سه شنبه، 17 تير ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
نیازمندی

  روانکار

   عنوان مقاله: نقش نانو روانکار ها در افزایش راندمان و کاهش هزینه های نت موتور

  در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Nanolubricants


  نقش نانو روانکار ها در افزایش راندمان و کاهش هزینه های نت موتور


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: نقش میکروارگانیسمها در هزینه های نگهداری

  در مورخه : شنبه، 10 آبان ماه، 1393 موضوع : Biocorrosion


  نقش میکروارگانیسمها در هزینه های نگهداری


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: نقش نانو روانکار ها در افزایش راندمان و کاهش هزینه های نت موتور

  در مورخه : جمعه، 9 آبان ماه، 1393 موضوع : Nanolubricants


  نقش نانو روانکار ها در افزایش راندمان و کاهش هزینه های نت موتور


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش موارد تعمیراتی

  در مورخه : جمعه، 9 آبان ماه، 1393 موضوع : Biocorrosion


  خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش موارد تعمیراتی


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات

  در مورخه : جمعه، 9 آبان ماه، 1393 موضوع : Biocorrosion


  نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات


   ادامه مقاله
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload