چهارشنبه، 14 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان

پرتوهای

 عنوان مقاله: بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Wastewater Industrial


بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری پرتوهای مادون قرمز جهت برآورد شاخص دمای تر گویسان در محیط خارج از ساختمان در شرایط آب و هوایی اصفهان

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Radiation Health


اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری پرتوهای مادون قرمز جهت برآورد شاخص دمای تر گویسان در محیط خارج از ساختمان در شرایط آب و هوایی اصفهان


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: ارزیابی پرتوهای غیر یونیزان مادون قرمز و ماوراء بنفش ناشی از جوشکاری با آرگون و جوشکاری با قوس الکتریکی

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Air Pollution Industrial


ارزیابی پرتوهای غیر یونیزان مادون قرمز و ماوراء بنفش ناشی از جوشکاری با آرگون و جوشکاری با قوس الکتریکی


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت پرتو کاران-پرتوهای غیر یونساز

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Radiation Health


راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت پرتو کاران-پرتوهای غیر یونساز


 ادامه مقاله
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload