چهارشنبه، 14 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ

اندازه

 عنوان مقاله: بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Wastewater Industrial


بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: روش جدید پایش بیولوژیکی کارگران صنعت پلاستیک از طریق اندازه گیری مونومر وینیل کلراید در هوای بازدم

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


روش جدید پایش بیولوژیکی کارگران صنعت پلاستیک از طریق اندازه گیری مونومر وینیل کلراید در هوای بازدم


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گیری گامای ناشی از آلودگی نوترون در شتابدهنده اونکور

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


اندازه گیری گامای ناشی از آلودگی نوترون در شتابدهنده اونکور


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: برآورد هزینه ناشی از صدای ترافیکی وارد بر سلامتی ساکنین شهر تبریز با اندازه گیری غیر مستقیم میزان تمایل به پرداخت مردم WTP

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


برآورد هزینه ناشی از صدای ترافیکی وارد بر سلامتی ساکنین شهر تبریز با اندازه گیری غیر مستقیم میزان تمایل به پرداخت مردم WTP


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری پرتوهای مادون قرمز جهت برآورد شاخص دمای تر گویسان در محیط خارج از ساختمان در شرایط آب و هوایی اصفهان

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Radiation Health


اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری پرتوهای مادون قرمز جهت برآورد شاخص دمای تر گویسان در محیط خارج از ساختمان در شرایط آب و هوایی اصفهان


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: پایش و اندازه گیری همزمان ترکیبات بنزن-تولوئن-اتیل بنزن و زایلن در هوای اطراف ایستگاه های سوخت وسایل نقلیه- مطالعه انتشارات ناشی از ایستگاه های پمپ بنزین و CNG

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Environmental-Health


پایش و اندازه گیری همزمان ترکیبات بنزن-تولوئن-اتیل بنزن و زایلن در هوای اطراف ایستگاه های سوخت وسایل نقلیه- مطالعه انتشارات ناشی از ایستگاه های پمپ بنزین و CNG


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: دانلود فایل ورد شناسايي و تعيين هدف اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


دانلود فایل ورد شناسايي و تعيين هدف اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی واندازه گيري ميزان دترجنت هادر فاضلاب شهر بندرعباس

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Wstewater Treatment Design


بررسی واندازه گيري ميزان دترجنت هادر فاضلاب شهر بندرعباس


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گيري ميزان فلوئور در منابع آب شهر سنندج

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water


اندازه گيري ميزان فلوئور در منابع آب شهر سنندج


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گیری میزان صدا وتهیه نقشه های صوتی درمناطق حساس اطراف را ه آهن غرب اهواز وارائه راههای کاهش آثار آن

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Sound pollution


اندازه گیری میزان صدا وتهیه نقشه های صوتی درمناطق حساس اطراف را ه آهن غرب اهواز وارائه راههای کاهش آثار آن


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گیری میزان آلودگي صوتي و ارائه راهکارهای کنترلی صدا در شهر سنندج درسال 1386

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Sound pollution


اندازه گیری میزان آلودگي صوتي و ارائه راهکارهای کنترلی صدا در شهر سنندج درسال 1386


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گیری فلزات سنگین (سرب،کادمیوم) هوا در محوطه استقرار راکتور تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Air-Pollution


اندازه گیری فلزات سنگین (سرب،کادمیوم) هوا در محوطه استقرار راکتور تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گيري ميزان آلودگي ناشي از اتوبوس هاي شهري در اهواز و راهكارهاي كاهش آن

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Air-Pollution


اندازه گيري ميزان آلودگي ناشي از اتوبوس هاي شهري در اهواز و راهكارهاي كاهش آن


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گيري بنزو آلفاپيرن به عنون ئيدروكربور سرطان زا در هواي شهر اصفهان با استفاده از روش HPLC

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Air-Pollution


اندازه گيري بنزو آلفاپيرن به عنون ئيدروكربور سرطان زا در هواي شهر اصفهان با استفاده از روش HPLC


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گيري غلظت اورانيم منابع آب استان اردبيل

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water


اندازه گيري غلظت اورانيم منابع آب استان اردبيل


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گيري ميزان فلزات سنگين در بافت نرم دو كفه اي Anodonta eygnea ، آب و رسوب در تالاب انزلي (بهار 84)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water


اندازه گيري ميزان فلزات سنگين در بافت نرم دو كفه اي Anodonta eygnea ، آب و رسوب در تالاب انزلي (بهار 84)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گيري مقدار نيتريت و نيترات در تره فرنگي و اسفناج نمونه گيري شده از شهرهاي مركزي استان مازندران

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Health-Food


اندازه گيري مقدار نيتريت و نيترات در تره فرنگي و اسفناج نمونه گيري شده از شهرهاي مركزي استان مازندران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گيري پارامتر COD با استفاده از مايكروويو و مقايسه آن با روش استاندارد

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Wastewater


اندازه گيري پارامتر COD با استفاده از مايكروويو و مقايسه آن با روش استاندارد


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي و اندازه‌گيري كيفيت آبهاي زيرزميني دشت نورآباد ممسني

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water


بررسي و اندازه‌گيري كيفيت آبهاي زيرزميني دشت نورآباد ممسني


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه‌گیری نیترات در آب به روش پلاروگرافی و مقایسه آن با روش اسپکتروفتومتری فرابنفش

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water


اندازه‌گیری نیترات در آب به روش پلاروگرافی و مقایسه آن با روش اسپکتروفتومتری فرابنفش


 ادامه مقاله
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload