چهارشنبه، 14 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ

گیری

 عنوان مقاله: بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Wastewater Industrial


بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: روش جدید پایش بیولوژیکی کارگران صنعت پلاستیک از طریق اندازه گیری مونومر وینیل کلراید در هوای بازدم

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


روش جدید پایش بیولوژیکی کارگران صنعت پلاستیک از طریق اندازه گیری مونومر وینیل کلراید در هوای بازدم


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: طراحی و ساخت کلید ذاتاً ایمن کاهنده انرژی جریان القایی به منظور پیشگیری از وقوع آتش سوزی و انفجار

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


طراحی و ساخت کلید ذاتاً ایمن کاهنده انرژی جریان القایی به منظور پیشگیری از وقوع آتش سوزی و انفجار


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گیری گامای ناشی از آلودگی نوترون در شتابدهنده اونکور

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


اندازه گیری گامای ناشی از آلودگی نوترون در شتابدهنده اونکور


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: برآورد هزینه ناشی از صدای ترافیکی وارد بر سلامتی ساکنین شهر تبریز با اندازه گیری غیر مستقیم میزان تمایل به پرداخت مردم WTP

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


برآورد هزینه ناشی از صدای ترافیکی وارد بر سلامتی ساکنین شهر تبریز با اندازه گیری غیر مستقیم میزان تمایل به پرداخت مردم WTP


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی اثرات سوء سروصدای بالگرد بر شنوایی خلبانان و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


بررسی اثرات سوء سروصدای بالگرد بر شنوایی خلبانان و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: ارائه الگوی مناسب جهت تصمیم گیری در انتخاب مکان درمان و نوع ارائه خدمات درمانی برای مصدومین ناشی از حوادث شغلی با استفاده از GIS311

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


ارائه الگوی مناسب جهت تصمیم گیری در انتخاب مکان درمان و نوع ارائه خدمات درمانی برای مصدومین ناشی از حوادث شغلی با استفاده از GIS311


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بکارگیری نرم افزار PHA-Pro در ارزیابی ایمنی شغلی یک شرکت تولید قطعات خودرو

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


بکارگیری نرم افزار PHA-Pro در ارزیابی ایمنی شغلی یک شرکت تولید قطعات خودرو


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری پرتوهای مادون قرمز جهت برآورد شاخص دمای تر گویسان در محیط خارج از ساختمان در شرایط آب و هوایی اصفهان

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Radiation Health


اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری پرتوهای مادون قرمز جهت برآورد شاخص دمای تر گویسان در محیط خارج از ساختمان در شرایط آب و هوایی اصفهان


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: پایش و اندازه گیری همزمان ترکیبات بنزن-تولوئن-اتیل بنزن و زایلن در هوای اطراف ایستگاه های سوخت وسایل نقلیه- مطالعه انتشارات ناشی از ایستگاه های پمپ بنزین و CNG

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Environmental-Health


پایش و اندازه گیری همزمان ترکیبات بنزن-تولوئن-اتیل بنزن و زایلن در هوای اطراف ایستگاه های سوخت وسایل نقلیه- مطالعه انتشارات ناشی از ایستگاه های پمپ بنزین و CNG


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: های تقلیل فشار گاز شهری - بکارگیری یک متدلوژی جامع برای تحلیل و مدیریت ریسک انفجار در ایستگاه TBS با استفاده از ترکیب روشهای FMEA- FuHA- TESEO- Bow tie

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


های تقلیل فشار گاز شهری - بکارگیری یک متدلوژی جامع برای تحلیل و مدیریت ریسک انفجار در ایستگاه TBS با استفاده از ترکیب روشهای FMEA- FuHA- TESEO- Bow tie


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: به کارگیری الگوریتم های مبتنی بر الکتروآنسفالوگرافی در ردیابی خستگی ذهنی رانندگان

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Safety-Engineering


به کارگیری الگوریتم های مبتنی بر الکتروآنسفالوگرافی در ردیابی خستگی ذهنی رانندگان


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بکارگیری شبکه های بیزی در ارزیابی ریسک ایمنی سیستم و فرآیند های کاری

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


بکارگیری شبکه های بیزی در ارزیابی ریسک ایمنی سیستم و فرآیند های کاری


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بکارگیری نرم افزار GIS در بررسی آلودگی صوتی ازطریق آنالیزفرکانس صوت

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


بکارگیری نرم افزار GIS در بررسی آلودگی صوتی ازطریق آنالیزفرکانس صوت


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: ضرورت استفاده از کمربندایمنی در پیشگیری از ضربات مغزی رانندگان

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Safety-Engineering


ضرورت استفاده از کمربندایمنی در پیشگیری از ضربات مغزی رانندگان


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: جلوگیری ازاشتباهات دارویی بااستفاده از یک لنز در اتاق دارو

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


جلوگیری ازاشتباهات دارویی بااستفاده از یک لنز در اتاق دارو


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: دستورالعمل اقدامات بهداشت محیطی به منظور پیشگیری و کنترل طغیان های منتقله از غذا

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Environmental-Health


دستورالعمل اقدامات بهداشت محیطی به منظور پیشگیری و کنترل طغیان های منتقله از غذا


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی کارایی سختی گیری افزایش یافته در حذف رنگ از آب ها

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Solid-Waste-Compost


بررسی کارایی سختی گیری افزایش یافته در حذف رنگ از آب ها


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گیری میزان صدا وتهیه نقشه های صوتی درمناطق حساس اطراف را ه آهن غرب اهواز وارائه راههای کاهش آثار آن

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Sound pollution


اندازه گیری میزان صدا وتهیه نقشه های صوتی درمناطق حساس اطراف را ه آهن غرب اهواز وارائه راههای کاهش آثار آن


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گیری میزان آلودگي صوتي و ارائه راهکارهای کنترلی صدا در شهر سنندج درسال 1386

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Sound pollution


اندازه گیری میزان آلودگي صوتي و ارائه راهکارهای کنترلی صدا در شهر سنندج درسال 1386


 ادامه مقاله
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload