چهارشنبه، 14 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ

بیمارستهای

 عنوان مقاله: بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Wastewater Industrial


بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی و ارزیابی میزان آزاردهندگی صوتی در کارکنان بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی شیراز

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


بررسی و ارزیابی میزان آزاردهندگی صوتی در کارکنان بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی شیراز


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی پیش بینی کنندگی سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رعایت وضعیت بدنی صحیح پرستاران اتاق عمل بیمارستان های آموزشی درمانی رشت

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


بررسی پیش بینی کنندگی سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رعایت وضعیت بدنی صحیح پرستاران اتاق عمل بیمارستان های آموزشی درمانی رشت


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی آلودگی صوتی در بیمارستان های شهر شیراز

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


بررسی آلودگی صوتی در بیمارستان های شهر شیراز


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: تعیین روابط بین حساسیت و آزار دهندگی با کمیت های تراز فشار صوت-شاخص PNC و تراز تداخل با مکالمه در بیمارستان های شهر بهبهان

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


تعیین روابط بین حساسیت و آزار دهندگی با کمیت های تراز فشار صوت-شاخص PNC و تراز تداخل با مکالمه در بیمارستان های شهر بهبهان


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: تعیین خصوصیات اکوستیکی و ارائه روش های کنترل صدا در بیمارستان های شهر بهبهان

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


تعیین خصوصیات اکوستیکی و ارائه روش های کنترل صدا در بیمارستان های شهر بهبهان


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی وضعیت ایمنی حریق در بیمارستان های منتخب

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Safety-Engineering


بررسی وضعیت ایمنی حریق در بیمارستان های منتخب


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: ارزیابی ایمنی پرتویی پرتوکاران و بیماران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Radiation Health


ارزیابی ایمنی پرتویی پرتوکاران و بیماران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: ارزیابی تراز فشار صدا-میزان آگاهی و نگرش کارکنان بخش های مختلف در یکی از بیمارستان های آموزشی زاهدان

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


ارزیابی تراز فشار صدا-میزان آگاهی و نگرش کارکنان بخش های مختلف در یکی از بیمارستان های آموزشی زاهدان


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین استرس شغلی و برخی مشخصه های دموگرافیک در بین پرستاران یکی از بیمارستان های نظامی تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


بررسی ارتباط بین استرس شغلی و برخی مشخصه های دموگرافیک در بین پرستاران یکی از بیمارستان های نظامی تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرسنل شاغل در آزمایشگاه های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم - پزشکی قزوین

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Ergonomics


بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرسنل شاغل در آزمایشگاه های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم - پزشکی قزوین


 ادامه مقاله
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload