روشنایی مصنوعی داخلی و ارزیابی روشنایی مصنوعی داخلی و محوطه ای در پتروشیمی پلی نار

  (607 مشاهده)
  ارزیابی فاکتورهای خونی در ارزیابی فاکتورهای خونی در مواجهه شغلی با بخارات فرمالدئید کارگران منتخب ملامین سازی شهر تهران

  (578 مشاهده)
  بررسی اثر سیمواستاتین برسمیت بررسی اثر سیمواستاتین برسمیت کروم شش ظرفیتی در کلیه موش صحرائی

  (1189 مشاهده)
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر