دوشنبه، 13 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  Culture

   عنوان مقاله: معرفی پرسشنامه Just Culture و کاربرد آن در ارزیابی فرهنگ خطا پذیری در سازمان ها

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  معرفی پرسشنامه Just Culture و کاربرد آن در ارزیابی فرهنگ خطا پذیری در سازمان ها


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ارزیابی فرهنگ خطاپذیری به کمک پرسشنامه JUST CULTURE در بخش های بستری بیمارستانهای شهر اردبیل

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  ارزیابی فرهنگ خطاپذیری به کمک پرسشنامه JUST CULTURE در بخش های بستری بیمارستانهای شهر اردبیل


   ادامه مقاله
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر