چهارشنبه، 14 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان

تهران

 عنوان مقاله: اتوماسیون هوشمند مدیریت و نظارت بر شبکه های جمع آوری فاضلاب تهران

در مورخه : چهارشنبه، 10 آذر ماه، 1395 موضوع :


اتوماسیون هوشمند مدیریت و نظارت بر شبکه های جمع آوری فاضلاب تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Wastewater Industrial


بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: ارزیابی فاکتورهای خونی در مواجهه شغلی با بخارات فرمالدئید کارگران منتخب ملامین سازی شهر تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


ارزیابی فاکتورهای خونی در مواجهه شغلی با بخارات فرمالدئید کارگران منتخب ملامین سازی شهر تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: ارزیابی مواجهه پرتوی آئروسل های رادیواکتیو توسط متدهای رادیوشیمیایی و اسپکترومتری در راکتور تحقیقاتی تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Radiation Health


ارزیابی مواجهه پرتوی آئروسل های رادیواکتیو توسط متدهای رادیوشیمیایی و اسپکترومتری در راکتور تحقیقاتی تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بهینه سازی صوتی با استفاده از اقدامات فنی مهندسی در واحد جوشکاری یکی از کارخانجات تولید آبگرمکن شهر تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


بهینه سازی صوتی با استفاده از اقدامات فنی مهندسی در واحد جوشکاری یکی از کارخانجات تولید آبگرمکن شهر تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: سنجش مولفه های بهداشت-ایمنی و محیط محله- یک مطالعه موردی مبتنی بر ابتکارات جامعه محور در شهر تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Environmental-Health


سنجش مولفه های بهداشت-ایمنی و محیط محله- یک مطالعه موردی مبتنی بر ابتکارات جامعه محور در شهر تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی تناسبی میزان روشنایی محیط کار و اثرات آن بر بهبود عملکرد و کاهش خطای انسانی کارگران شرکت کناف تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


بررسی تناسبی میزان روشنایی محیط کار و اثرات آن بر بهبود عملکرد و کاهش خطای انسانی کارگران شرکت کناف تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: ارزیابی و بررسی صدای محیط کار بر شنوایی کارگران شرکت کناف تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


ارزیابی و بررسی صدای محیط کار بر شنوایی کارگران شرکت کناف تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: ارزیابی ایمنی پرتویی پرتوکاران و بیماران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Radiation Health


ارزیابی ایمنی پرتویی پرتوکاران و بیماران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین استرس شغلی و برخی مشخصه های دموگرافیک در بین پرستاران یکی از بیمارستان های نظامی تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


بررسی ارتباط بین استرس شغلی و برخی مشخصه های دموگرافیک در بین پرستاران یکی از بیمارستان های نظامی تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی ارتباط بار ذهنی کار و سلامت عمومی در رانندگان اتوبوسهای مسافربری برون شهری در پایانه جنوب تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


بررسی ارتباط بار ذهنی کار و سلامت عمومی در رانندگان اتوبوسهای مسافربری برون شهری در پایانه جنوب تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی شاخص توانایی انجام کار کارگران شاغل در غرفه های میوه و تره بار سازمان میادین شهر تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


بررسی شاخص توانایی انجام کار کارگران شاغل در غرفه های میوه و تره بار سازمان میادین شهر تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: مقایسه میزان همبستگی روش های ارزیابی پوسچر SI - ACGIH-HAL-TLV - ISO - در کارگران شاغل در بازارهای میوه و تره بار سازمان میادین شهرداری تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


مقایسه میزان همبستگی روش های ارزیابی پوسچر SI - ACGIH-HAL-TLV - ISO - در کارگران شاغل در بازارهای میوه و تره بار سازمان میادین شهرداری تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: تحقيق در مورد بررسي سيستم انتقال آب در بعضي از شهرك هاي اطراف تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Water Supply


تحقيق در مورد بررسي سيستم انتقال آب در بعضي از شهرك هاي اطراف تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي آگاهي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي،درماني شرق تهران در مورد تهيه ونگهداري مواد غذايي

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water


بررسي آگاهي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي،درماني شرق تهران در مورد تهيه ونگهداري مواد غذايي


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان خوابگاههاي دانشگاه تهران و علوم پزشكي در زمينه جداسازي و بازيافت مواد زائد جامد

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water


بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان خوابگاههاي دانشگاه تهران و علوم پزشكي در زمينه جداسازي و بازيافت مواد زائد جامد


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بیمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Air Pollution Industrial


بررسی كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بیمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي غلظت كربن آلي و پتانسيل تشكيل فرآورده‌هاي جانبي گندزدايي در آب شرب شبكه توزيع آب تهران

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water


بررسي غلظت كربن آلي و پتانسيل تشكيل فرآورده‌هاي جانبي گندزدايي در آب شرب شبكه توزيع آب تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: امکان سنجی ایجاد واحد فلوئوریداسیون در تصفیه خانه های آب با توجه به تأثیر بر سلامت و مطالعه موردی در تصفیه خانه آب 3 و 4 تهران- تهرانپارس

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water


امکان سنجی ایجاد واحد فلوئوریداسیون در تصفیه خانه های آب با توجه به تأثیر بر سلامت و مطالعه موردی در تصفیه خانه آب 3 و 4 تهران- تهرانپارس


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: مدلينگ و ارزيابي نشست آلاينده خطرناک نانو ذرات در محيط شهري ( مطالعه موردي تهران)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Nano-Treatment


مدلينگ و ارزيابي نشست آلاينده خطرناک نانو ذرات در محيط شهري ( مطالعه موردي تهران)


 ادامه مقاله
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload