دوشنبه، 12 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
طراحی یک ابزار پایش سریع و طراحی یک ابزار پایش سریع و کاربردیماتریکس برای سیستم های تهویه موضعی در صنایع

(373 مشاهده)
ارزیابی اثرات مواجهه با ارتعاش ارزیابی اثرات مواجهه با ارتعاش تمام بدن و شوکهای تکراری بر سلامت مسافرین مترو بر اساس استاندارد ISO 1347-7

(644 مشاهده)
ارزیابی فردی و محیطی مواجهه شغلی ارزیابی فردی و محیطی مواجهه شغلی با صدا در بین کارگران سنگبریهای استان قم

(656 مشاهده)
فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده بر روی زئولیت در تجزیه گاز متیل اتیل کتون

(844 مشاهده)
فرهنگ و آموزش HSE گامی در جهت فرهنگ و آموزش HSE گامی در جهت ارتقای تولید مطالعه موردی پالایشگاه دوم مجتمع گازی پارس جنوبی

(751 مشاهده)
شناسایی و الویت بندی عوامل موثر شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش مطالعه موردی واحد HSE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس - جنوبی

(1071 مشاهده)
کاربرد جاذب کرموزورب 711 به منظور کاربرد جاذب کرموزورب 711 به منظور ارزیابی بیولوژیکی مواجهه کارگران با فلزات سمی نیکل و سرب

(900 مشاهده)
مقایسه عملکرد کربن فعال و کربن مقایسه عملکرد کربن فعال و کربن فعال پوشش داده شده با نیترات منیزیم برای حذف تولوئن از هوا در فرایند ازن زنی کاتالیزوری

(329 مشاهده)
ارائه یک روش جدید آنالیز قابل ارائه یک روش جدید آنالیز قابل استفاده در کشور برای آئروسل های کوارتز با استفاده از طیف سنجی FT-IR111 مدلسازی ریسک و آنالیز پیامد حریق و BLEVE در یک تاسیسات گاز مایع LPG

(288 مشاهده)
طراحی و ساخت کلید ذاتاً ایمن طراحی و ساخت کلید ذاتاً ایمن کاهنده انرژی جریان القایی به منظور پیشگیری از وقوع آتش سوزی و انفجار

(289 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload