سه شنبه، 12 مهر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  طراحی یک ابزار پایش سریع و طراحی یک ابزار پایش سریع و کاربردیماتریکس برای سیستم های تهویه موضعی در صنایع

  (618 مشاهده)
  ارزیابی اثرات مواجهه با ارتعاش ارزیابی اثرات مواجهه با ارتعاش تمام بدن و شوکهای تکراری بر سلامت مسافرین مترو بر اساس استاندارد ISO 1347-7

  (1031 مشاهده)
  ارزیابی فردی و محیطی مواجهه شغلی ارزیابی فردی و محیطی مواجهه شغلی با صدا در بین کارگران سنگبریهای استان قم

  (1052 مشاهده)
  فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده بر روی زئولیت در تجزیه گاز متیل اتیل کتون

  (1210 مشاهده)
  فرهنگ و آموزش HSE گامی در جهت فرهنگ و آموزش HSE گامی در جهت ارتقای تولید مطالعه موردی پالایشگاه دوم مجتمع گازی پارس جنوبی

  (1260 مشاهده)
  شناسایی و الویت بندی عوامل موثر شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش مطالعه موردی واحد HSE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس - جنوبی

  (1386 مشاهده)
  کاربرد جاذب کرموزورب 711 به منظور کاربرد جاذب کرموزورب 711 به منظور ارزیابی بیولوژیکی مواجهه کارگران با فلزات سمی نیکل و سرب

  (1256 مشاهده)
  مقایسه عملکرد کربن فعال و کربن مقایسه عملکرد کربن فعال و کربن فعال پوشش داده شده با نیترات منیزیم برای حذف تولوئن از هوا در فرایند ازن زنی کاتالیزوری

  (535 مشاهده)
  ارائه یک روش جدید آنالیز قابل ارائه یک روش جدید آنالیز قابل استفاده در کشور برای آئروسل های کوارتز با استفاده از طیف سنجی FT-IR111 مدلسازی ریسک و آنالیز پیامد حریق و BLEVE در یک تاسیسات گاز مایع LPG

  (503 مشاهده)
  طراحی و ساخت کلید ذاتاً ایمن طراحی و ساخت کلید ذاتاً ایمن کاهنده انرژی جریان القایی به منظور پیشگیری از وقوع آتش سوزی و انفجار

  (485 مشاهده)
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر