يكشنبه، 23 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  Hazop

   عنوان مقاله: مقایسه نتایج ارزیابی ریسک مخازن نفتی به روش های ETBA و HAZOP بررسی میزان تاثیر طراحی محیط کار و عوامل محیطی آن روی بهره وری کارمندان بانک

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  مقایسه نتایج ارزیابی ریسک مخازن نفتی به روش های ETBA و HAZOP بررسی میزان تاثیر طراحی محیط کار و عوامل محیطی آن روی بهره وری کارمندان بانک


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: عنوان-کاربرد تکنیک Human Hazop در شناسایی خطای انسانیمطالعه موردی در شرکت آرد اهواز

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  عنوان-کاربرد تکنیک Human Hazop در شناسایی خطای انسانیمطالعه موردی در شرکت آرد اهواز


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: مقاله HAZOP و تحليل مخاطره شبكه هاي قدرت

  در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Risk Management


  مقاله HAZOP و تحليل مخاطره شبكه هاي قدرت


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: مقاله قابليت عملكرد سيستم HAZOP

  در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Safety-Engineering


  مقاله قابليت عملكرد سيستم HAZOP


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: مقاله تعميم روش FMEA به عنوان جايگزين HAZOP

  در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Safety-Engineering


  مقاله تعميم روش FMEA به عنوان جايگزين HAZOP


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: مقاله مطالعات HAZOP واحدهای فرآيندي در كشور

  در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Safety-Engineering


  مقاله مطالعات HAZOP واحدهای فرآيندي در كشور


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: مقاله انجام مطالعه HAZOP در واحد EO/EG مجتمع پتروشيمي اراك

  در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Safety-Engineering


  مقاله انجام مطالعه HAZOP در واحد EO/EG مجتمع پتروشيمي اراك


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: مقاله ستفاده از HAZOP در ارزيابي ريسك يك فرآيند شيميايي

  در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Safety-Engineering


  مقاله ستفاده از HAZOP در ارزيابي ريسك يك فرآيند شيميايي


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: مقاله سرعت بخشيدن به تحليل HAZOP

  در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : HSE


  مقاله سرعت بخشيدن به تحليل HAZOP


   ادامه مقاله
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر