پنجشنبه، 27 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  REBA

   عنوان مقاله: ارزیابی ریسک ارگونومیک به روش REBA و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Ergonomics


  ارزیابی ریسک ارگونومیک به روش REBA و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال در جوشکاران به روش REBA

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال در جوشکاران به روش REBA


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال دندانپزشکان استان خراسان شمالی به روش REBA

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال دندانپزشکان استان خراسان شمالی به روش REBA


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: بررسی همبستگی نتایج دو روش QEC و REBA به منظور ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی در وظایف مختلف

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  بررسی همبستگی نتایج دو روش QEC و REBA به منظور ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی در وظایف مختلف


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی ریسک ارگونومیک به روش - REBA در یک صنعت تولید قطعات خودرو

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Ergonomics


  بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی ریسک ارگونومیک به روش - REBA در یک صنعت تولید قطعات خودرو


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: بررسی همبستگی نتایج سه روش RULA -REBA و QEC در ارزیابی وضعیت بدنی کارکنان یک صنعت کابل سازی

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  بررسی همبستگی نتایج سه روش RULA -REBA و QEC در ارزیابی وضعیت بدنی کارکنان یک صنعت کابل سازی


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ErgoIntelligence-RULA-REBA-SIOCRA-نرم افزار ارزیابی پوسچر اندام فوقانی

  در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Occupational-health


  ErgoIntelligence-RULA-REBA-SIOCRA-نرم افزار ارزیابی پوسچر اندام فوقانی


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: دانلود پاورپوینت ارزیابی ارگونوميکی محيط کار REBA

  در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Ergonomics


  دانلود پاورپوینت ارزیابی ارگونوميکی محيط کار REBA


   ادامه مقاله
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر